พระบรมราโชวาท : ความกตัญญูกตเวที

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

พระบรมราโชวาท : ความกตัญญูกตเวที

Postby sareesri_39 » Mon Jul 25, 2011 7:30 am

ความกตัญญูกตเวที

"ความกตัญญูกตเวที คือสภาพจิตที่รับรู้ความดีและยินดีที่จะกระทำความดี
โดยศรัทธามั่นใจ คนมีกตัญญูจึงไม่ลบล้างทำลายความดี และไม่ลบล้างทำลายความดี และไม่ลบหลู่ผู้ที่ได้ทำความดีมาก่อน
หากเพียรพยายามรักษาความดีทั้งปวงไว้ให้เป็นพื้นฐานในความประพฤติปฏิบัติทุกอย่างของตนเอง เมื่อเต็มใจและจงใจ
กระทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความดีดังนี้ ก็ย่อมมีแต่ความเจริญมั่นคงและรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่าความกตัญญูกตเวที
เป็นคุณสมบัติอันสำคัญยิ่งสำหรับนักพัฒนาและผู้ปรารถนาความเจริญก้าวหน้าทุกคน"

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่คณะกรรมการวันกตัญญูกตเวที
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่ 8 เมษายน 2526
User avatar
sareesri_39
 
Posts: 306
Joined: Mon Oct 11, 2010 10:03 am

Re: พระบรมราโชวาท : ความกตัญญูกตเวที

Postby militaryloveking » Mon Jul 25, 2011 8:54 am

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ยิ่งสมควรน้อมเกล้ามาปฏิบัติ
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: พระบรมราโชวาท : ความกตัญญูกตเวที

Postby เพียงดิน2889 » Mon Jul 25, 2011 11:14 am

ความกตัญญูกตเวที เป็นคุณธรรมของคนดี เรามาร่วมกันเป็นคนดี ด้วยการสร้างความกตัญญูกตเวทีต่อในหลวงของเรา โดยการช่วยปลูกป่าเพื่อเป็นการรักษาต้นน้ำ เป็นการรักษาแหล่งน้ำไว้ใช้ในการบริโภค ป้องกันน้ำท่วม เพราะต้นไม้จะช่วยป้องกันน้ำท่วมได้
User avatar
เพียงดิน2889
 
Posts: 158
Joined: Mon Feb 07, 2011 5:39 pm

Re: พระบรมราโชวาท : ความกตัญญูกตเวที

Postby ปลาบู่ทะเล » Mon Jul 25, 2011 2:41 pm

ความกตัญญููกตเวทีเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว
User avatar
ปลาบู่ทะเล
 
Posts: 208
Joined: Thu Jul 22, 2010 9:11 am

Re: พระบรมราโชวาท : ความกตัญญูกตเวที

Postby สมศรี422อาร์ » Mon Jul 25, 2011 7:32 pm

หากเรามีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ
ความกตัญญูรู้คุณนั้นก็จะเกื้อหนุนให้เราเจริญในหน้าที่การงานและชีวิตยิ่งๆขึ้นไป
User avatar
สมศรี422อาร์
 
Posts: 208
Joined: Sun Oct 17, 2010 1:27 pm

Re: พระบรมราโชวาท : ความกตัญญูกตเวที

Postby militaryloveking » Tue Jul 26, 2011 9:17 am

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งประเสริฐยิ่ง..สมควรน้อมนำเอามาปฏิบัติ
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: พระบรมราโชวาท : ความกตัญญูกตเวที

Postby casabellaman » Tue Jul 26, 2011 10:19 am

คนไทยโชคดีที่มีในหลวง
User avatar
casabellaman
 
Posts: 18
Joined: Fri May 27, 2011 1:17 pm

Re: พระบรมราโชวาท : ความกตัญญูกตเวที

Postby sweet2011 » Tue Jul 26, 2011 9:37 pm

พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู ในหลวงของเรา
User avatar
sweet2011
 
Posts: 179
Joined: Sat Feb 05, 2011 10:41 am

Re: พระบรมราโชวาท : ความกตัญญูกตเวที

Postby militaryloveking » Wed Jul 27, 2011 9:36 am

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งประเสริฐยิ่งสมควรน้อมนำเอามาปฏิบัติ
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: พระบรมราโชวาท : ความกตัญญูกตเวที

Postby militaryloveking » Thu Oct 13, 2011 10:23 am

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติcron