“ในหลวง” พระราชทานพระบรมราโชวาทรัฐบาลใหม่

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

“ในหลวง” พระราชทานพระบรมราโชวาทรัฐบาลใหม่

Postby network1974 » Thu Aug 11, 2011 1:17 pm

“ในหลวง” พระราชทานพระบรมราโชวาทรัฐบาลทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

เมื่อเวลา 17.27 น. วันที่ 10 ส.ค.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรวม 36 คน เฝ้าฯ ถวายสัตย์ก่อนเข้ารับหน้าที่ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เฝ้าฯ

ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ความว่า ขอแสดงความยินดีกับคณะรัฐมนตรีที่ได้ตั้งขึ้นมาใหม่ และที่มากล่าวคำปฏิญาณว่า จะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศ ประเทศชาตินี้จะต้องมีผู้ที่ปกครอง ผู้ที่ทำหน้าที่สูงสุด เพื่อให้ทุกส่วนของการงานของประเทศดำเนินไปด้วยดี ขอให้ท่านได้ทำตามที่ได้กล่าว เพื่อที่จะให้งานของประเทศดำเนินไปด้วยดี และทั้งขอให้ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าว การทำงานของประเทศสำคัญที่ผู้ใหญ่จะต้องแสดงตัวอย่างให้กับทุกคนในประเทศ เพื่อที่จะให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปด้วยดี ขอให้ท่านทำงานตามที่ได้กล่าวปฏิญาณ และสามารถปฏิบัติตามความตั้งใจ ถ้าท่านได้แล้วท่านก็มีความพอใจที่ได้ปฏิบัติ เพื่อประเทศชาติ และความสำเร็จของท่านในทุกวันที่ท่านทำจะเป็นผลสำเร็จที่ดีสำหรับประเทศ และทุกคนในประเทศที่ต่างคนต่างอยากที่จะให้มีความสำเร็จในทุกสาขา ขอให้ท่านได้ปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความมีผลสำเร็จ ในส่วนตัวของท่านก็จะมีความพอใจถ้าทำได้ตามที่ท่านตั้งใจไว้ ขอให้ท่านมีความสำเร็จในงานการและทำให้บ้านเมืองมีความสำเร็จตามที่ต้องการ ซึ่งถ้าประเทศไทยนั้นน่าจะมีได้

ในปัจจุบันนี้ในโลกมีความวุ่นวายอย่างยิ่ง เมืองไทยเมืองนี้ยังมีความวุ่นวายน้อย การรักษาความสงบสุข รักษาความสำเร็จที่ได้ทำมาแต่ปางก่อน ก็เชื่อมั่นว่าท่านมีความสำเร็จได้แล้ว ก็มีความพอใจ ก็ขอให้ทุกท่านทำงานด้วยความตั้งใจอย่างดีที่สุด เพื่อผลสำเร็จของบ้านเมืองและทุกสาขา และทุกด้าน มีความพอใจในงานการ และมีความสำเร็จในงานการ ทำให้ประเทศชาติที่เป็นอยู่ที่สบายในโลก ซึ่งในโลกนี้มีความวุ่นวายพอแล้ว ขอให้ในประเทศไทยมีความเรียบร้อย ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในงานการที่ได้ทำไว้ ท่านจะควรจะมีความพอใจที่ได้ทำเพื่อประเทศชาติ เพื่อความสำเร็จของประเทศชาติ ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในงานการ และมีความพอใจในงานที่ตนทำอยู่ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ ขอให้ท่านมีความสำเร็จในงานการ และความพอใจในกิจการทุกอย่าง

http://news.impaqmsn.com/articles_hn.as ... 9713&ch=hn
User avatar
network1974
 
Posts: 138
Joined: Fri Mar 11, 2011 6:39 pm

Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติ