พรรณไม้งามนาม...ควีนสิริกิติ์

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

พรรณไม้งามนาม...ควีนสิริกิติ์

Postby keyboard » Fri Aug 05, 2011 11:46 am

พรรณไม้งามนาม...ควีนสิริกิติ์
ในขณะนี้มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นในโลก คือมีดอกไม้ 3 ชนิด แต่มีชื่ออย่างเดียวกัน บางท่านอาจจะทราบ แต่หลายท่านอาจจะไม่ทราบ จึงขอนำเรื่องดอกไม้ทั้ง 3 ชนิดนั้นมาเผยแพร่ต่อดังนี้
ท่านที่เคยเห็นเสื้อที่ทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดทำจำหน่าย จะเห็นว่ามีรูปดอกไม้ทั้ง 3 ชนิดประดับที่ตัวเสื้อ ดอกไม้ดังกล่าว ได้แก่ ดอกแคทลียา ดอกดอนญ่า และดอกกุหลาบ ซึ่งทั้ง 3 ชนิดนี้มีชื่อว่า “ควีนสิริกิติ์” (Queen Sirikit) เหมือนกันหมด
ตามประวัติกล่าวว่า บริษัทแบลคแอนด์ฟลอรี่ ซึ่งเป็นบริษัทกล้วยไม้เก่าแก่ของประเทศอังกฤษ ได้ผสมพันธุ์กล้วยไม้ที่มีดอกสีขาวได้สำเร็จ จึงได้ขอพระราชทานนามสำหรับกล้วยไม้นั้นผ่าน สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน แต่ได้รับการยับยั้งว่ายังไม่เป็นการสมควร แต่บริษัทดังกล่าวยังไม่ละความพยายามและความตั้งใจอันแน่วแน่ ฉะนั้นในเวลาต่อมาบริษัทจึงได้นำดอกแคทลียาสีขาวนี้เข้ารับการพิจารณาจากสถาบันระดับสูง ก็ได้รับรางวัลชั้นเยี่ยม ทางบริษัทจึงติดต่อผ่าน สถานเอกอัครราชทูตไทย ขอพระราชทานนามกล้วยไม้ดอกสีขาวนี้ว่า “ควีนสิริกิติ์” และได้จดทะเบียนเมื่อ พ.ศ.2501
ต่อมาในปี พ.ศ.2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศ ฟิลิปปินส์ รัฐบาลฟิลิปปินส์ ได้ขอพระราชทานพระนามาภิไธยควีนสิริกิติ์ เป็นชื่อของดอกดอนญ่า พันธุ์ใหม่ของเขา ซึ่งตามแบบแผนที่เขากำหนดไว้ ผู้ที่ได้รับเกียรติมาเป็นชื่อดอกดอนญ่าพันธุ์ใหม่ๆ จะได้แก่สุภาพสตรีหมายเลข 1 ของประเทศของฟิลิปปินส์เท่านั้น
ครั้นต่อมาในปี พ.ศ.2511 ได้เกิดกุหลาบดอกใหญ่สีเหลืองขึ้นมาในโลกอีกชนิดหนึ่งเป็นกุหลาบที่สวยงามเป็นที่ชื่นชมกัน ในครั้งนั้นชาวเบลเยี่ยม ซึ่งเป็นผู้อำนวยการเรือนกุหลาบอันมีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส ได้เป็นผู้ตั้งชื่อกุหลาบที่งามที่สุดนี้ว่า “ควีนสิริกิติ์” เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2514
ดังนั้นจะเห็นว่าพระนามควีนสิริกิติ์ ได้มีผู้ขอพระราชทานนำไปใช้เป็นชื่อดอกไม้ถึง 3 ชนิด ใน 3 ประเทศ ซึ่งไม่ใช่เรื่องธรรมดานัก และยิ่งได้อ่านเอกสารที่แปลมาจากภาษาฝรั่งเศสที่เขาบรรยายไว้ว่า “พระราชินีแห่งประเทศไทยทรงมีพระสิริโฉมเป็นเสน่ห์แบบตะวันออกเหนือตะวันตก” ด้วยแล้ว ก็ยิ่งมีความรู้สึกภาคภูมิเพราะไม่เคยมีใครได้รับการยกย่องสรรเสริญเช่นนี้มาก่อนเลย เป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ และอาจถือได้ว่าดอกไม้ทั้ง 3 ชนิดอันมีนามว่า “ควีนสิริกิติ์” เป็น “บุปผาเทิดพระราชินี” ของไทยได้อย่างหนึ่ง ซึ่งศาสตราจารย์ ฐะปะนีย์ นาครทรรพ ได้กรุณาแต่งกลอนให้ดังต่อไปนี้
บุปผางามสามประเทศวิเศษศรี
เทิดพระเกียรติพระราชินีนาถสยาม
บุปผาชื่นยืนยงดำรงพระนาม
“ ควีนสิริกิติ์ ” เรืองอร่ามนิรันดร

เนื้อหา : หนังสือพืชพรรณไม้มงคล, ส.พลายน้อย, บริษัท รวมสาสน์ (1977) จำกัด
ดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์ : หนังสืออุทยานเบญจสิริ, ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างสวนสาธารณะ ๖๐ พรรษา พระบรมราชินีนาถ
ดอกแคทลียาและดอกดอนญ่าควีนสิริกิติ์ : จาก Internet
User avatar
keyboard
 
Posts: 39
Joined: Thu May 26, 2011 3:16 pm

Re: พรรณไม้งามนาม...ควีนสิริกิติ์

Postby tarato13 » Wed Aug 10, 2011 12:49 pm

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปทรงเยือนประเทศต่างๆ ทั้งแถบตะวันตกและตะวันออกเพื่อทรงกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้น พระราชกรษียกิจในครั้งนนั้นประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินแพร่ไปในนานนาประเทศ เกียรติคุณของประเทศไทยจึงแผ่ไพศาลไปในสังคมโลก โดยเฉพาะพระสิริโฉมอันงดงามของ พระบรมราชินีนาถของไทย ได้เป้นที่ประจักษ์เลื่องลือสดุดีเกริกก้องแพร่ไพศาล นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งแก่ประเทศไทย
พระเกียรติคุณในด้านพระสิริโฉมชอง "ควีนสิริกิติ์" แห่งประเทศไทยในระยะนั้น ได้เป็นที่มาของดอกไม้งามนาม "ควีนสิริกิติ์" ถึง ๓ ชนิด คือ กุหลาบ แคทลียา และ ดอนหญ่า
กุหลาบ ควีนศิริกิติ์
เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๑ ประเทศอังกฤษ ได้ประสบความสำเร็นในการ ผสมพันธุ์กุหลาบลูกระหว่าง
"Konigen der Rosen" และ "Golden Giant" โดย Reimer Kordesผู้นำออกเผยแพร่ กุกลาบลูกผสมพันธุ์นี้มีดอกขนาดใหญ่ กลียดอกมสีเหืองเข้มสดใสมีสีชมพูเรื่อๆ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด กุหลาบที่กรุงเบลฟาสต์ (Belfast) เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๓ วงการกุหลาบได้ใช้เป็นพันธุ์สำหรับผลิต ลูกผมสพันธุ์ใหม่ออกเผยแพร่ต่อไป
เอกสารของเรือนกุหลาบ Grandes Roser Du vul De loire Hendriekxชาวเบลเยี่ยมผู้อำนวยการเรือนกุหลาบกล่าวว่า
"พระราชินี แห่งประเทศไทย มีพระสิริโฉมเป็นเสน่ห์แห่งตะวันออกเหนือตะวันตก"
จึงขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธย "ควีนสิริกิติ์" (Queen Sirikit ) ตั้งเป็นชื่อ
กุหลาบพันธุ์ ผสมใหม่ ซึ่งมีดอกงามสดสวยตระการตาพันธิ์นี้
แคทลียา ควีนศิริกิติ์
ดอกไม้เทิดพระนาม สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ของไทยอีกชนิดหนึ่งคือ กล้วยไม้แคทลียา สีขาวบรีสุทธิ์ พันธุ์ลูกผสมระหว่างแคทลียาโบแบลส์ สีขาวบริสุทธิ์ พันธุ์ลูกผสมระหว่างแคทลียาโบเบลส์ (Cattleya Bow Bells) กับ ซี.โอ. เบรียนเนียนาอัลบา ( C.O. Brieniana Alba ) ซึ่งบริษัทแบลค แอนด์ ฟลอรี จำกัด แห่งประเทศอังกฤษเป็นผู้ผสมขึ้น เดิมจดทะเบียนในชื่อ Exquisite เมื่อพุทธศักราช ๒๕๗๑ ช่อหนึ่งอาจมี ๒ - ๓ ดอก เคยได้รางวัลยอดเยี่ยม Award of Merit จาก The Toyal Horticultural Society แห่งประเทศอังกฤษบริษัทผู้ผสมพันธิ์กล้วยไม้นี้ ได้ขอพระราชทานพระราชาบุญาตอัญเชญพระเกียรติแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ของประเทศไทย และบริษัทฯก็ได้รับเกียรติพระราชทานพระราชานุญาต พระเกียรติคุณดังกล่าวนับเป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาพสกนิกรไทยถ้วนหน้าด้วย
ดอนหญ้า ควีนสิริกิติ์
เป็นไม้พุ่มพันธุ์ลูกผสมระหว่าง Mussaenda Lux และ M.Philippica Aurora สูงประมาณ ๓ เมตร ออกดอกเกือบตลอดปีลักษณะเด่นคือ กลีบดอกทั้ง ๕ กลีบ มีขนาดใหญ่สมพูอ่อน ขอบกลีบขลิบด้วยสีชมพูเข้า สวยสะดุดตามาก
พันธุ์ไม้ควีนสิริกิติ์ ทั้ง 3 ชนิด
มีความงดงามเป็นที่นิยมแพร่หลายกว้างขวางในวงการพันธุ์ไม้ของโลก นับเป็นการสดุดีพระเกียรติคุณที่นำความชื่นชมโสมนัสมาสู่พสกนิกรไทยถ้วนหน้า
User avatar
tarato13
 
Posts: 368
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:47 am


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติ