เราคนไทยร่วมใจกันทำความดีเพื่อในหลวง

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

เราคนไทยร่วมใจกันทำความดีเพื่อในหลวง

Postby bluedog » Wed Jul 13, 2011 11:38 am

เราคนไทยร่วมใจกันทำความดีเพื่อในหลวง

1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
2 เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็น เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
3 พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
4 พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม
5 ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลก จงดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
6 ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง
7 พระราชาผู้ยิ่งใหญ่...สำหรับระชาชนชาวไทย
User avatar
bluedog
 
Posts: 146
Joined: Fri Mar 11, 2011 1:52 pm

Re: เราคนไทยร่วมใจกันทำความดีเพื่อในหลวง

Postby NUBO » Wed Jul 13, 2011 12:03 pm

เพื่อในหลวงเราคนไทยแท้ทำได้อยู่แล้ว
อยากให้ทุกคนทำเพื่อในหลวงกันมากๆๆ
คนที่คิดร้ายต่อในหลวงจะได้สำนึกและไปจากประเทศไทย
User avatar
NUBO
 
Posts: 236
Joined: Thu Jul 22, 2010 4:00 pm

Re: เราคนไทยร่วมใจกันทำความดีเพื่อในหลวง

Postby kuron23 » Wed Jul 13, 2011 4:58 pm

เนื่องในปีมหามงคลนี้ ที่ในหลวงจะทรงมีพระชนม์มายุครบ ๘๔ พรรษา ขอให้ทุกคนร่วมทำความดีถวายแด่ในหลวง เพื่อให้พระองค์ทรงสบายพระทัย ที่เห็นคนไทยรักและสามัคคีกัน บ้านเมืองก็จะได้พัฒนายิ่งขึ้น และประชาชนก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย
User avatar
kuron23
 
Posts: 407
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:34 am

Re: เราคนไทยร่วมใจกันทำความดีเพื่อในหลวง

Postby militaryloveking » Thu Jul 14, 2011 8:16 am

คนไทยร่วมใจทำความดีเพื่อในหลวง เพราะพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยและทรงงานหนักเพื่อประเทศชาติมาโดยตลอด
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: เราคนไทยร่วมใจกันทำความดีเพื่อในหลวง

Postby VEE99999 » Thu Jul 14, 2011 2:22 pm

ขอเทวดาอารักษ์ทั้งหลายทั่วสากลภิภพ จงดลบรรดาลให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยไว
ขอให้พระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน
อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ปวงชนชาวไทยตลอดไปด้วยเทอญ
User avatar
VEE99999
 
Posts: 378
Joined: Sat Aug 14, 2010 10:32 am

Re: เราคนไทยร่วมใจกันทำความดีเพื่อในหลวง

Postby ae_mon » Thu Jul 14, 2011 2:30 pm

อยากให้คนไทยด้วยกัน รักกัน สามัคคีกันไว้
เพื่อถวายในหลวงของเรา
User avatar
ae_mon
 
Posts: 365
Joined: Mon Jul 26, 2010 11:24 am

Re: เราคนไทยร่วมใจกันทำความดีเพื่อในหลวง

Postby ae_mon » Thu Jul 14, 2011 2:40 pm

พระบรมราโชวาท "ความดี"
การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่จำเป็นต้องทำ
เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่
และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว
แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลัง
ในการสร้างเสริมและสะสมความดี
User avatar
ae_mon
 
Posts: 365
Joined: Mon Jul 26, 2010 11:24 am

Re: เราคนไทยร่วมใจกันทำความดีเพื่อในหลวง

Postby ปลาบู่ทะเล » Thu Jul 14, 2011 3:11 pm

ดีค่ะคนไทยทำดีเพื่อในหลวงและเพื่อประเทศชาติด้วยนะ
User avatar
ปลาบู่ทะเล
 
Posts: 208
Joined: Thu Jul 22, 2010 9:11 am

Re: เราคนไทยร่วมใจกันทำความดีเพื่อในหลวง

Postby militaryloveking » Fri Jul 15, 2011 9:21 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงงานหนักเพื่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศมาโดยตลอด
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: เราคนไทยร่วมใจกันทำความดีเพื่อในหลวง

Postby sareesri_39 » Fri Jul 15, 2011 11:03 am

วันนี้ (15 ก.ค.54) เป็นวันคล้ายวันเกิดของข้าพเจ้า ซึ่งตรงกับวันอาสาฬสบูชา และพรุ่งนี้ (16 ก.ค.54) เป็นวันเข้าพรรษา ข้าพเจ้าขจะไปทำบุญถวายสังฆทาน เพื่อตั้งจิตอธิษฐานเพื่อถวายแด่ในหลวง ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ทรงมีพระเกษมสำราญยิ่ง ๆ ขึ้นไป
User avatar
sareesri_39
 
Posts: 306
Joined: Mon Oct 11, 2010 10:03 am

Re: เราคนไทยร่วมใจกันทำความดีเพื่อในหลวง

Postby สมศรี422อาร์ » Mon Jul 25, 2011 1:24 am

การทำดีนั้นเป็นสิ่งไม่ยาก
นอกจากจะทำดีเพื่อถวายในหลวงแล้ว
ยังทำให้สังคมไทยเกิดความสงบร่มเย็นเพราะคนไทยรักใคร่กลมเกลียวกันอีกด้วย
User avatar
สมศรี422อาร์
 
Posts: 208
Joined: Sun Oct 17, 2010 1:27 pm

Re: เราคนไทยร่วมใจกันทำความดีเพื่อในหลวง

Postby militaryloveking » Mon Jul 25, 2011 8:55 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชกรณียกิจและพระองค์ทรงงานหนักเพื่อประเทศชาติมาโดยตลอด ดังนั้นเราควรทำความดีเพื่อถวายพระองค์
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: เราคนไทยร่วมใจกันทำความดีเพื่อในหลวง

Postby ae_mon » Mon Jul 25, 2011 10:27 am

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
...คนดีทำให้คนอื่นดีได้ หมายความว่า คนดีทำให้เกิดความดีในสังคม
คนอื่นก็ดีไปด้วย ความเลวนั้นจะทำให้คนดีเป็นคนเลวก็ยาก
แต่เป็นไปได้ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดี จะทำให้คนเลวมาทำให้ดนดี
เป็นคนเลวยาก สำคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของคนดี...
User avatar
ae_mon
 
Posts: 365
Joined: Mon Jul 26, 2010 11:24 am


Re: เราคนไทยร่วมใจกันทำความดีเพื่อในหลวง

Postby militaryloveking » Sun Sep 04, 2011 10:38 am

ในหลวงจะทรงมีพระชนม์มายุครบ ๘๔ พรรษา ขอให้ทุกคนร่วมทำความดี
ถวายแด่ในหลวง เพื่อให้พระองค์ทรงสบายพระทัย ที่เห็นคนไทยรักและสามัคคีกันให้มากๆ
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: เราคนไทยร่วมใจกันทำความดีเพื่อในหลวง

Postby militaryloveking » Sun Sep 04, 2011 10:43 am

ด้วยพระบารมีของล้นเกล้าของชาวไทย ในหลวงพระองค์ ทรงงานหนัก และเหนื่อยมาตลอด
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: เราคนไทยร่วมใจกันทำความดีเพื่อในหลวง

Postby militaryloveking » Sun Sep 04, 2011 10:46 am

เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี
ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก
ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี
ขอน้อมใจถวายความภักดี
เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: เราคนไทยร่วมใจกันทำความดีเพื่อในหลวง

Postby militaryloveking » Sun Sep 04, 2011 10:52 am

ขอพรจากสิ่งศักดิ์ทั่วสากลโลกดลบันดาลให้พระองค์ทรงหายจากประชวรให้มีพลามัยแข็งแรงตลอดกาลเทอญ
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติcron