Page 1 of 1

Idea & Ido ทำสิ่งดี ๆ เพื่อแม่กันเถอะ (5D for Mother)

PostPosted: Wed Aug 10, 2011 2:22 pm
by tarato13
วารสารฉบับเดือนสิงหาคมที่มีวันสำคัญคือ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ผู้เขียนมีเรื่องราวของการทำความดีเพื่อแม่มา ฝาก การทำความดีมีหลายรูปแบบที่เราสามารถแสดงออก ได้ถึงความรัก ที่มีต่อแม่หรือตอบแทนพระคุณแม่ได้ สิ่งที่ผู้เขียนนำ มาฝากจะเป็น เรื่องเกี่ยวกับการทำความดีอยู่ห้าอย่าง (5D) เพื่อแม่ อันเป็นที่รัก ของลูกๆ 5 D ที่ว่านี้ประกอบด้วย
Dare กล้าเพื่อแม่ กล้าคิด (dare to think) กล้าทำ (dare to do) กล้านำ (dare to lead) กล้าฝัน (dare to dream) กล้าเปลี่ยนแปลง (dare to change) แม่จะมีความสุขมากเมื่อแม่ได้ มีโอกาสเห็นลูกๆ ของแม่กล้าคิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคม กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องถูกหลักการ กล้าที่จะนำพาชีวิตตนไปสู่สิ่งที่ดี ขึ้น กล้าที่จะฝันถึงความสำเร็จ ฝันถึงอนาคตที่ดี และที่สำคัญแม่ทุก คนอยากจะเห็นก็คือ การที่ลูกๆ ของแม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อมุ่งสู่เส้นทางที่ลูกๆ ฝัน
Development พัฒนาเพื่อแม่ การพัฒนาเพื่อแม่มีอยู่สาม ระดับของการพัฒนาคืิอ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาคนรอบข้าง และพัฒนาประเทศชาติ การพัฒนาทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเราเอง โดย สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญอยู่ที่การพัฒนาความคิด แม่ทุกคนจะภูมิใจที่ เห็นลูกๆ ของตัวเองคิดเป็น และคิดในสิ่งที่ดีๆ แล้วนำสิ่งนั้นไป พัฒนาคนรอบข้างด้วยการถ่ายทอดสิ่งดีๆ ให้กันและกัน และแม่ทุก คนจะภูมิใจเป็นที่สุดหากเห็นลูกมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้กับ ประเทศชาติ
Deny ปฏิเสธเพื่อแม่ ในโลกที่สับสนวุ่นวายในยุคปัจจุบัน มีสิ่งที่ยั่วยุให้เราหลงผิดอยู่มากมาย วันนี้สิ่งที่แม่อยากจะเห็นจาก ลูกๆ คือการที่ลูกอยู่ห่างไกลความชั่วร้ายทั้งหลายด้วยการที่ลูกๆ จะต้องปฏิเสธอบายมุขของมึนเมา สิ่งเสพติด การพนัน และสำคัญที่ สุดอยากจะเห็นลูกทุกคนไม่ว่าจะทำงานกับหน่วยงานไหนก็ตาม ปฏิเสธการคอรัปชั่น (Anti corruption) เพื่อสร้างสังคมเข้มแข็ง
ปลอดจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง
Dedicate อุทิศเพื่อแม่ ลูกทุกคนควรจะพร้อมเสมอที่จะ อุทิศเพื่อแม่โดยไม่ต้องให้แม่ร้องขอ สิ่งที่ลูกๆ อุทิศเพื่อแม่ได้ก็เริ่ม ตั้งแต่ อุทิศเวลาเพื่อแม่ ให้เวลากับท่านบ้าง โทรหาท่านบ้าง อุทิศ ทรัพย์สินเพื่อท่านบ้างเมื่อมีโอกาส แต่สิ่งที่สำคัญอยู่ที่อุทิศหัวใจ เพื่อแม่ แม่ทุกคนจะรู้สึกดีและมีความสุขในทุกครั้งที่รู้ว่าลูกมีความ สุขกาย สุขใจ ครอบครัวไม่มีปัญหา หาเวลาสื่อสารกับแม่บ้างเพื่อ ให้ท่านได้รับรู้เรื่องราวของลูก อย่าทำงานหนักจนลืมคนที่เรารัก และรักเรา
Discipline วินัยเพื่อแม่ ไม่ว่าจะทำอะไรหากลูกทำตัว เป็นบุคคลที่มีวินัยพร้อมจะเป็นแบบเป็นอย่างให้กับสังคม แม่จะภูมิ ใจมาก เริ่มตั้งแต่วินัยการเงิน ลูกต้องรู้จักที่จะหาเงิน บริหารเงิน และใช้เงิน เพื่อจะได้ไม่ต้องไปแบมือขอจากแม่ (แม่จะพอใจมาก) วินัยเรื่องการครองเรือนแม่จะมีความสุขเมื่อรู้ว่าลูกของท่านไม่ว่า จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายได้ทำหน้าที่ในฐานะสามีหรือภรรยาที่ดี รัก และดูแลครอบครัวของตนเองและรักษาสมดุลระหว่างความสัมพันธ์ กับครอบครัวเดิมคือ พ่อกับแม่
ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของการทำดี (Do D) เพื่อแม่ยังคง มีอีกหลายๆ D ที่หลายท่านได้ทำอยู่แล้ว ผู้เขียนก็ขอให้ทุกคน ช่วยกันรักษาสิ่งดีๆ ไว้ให้คงอยู่ยาวนาน โดยเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดที่แม่ ทุกคนอยากเห็นก็คือการได้เห็นลูกเป็นคนดีของสังคมพร้อมอุทิศตนเพื่อสร้างชาติร่วมกับคนอื่น

Re: Idea & Ido ทำสิ่งดี ๆ เพื่อแม่กันเถอะ (5D for Mother)

PostPosted: Thu Aug 11, 2011 10:32 am
by ae_mon
ร่วมใจกันทำดีเพื่อแม่ของเรา
เพื่อสังคม และเพื่อประเทศชาติ