Page 1 of 1

งานของในหลวง

PostPosted: Tue Jul 19, 2011 1:24 pm
by kuron23
1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จนถึงปัจจุบนมีจำนวนกว่า 3,000 โครงการ
2. ทุกครั้งที่เสด็จฯไปยังสถานต่างๆจะทรงมีสิ่งของประจำพระองค์อยู่ 3 สิ่ง คือ แผนที่ซึ่งทรงทำขึ้นเอง(ตัดต่อเอง ปะกาวเอง) กล้องถ่ายรูป และดินสอที่มียางลบ
3.ในหลวงทรงงานด้วยพระองค์เองทุกอย่างแม้กระทั่งการโรเนียวกระดาษที่จะนำมาให้ข้าราชการที่เข้าเฝ้าฯถวายงาน
4. เก็บร่ม : ครั้งหนึ่งเมื่อในหลวงเสด็จฯเยี่ยมโครงการห้วยสัตว์ใหญ่ เมื่อเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมาถึง ปรากฏว่าฝนตกลงมาอย่างหนัก ข้าราชการและราษฎรที่เข้าแถวรอรับเปียกฝนกันทุกคน เมื่อทรงเห็นดังนั้น จึงมีรับสั่งให้องครักษ์เก็บร่ม แล้วทรงเยี่ยมข้าราชการและราษฎรทั้งกลางสายฝน
5. ทรงศึกษาลักษณะอากาศทุกวัน โดยใช้ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยานำขึ้นทูลเกล้าฯ ร่วมกับข้อมูลจากต่างประเทศที่หามาเอง เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติที่อาจก่อความเสียหายแก่ประชาชน
6. โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เริ่มต้นขึ้นจากเงินส่วนพระองค์จำนวน 32,866.73บาท ซึ่งได้จากการขายหนังสือดนตรีที่พระเจนดุริยางค์ จากการขายนมวัว ก็ค่อยๆเติบโตเป็นโครงการพัฒนามาจนเป็นอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้
7. เวลามีพระราชอาคันตุกะเสด็จมาเยี่ยมชมโครงการฯสวนจิตรลดา ในหลวงจะเสด็จฯลงมาอธิบายด้วยพระองค์เอง เนื่องจากทรงรู้ทุกรายละเอียด
8. ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช กราบบังคมทูลถามว่า เคยทรงเหนื่อยทรงท้อบ้างหรือไม่ ในหลวงตอบว่า "ความจริงมันน่าท้อถอยอยู่หรอก บางเรื่องมันน่าท้อถอย แต่ว่าฉันท้อไม่ได้ เพราะเดิมพันของเรานั้นสูงเหลือเกิน เดิมพันของเรานั้นคือบ้านเมือง คือความสุขของคนไทยทั่วประเทศ
9. ทรงนึกถึงแต่ประชาชน แม้กระทั่งวันที่พระองค์ทรงกำลังจะเข้าห้องผ่าตัดกระดูกสันหลังในอีก 5 ชั่วโมง (20 กรกฎาคม 2549) ยังทรงรับสั่งให้ข้าราชบริพารไปติดตั้งคอมพิวเตอร์เดินสายออนไลน์ไว้ เพราะกำลังมีพายุเข้าประเทศ พระองค์จะได้มอนิเตอร์ เผื่อน้ำท่วมจะได้ช่วยเหลือทัน

Re: งานของในหลวง

PostPosted: Tue Jul 19, 2011 6:02 pm
by เพียงดิน2889
งานของพระองค์ทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทย เพือประโยชน์สุขของประชาชน ได้อยู่ดี กินดี มีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถประกอบสัมมาอาชีพที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เลี้ยงครอบครัวได้ มีรายได้ที่มั่นคง มีพืชพันธุ์ที่ดีไว้ปลูกเพื่อการค้า เพื่อบริโภค สามารถพึ่งตนเองได้ มีรายได้เป็นกอบเป็นกำ ไม่เดือดร้อน

Re: งานของในหลวง

PostPosted: Wed Jul 20, 2011 9:04 am
by militaryloveking
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ

Re: งานของในหลวง

PostPosted: Wed Jul 20, 2011 10:41 am
by ae_mon
งานของในหลวง มีมากมายเหลือคณานับ
มีทั้งงานพระราชดำริ
งานที่พระองค์ทรงปฏิบัติเอง อาทิ พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดต่าง ๆ
ถึงแม้จะห่างไกล และทุรกันดารเพียงใด พระองค์ก็เสด็จไป
อย่างไม่ย่อท้อ แม้จะเหน็ดเหนื่อยเพียงไร
เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก

Re: งานของในหลวง

PostPosted: Thu Jul 21, 2011 10:31 am
by militaryloveking
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพื่อประเทศชาติมาช้านาน

Re: งานของในหลวง

PostPosted: Thu Jul 21, 2011 10:35 am
by militaryloveking
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพื่อประเทศชาติมาช้านาน

Re: งานของในหลวง

PostPosted: Fri Jul 22, 2011 6:55 am
by น้ำตก
ในหลวงท่านทรงทำงานหนักมาตลอด ตั้งแต่ท่านยังเยาว์วัย
ท่านทรงคิดค้น ทรงเหนื่อยยาก ลำบาก เพื่อทำให้ประชาชน
ที่ลำบากมีอยู่มีกิน

Re: งานของในหลวง

PostPosted: Sat Jul 23, 2011 3:35 pm
by militaryloveking
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

Re: งานของในหลวง

PostPosted: Sat Jul 23, 2011 4:34 pm
by messie
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Re: งานของในหลวง

PostPosted: Sat Jul 23, 2011 11:45 pm
by > mj <
ทรงพระเจริญ

Re: งานของในหลวง

PostPosted: Sun Jul 24, 2011 9:41 pm
by sweet2011
“...การตั้งต้นงานนี้สำคัญที่สุด คำว่า “ตั้ง” นั้นก็มีไว้เพราะว่าสำหรับทำงานใด ๆ ก็จะต้องมีความตั้งใจ
ตั้งใจนั้นก็คือเอาใจตั้งในงาน หรืออีกอย่างเอางานมาตั้งไว้ข้างหน้าใจ เมื่อเอางานมาตั้งไว้ข้างหน้าใจหรือ
เอาใจตั้งไว้ในงานนั้น เชื่อว่างานก็คงจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ตั้งใจนั้นก็ประกอบด้วยการตั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในใจ คือ ความสามารถ ความรู้
และความดีของตัว ให้ใส่ลงไปในงานและงานนั้นก็จะมีความสำเร็จ มีคุณ และเป็นเกียรติสำหรับตนเอง
เป็นเกียรติสำหรับหมู่คณะ สำหรับประเทศชาติ การที่จะตั้งใจด้วยดี ก็จะต้องรวบรวมกำลังทุกอย่างที่มี
อยู่ในตัว กำลังวิชาการ กำลังความสามารถ กำลังกาย กำลังใจ และกำลังความตั้งใจที่เรียกว่าตั้งใจดี
คือถือเอาความซื่อสัตย์สุจริต เพื่องานได้ลุล่วงไปโดยดี เป็นผลที่ดี หมายถึงเป็นผลที่รุ่งเรือง เป็นผลที่
ก้าวหน้า เป็นผลที่พัฒนา
ฉะนั้น การปฏิญาณตนนี้จึงเป็นการตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้ดี เพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม เป็นการตั้งต้นงานที่สำคัญมาก โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลนี้ได้ตั้งขึ้นใหม่ก็จะต้องตั้งต้นให้ดี
และตั้งใจทำงานต่อไป...”
(พระราชดำรัส ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรี ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2533)

Re: งานของในหลวง

PostPosted: Mon Jul 25, 2011 12:36 am
by สมศรี422อาร์
ท่านทรงงานอย่างไม่เคยรู้จักเหน็ดเหนื่อย
ทุกสิ่งที่ท่านทรงทำก็เพื่อความสุขของปวงชนชาวไทยทั้งสิ้น
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Re: งานของในหลวง

PostPosted: Mon Jul 25, 2011 11:32 am
by NUBO
ตั้งแต่จำความได้ก็เห็นในหลวงทรงงานหนัก
เพื่อประชาชนของพระองค์มีความสุข
เพราะท่านต้องการให้คนไทยมีความสุข
อยู่ดีกินดีมีความพอเพียง

Re: งานของในหลวง

PostPosted: Mon Jul 25, 2011 4:15 pm
by ปลาบู่ทะเล
เข้าใจคิดนะคำนี้
งานของในหลวงเพื่อประชาชน
คำนี้ก็เหมาะดีนะ
เพราะท่านเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำเพื่อประชาชนจริงๆๆ

Re: งานของในหลวง

PostPosted: Thu Jul 28, 2011 7:33 pm
by VEE99999
การที่จะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่ง จะทรงศึกษาข้อมูล
รายละเอียดอย่างเป็นระบบ ทั้งจากข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร แผนที่
สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ ให้ได้รายละเอียด
ที่ถูกต้อง เพื่อที่จะพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
ตรงตามความต้องการของประชาชน

Re: งานของในหลวง

PostPosted: Fri Jul 29, 2011 8:52 am
by militaryloveking
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพื่อประชาชนคนไทยมาโดยตลอด

Re: งานของในหลวง

PostPosted: Thu Oct 13, 2011 10:30 am
by militaryloveking
เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล