“ในหลวง” ห่วงปัญหาน้ำท่วม-ดินถล่ม ทรงตั้งมูลนิธิน้ำ

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

“ในหลวง” ห่วงปัญหาน้ำท่วม-ดินถล่ม ทรงตั้งมูลนิธิน้ำ

Postby sareesri_39 » Tue Jul 26, 2011 6:34 am

“ในหลวง” ห่วงปัญหาน้ำท่วม-ดินถล่ม ทรงตั้งมูลนิธิน้ำ แนะปลูกพืชอุ้มดิน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 25 กรกฎาคม 2554 20:29 น.


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยปัญหาน้ำท่วม-ดินถล่ม ทรงตั้งมูลนิธิน้ำ ศึกษาการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ก่อนเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนนำไปปฏิบัติ ทั้งทรงแนะปลูกพืชให้หลากหลาย เลือกพันธุ์พืชที่มีรากแก้วอุ้มดิน อุ้มน้ำ


วันนี้ (25 ก.ค.) เมื่อเวลา 17.41 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯออก ณ ห้องประชุม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร นำคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เป็นทุนประเดิมสำหรับการก่อตั้งมูลนิธิน้ำ

โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร องค์การมหาชน ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ เนื่องในโอกาสงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 นับตั้งแต่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ได้ทรงงานเรื่องน้ำมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบปัญหาเรื่องน้ำ ได้แก่ การขาดแคลนน้ำ ปัญหาน้ำท่วม น้ำเน่าเสีย เป็นต้น ทั้งทรงห่วงใยการบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนส่งห่วงสถานการณ์น้ำที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

ทั้งนี้ ทรงศึกษาระบบการจัดการน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทย ด้วยพระองค์เอง เช่น โครงแก้มลิง โครงการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางธรรมชาติ และทรงมีแนวพระราชดำริต่างๆ จำนวนมาก เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาเกี่ยวกับน้ำที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎร กล่าวได้ว่า ความสำเร็จ ความรู้ และกลวิธีต่างๆ ที่ได้จากการทรงศึกษา ค้นคว้า พัฒนา และทดลอง หากนำมารวบรวมบันทึก และเผยแพร่ให้ประชาชนนำไปใช้เป็นหลักในการแก้ไขปัญหา พัฒนา บริหารน้ำของท้องถิ่น และของประเทศ จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง

สำหรับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และได้เห็นความสำคัญของการรวบรวม และจัดทำข้อมูลความรู้เรื่องน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำเพื่อเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่สำคัญคือ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ

ในการนี้ได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการเลือกชนิดพืชที่จะปลูกในพื้นที่ภูเขา เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน

“ถล่มลงมาแล้วทำให้หมู่บ้าน ทางหมู่บ้านไปหมด ที่มาทูลตั้งแต่ต้น นี่มันเป็นปัญหาที่หนักมาก เพราะว่าทำให้คนเสียชีวิต และเสียหมู่บ้านเป็นอย่างมาก มาเร็วๆ ที่กระบี่ ก็มีถล่มอย่างนี้ แต่ที่สตูลหนักมาก ที่กระบี่ ก็มีถล่มอย่างนี้ และที่สตูลนั่นหนักมาก ที่กระบี่ก็ถล่มลงมา ทำให้เสียชีวิตไปหลาย

กราบทูล- หน้าดินก็เสียหมดพุทธเจ้าค่ะ กว่าจะฟื้นมาได้ใช้เวลาอย่างมาก

“ถ้าโครงการอย่างนี้แล้วก็ กลับทำให้มีความเสียหาย น่ากลัว อย่างที่สตูล เป็นเพราะว่าไปปลูกยาง ก็ดูท่าทางยางเป็นต้นที่โตเร็ว ที่แข็งแรง มันโตเร็วจริงๆ แต่ว่าทำให้มีหวังเป็น ถล่ม ดินถล่มมากมาย ที่ภาคอีสานไปปลูกยาง นึกว่าเป็นผลที่ดี แต่ก็ดินถล่มเยอะ ที่ภาคเหนือก็มี เฉลี่ยการดินถล่ม จะทำให้ชาวบ้านเสียหายมาก นี่ก็ต้องปลูกรักษาให้ดี เรื่องต้นที่จะลง แต่ถ้าต้น ลงต้น ที่ต้นไม้ที่มีรากแก้ว ที่ก็โตไม่เร็ว โตช้า เพราะอาจจะมีผลตรงข้ามเหมือนกัน เพราะการปลูกต้นไม้พืชหรือพืชอะไรต้องเลือก เมื่ออย่างตะกี้พูดถึงว่า เอาหญ้าแฝกลง รากแฝกนี้ลงลึก เหมือนเป็นรากแก้ว ก็อาจจะแก้ได้ แต่ไม่ทราบว่า จะมีผลหรือเปล่า ใส่หญ้าแฝกเป็นแนวอย่างไร หรือต้นไม้ที่เป็นต้นไม้มีรากแก้ว หรือต้นไม้ที่โตเร็ว ต้องสลับกันดีๆ อาจจะแก้ปัญหาเรื่องดินถล่ม”
User avatar
sareesri_39
 
Posts: 306
Joined: Mon Oct 11, 2010 10:03 am

Re: “ในหลวง” ห่วงปัญหาน้ำท่วม-ดินถล่ม ทรงตั้งมูลนิธิน้ำ

Postby militaryloveking » Tue Jul 26, 2011 9:15 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายหลายด้านล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติทั้งสิ้น
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: “ในหลวง” ห่วงปัญหาน้ำท่วม-ดินถล่ม ทรงตั้งมูลนิธิน้ำ

Postby casabellaman » Tue Jul 26, 2011 10:21 am

ทรงเป็นพ่อที่ห่วงใยประชาชนไทยเสมอมา
User avatar
casabellaman
 
Posts: 18
Joined: Fri May 27, 2011 1:17 pm

Re: “ในหลวง” ห่วงปัญหาน้ำท่วม-ดินถล่ม ทรงตั้งมูลนิธิน้ำ

Postby sweet2011 » Tue Jul 26, 2011 9:23 pm

พระองค์ท่านทรงห่วงใยการบริหารจัดการน้ำสถานการณ์น้ำที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก พระทรงศึกษาระบบการจัดการน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทย ด้วยพระองค์เอง เช่น โครงแก้มลิง โครงการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางธรรมชาติ และทรงมีแนวพระราชดำริต่างๆ จำนวนมาก เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาเกี่ยวกับน้ำที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎร กล่าวได้ว่า ความสำเร็จ ความรู้ และกลวิธีต่างๆ ที่ได้จากการทรงศึกษา ค้นคว้า พัฒนา และทดลอง หากนำมารวบรวมบันทึก และเผยแพร่ให้ประชาชนนำไปใช้เป็นหลักในการแก้ไขปัญหา พัฒนา บริหารน้ำของท้องถิ่น และของประเทศ จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง
User avatar
sweet2011
 
Posts: 179
Joined: Sat Feb 05, 2011 10:41 am

Re: “ในหลวง” ห่วงปัญหาน้ำท่วม-ดินถล่ม ทรงตั้งมูลนิธิน้ำ

Postby เพียงดิน2889 » Wed Jul 27, 2011 6:29 pm

พระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โคลนถล่มในภาคใต้ ทรงติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา และพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อน และทรงให้ความช่วยเหลือในระยะยาว โดยทรงดำริให้มีการศึกษาปัญหาน้ำท่วมในภาคใต้ หาวิธีการแก้ไข เช่น การทดลองการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันท่วม การรักษาต้นไม้ที่สามารถช่วยป้องกันน้ำท่วมไว้
User avatar
เพียงดิน2889
 
Posts: 158
Joined: Mon Feb 07, 2011 5:39 pm

Re: “ในหลวง” ห่วงปัญหาน้ำท่วม-ดินถล่ม ทรงตั้งมูลนิธิน้ำ

Postby น้ำตก » Fri Jul 29, 2011 1:28 pm

อยากให้คนไทยร่วมกันปลูกป่าที่อุ้มน้ำไว้มาก ๆ และร่วมใจ
กันดูแลต้นไม้ ไม่ตัดไม้ เพื่อจะได้มีที่กักเก็บน้ำ
User avatar
น้ำตก
 
Posts: 370
Joined: Wed Sep 08, 2010 9:32 pm

Re: “ในหลวง” ห่วงปัญหาน้ำท่วม-ดินถล่ม ทรงตั้งมูลนิธิน้ำ

Postby militaryloveking » Tue Aug 02, 2011 9:21 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโดยแท้จริง
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: “ในหลวง” ห่วงปัญหาน้ำท่วม-ดินถล่ม ทรงตั้งมูลนิธิน้ำ

Postby สมศรี422อาร์ » Fri Aug 26, 2011 1:32 pm

เป็นโครงการที่มีประโยชน์มากค่ะ
ในเวลานี้มีหลายจังหวัดมากที่ประสบภัยน้ำท่วม
ยังไงก็อยากให้ชาวไทยช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยด้วยค่ะ
User avatar
สมศรี422อาร์
 
Posts: 208
Joined: Sun Oct 17, 2010 1:27 pm


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติcron