ถวายรางวัลในหลวงผู้นำการประดิษฐ์โลก

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

ถวายรางวัลในหลวงผู้นำการประดิษฐ์โลก

Postby tarato13 » Tue Jul 19, 2011 10:01 am

องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลกทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลผู้นำด้านการประดิษฐ์คิดค้นระดับโลก (WIPO'S FIRST GLOBAL LEADERS AWARD) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เลขาธิการ วช.ระบุทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกของโลกที่ได้รับการยอมรับในพระปรีชาสามารถด้านประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม เผยต่างชาติทึ่งโครงการในพระราชดำริ ทั้งทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง กังหันน้ำชัยพัฒนา ฝนหลวง และไบโอดีเซล
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 ศ.ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization, WIPO) ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยคณะกรรมการ WIPO ได้กำหนดรางวัลใหม่ขึ้นมาเป็นครั้งแรก คือ WIPO Leaders Award (รางวัลผู้นำด้านการประดิษฐ์คิดค้นระดับโลก) เพื่อแสดงถึงการตระหนักในเกียรติคุณและเพื่อเชิดชูเกียรติต่อบุคคลระดับประมุขของประเทศผู้อุทิศตน รวมทั้งใช้ครรลองของทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างโดดเด่น ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับการประสานงานจากองค์กร WIPO เพื่อขอทราบรายละเอียดบางส่วนเกี่ยวกับผลงานประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ที่เป็นสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับผลงานประดิษฐ์คิดค้น เช่น กังหันน้ำชัยพัฒนา (เคยได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเมื่อปี 2543) ฝนหลวง ไบโอดีเซล ทฤษฎีใหม่ เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณาขององค์กร WIPO ที่กรุงเจนีวา
เลขาธิการ วช.กล่าวต่อว่า ผลการพิจารณาของคณะกรรมการองค์กร WIPO ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล WIPO'S FIRST GLOBAL LEADERS AWARD ด้วยประจักษ์ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการประดิษฐ์และทรงสนับสนุนการใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในระดับชาติและระดับสากล รวมทั้งทรงได้รับการยอมรับในเรื่องความคิดสร้างสรรค์และกิจกรรมด้านการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม ดังนั้น ปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นเหตุผลที่สำคัญที่ทำให้ Dr.Kamil Idris, Director General of WIPO ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวตั้งแต่ปี 2540 และได้ประกาศทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลอันทรงเกียรตินี้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของราชอาณาจักรไทยเป็นอันดับแรก ซึ่งถือเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ได้รับการยอมรับในพระปรีชาสามารถในด้านดังกล่าว ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550.
User avatar
tarato13
 
Posts: 368
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:47 am

Re: ถวายรางวัลในหลวงผู้นำการประดิษฐ์โลก

Postby เพียงดิน2889 » Tue Jul 19, 2011 6:19 pm

พระองค์ทรงเป็นนักประดิษฐ์ ทรงประดิษฐ์กังหันชัยพัฒนาเพื่อใช้ในสวนจิตรลดา เพื่อบรรบำบัดน้ำที่เสีย และเผยแพร่ให้กับหน่วยงานและชาวบ้านนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียให้เเป็นน้ำดี ทำให้เกิดอ๊อกซิเจนในน้ำ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ชาวบ้านเป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงนักประดิษฐ์ที่แท้จริง จนได้รับการย่กย่องจากโลกว่า ทรงเป็นนักประดิษฐ์ของโลก
User avatar
เพียงดิน2889
 
Posts: 158
Joined: Mon Feb 07, 2011 5:39 pm

Re: ถวายรางวัลในหลวงผู้นำการประดิษฐ์โลก

Postby น้ำตก » Fri Jul 22, 2011 6:50 am

ในหลวงทรงพระปรีชาสามารถมาก ท่านคิดที่จะประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ
ที่ทำประโยชน์ให้กับประชาชน ทุก ๆ โครงการล้วนทำเพื่อช่วย
คลายความเดือดร้อนให้ประชาชน ท่านมองไปข้างหน้าว่าจะเกิด
ปัญหาอะไร แล้วท่านก็ประดิษฐ์สิ่งนั้น ๆขึ้น
User avatar
น้ำตก
 
Posts: 370
Joined: Wed Sep 08, 2010 9:32 pm

Re: ถวายรางวัลในหลวงผู้นำการประดิษฐ์โลก

Postby sweet2011 » Sun Jul 24, 2011 11:20 pm

ทรงเป็นผู้นำทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา และทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการจดสิทธิบัตรต่างๆ เพราะถ้าหากพระองค์ท่านแค่สร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมา แต่ไม่ได้คำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิ คนไทยก็จะสูญเสียประโยชน์อย่างมหาศาล"
สำหรับผลงานด้านสิทธิบัตรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีมากมาย ส่วนหนึ่งที่ทรงได้รับการถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร รวมทั้งสิ้น 8 ฉบับ ได้แก่
1.สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 3127 เรื่อง เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย (กังหันน้ำชัยพัฒนา) เป็นเครื่องกลเติมอากาศที่ใช้ในการเติมออกซิเจนลงในน้ำที่ระดับผิวน้ำ ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536
2.สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 10304 เรื่อง เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ เป็นเครื่องกลเติมอากาศใช้ในการเติมออกซิเจนลงในน้ำที่ระดับลึกลงไปใต้ผิวน้ำจนถึงด้านล่างของแหล่งน้ำ ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2544
3.สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 10764 เรื่อง การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2544
4.อนุสิทธิบัตรเลขที่ 841 เรื่อง การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์สองจังหวะ เป็นการใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ทดแทนน้ำมันหล่อลื่นที่ได้จากน้ำมันปิโตรเลียมสำหรับเครื่องยนต์สองจังหวะ (เช่น เครื่องรถมอเตอร์ไซค์ เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น) ถวายการรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2545
5.สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 13898 เรื่อง การดัดแปรสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝน (ฝนหลวง) เป็นกรรมวิธีการทำฝนหลวงที่มีการทำฝนทั้งในระดับเมฆอุ่นที่ระดับต่ำกว่า 1 หมื่นฟุต และเมฆเย็นที่ระดับสูงกว่า 1 หมื่นฟุต พร้อมๆ กัน ซึ่งทรงเรียกว่า "ซุปเปอร์แซนด์วิช" ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545
6.สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เลขที่ 14859 เรื่อง ภาชนะรองรับของเสียที่ขับออกจากร่างกาย เป็นภาชนะที่ทรงออกแบบไว้เป็นการเฉพาะสำหรับรองรับปัสสาวะของผู้ป่วย ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2546
7.สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 16100 เรื่อง อุปกรณ์ควบคุมการผลักดันของเหลว เป็นเครื่องยนต์ที่ขับดันน้ำเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเรือ ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2547
8.สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 22637 เรื่อง กระบวนการปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวเพื่อให้เหมาะแก่การเพาะปลูก (โครงการแกล้งดิน) เป็นการปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวที่ไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้ ให้เป็นดินที่มีสภาพที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชต่างๆ ได้ โดยใช้วิธีการเลียนแบบธรรมชาติเพื่อแกล้งให้ดินมีสภาพเปรี้ยวจัดก่อน แล้วทำการชะล้างความเปรี้ยวของดิน และทำการปรับสภาพดินให้เหมาะแก่การเพาะปลูกต่อไป ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2550
ผลงานทั้งหมดที่ทรงประดิษฐ์คิดค้นขึ้นนั้น หากจะเปรียบเทียบกับชื่อเสียงเกียรติยศใดๆ แล้ว สิ่งที่ยิ่งใหญ่เหนือรางวัลทั้งหลายทั้งปวงไม่มีอะไรเทียบได้ ก็คือ "น้ำพระทัย" และ "พระเมตตา" แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงทำทุกอย่างเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน ให้พสกนิกรอยู่ดีกินดี มีความสุขสถาพร

เพราะเมื่อประชาชนไม่ทอดทิ้งพระองค์ พระองค์ก็ไม่ทอดทิ้งประชาชน
User avatar
sweet2011
 
Posts: 179
Joined: Sat Feb 05, 2011 10:41 am

Re: ถวายรางวัลในหลวงผู้นำการประดิษฐ์โลก

Postby สมศรี422อาร์ » Fri Aug 26, 2011 1:46 pm

ท่านทรงมีพระอัจฉริยภาพในหลายแขนงวิชา
สิ่งที่ท่านทรงประดิษฐ์คิดค้นนั้นล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งสิ้น
นับได้ว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่อุทิศตนเพื่อแผ่นดินไทยอย่างแท้จริง
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
สมศรี422อาร์
 
Posts: 208
Joined: Sun Oct 17, 2010 1:27 pm

Re: ถวายรางวัลในหลวงผู้นำการประดิษฐ์โลก

Postby น้ำตก » Mon Aug 29, 2011 6:57 am

ในหลวงท่านทรงเป็นนักประดิษฐ์อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรือสำเภา หรือการจัดตั้ง
โครงการในพระราชดำริ ทั้งทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง กังหันน้ำชัยพัฒนา
ฝนหลวง และไบโอดีเซล ล้วนแต่เป็นความคิดของพระองค์ท่านที่จะทำให้
ประชาชนคลายความทุกข์ความลำบาก
User avatar
น้ำตก
 
Posts: 370
Joined: Wed Sep 08, 2010 9:32 pm

Re: ถวายรางวัลในหลวงผู้นำการประดิษฐ์โลก

Postby Braveheart » Fri Sep 02, 2011 10:38 am

ภูมิใจที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พรงพระอัจฉริยภาพ และทรงนำความรู้ที่มีมาใช้เพื่อประโยชน์ของพสกนิกรชาวไทยตลอดรัชสมัย
User avatar
Braveheart
 
Posts: 92
Joined: Mon Jun 06, 2011 3:22 pm

Re: ถวายรางวัลในหลวงผู้นำการประดิษฐ์โลก

Postby militaryloveking » Tue Sep 06, 2011 8:18 am

สิ่งประดิษฐ์ทั้งหลายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้วนมีประโยชน์ต่อประชาชนคนไทยทั้งสิ้น
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติcron