รัฐบาลน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวง

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

รัฐบาลน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวง

Postby network1974 » Thu Aug 11, 2011 1:45 pm

รัฐบาล น้อมนำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ 4 ข้อหลัก ขณะที่ มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและจัดทำแผนระยะยาว
รัฐบาลน้อมนำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ 4 ข้อหลัก และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพร้อมจัดทำแผนระยะยาว
นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำหน้าที่แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในระหว่างที่ยังไม่้มีการแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักายกรัฐมนตรีว่า วันนี้ถือเป็นนัดแรกของการประชุมคณะรัฐมนตรี ภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรั โดยนายกรัฐมตรี ได้เน้นย้ำให้รัฐมนตรีน้อมนำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณมาเป็นหลักในการบริหารงาน โดยย้ำใน 4 ประเด็น ได้แก่ ปกครองบ้านเมืองและปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต นำพาประเทศชาติมีสุข / ดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นผู้ปกครองประเทศ / ทำให้ประเทศชาติเกิดความสงบสุข แม้ประเทศไทยจะมีความวุ่นวายน้อยกว่าประเทศต่าง ๆ แต่ต้องตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด และขอให้นายกรัฐมนตรีบริหารประเทศชาติเพื่อบ้านเมือง
ทั้งนี้ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะนำพระราชดำรัสไปจัดพิมพ์มอบให้กับรัฐมนตรีต่อไป ส่วนปัญหาอุทกภัย นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ สุโขทัย และน่าน และมอบหมายรัฐมนตรีที่เป็น ส.ส.ในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก ขณะที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน และรับบริจาคสิ่งของให้ความช่วยเหลือที่ ตู้ ปณ.1111 ส่วนกรมประชาสัมพันธ์ เน้นการแจ้งเตือนและรายงานข่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนรับทราบและติดตามอย่างใกล้ชิด กระทรวงการคลัง เร่งปรับกฎเกณฑ์การใช้เงินฉุกเฉินสำรองจ่ายให้ทันกับสถานการณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่ไร่นา และความเดือดร้อนของประชาชน หลังคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงนโยบายแก้ไขปัญหาระยะยาว โดยให้นำแผนต่างๆ ทั้งหมดมาทบทวน และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต้องรายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ
ข้อมูลข่าวและที่มา
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
User avatar
network1974
 
Posts: 138
Joined: Fri Mar 11, 2011 6:39 pm

Re: รัฐบาลน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวง

Postby kuron23 » Thu Aug 11, 2011 4:44 pm

ขอให้รัฐบาลน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวง ได้นำมาปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้พ่อได้หายเหนื่อย บ้านเมืองก็จะมีแต่ความสงบสุข และเมื่อคนไทยทุกคนรักและสามัคคีกัน ประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น
User avatar
kuron23
 
Posts: 407
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:34 am

Re: รัฐบาลน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวง

Postby militaryloveking » Fri Aug 12, 2011 8:42 am

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งประเสริฐยิ่งสมควรน้อมนำเอามาปฏิบัติ
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: รัฐบาลน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวง

Postby messie » Sun Aug 14, 2011 7:44 pm

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
messie
 
Posts: 96
Joined: Fri Jun 10, 2011 1:39 pm

Re: รัฐบาลน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวง

Postby tarato13 » Mon Aug 15, 2011 10:40 am

สิ่งที่พระองค์ทรงทำ คือ ทรงบำบัดทุกข์ และ ทรงบำรุงสุข ให้กับประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
User avatar
tarato13
 
Posts: 368
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:47 am

Re: รัฐบาลน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวง

Postby militaryloveking » Thu Oct 06, 2011 8:16 am

เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: รัฐบาลน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวง

Postby militaryloveking » Fri Oct 07, 2011 10:10 am

สิ่งที่พระองค์ทรงทำ คือ ทรงบำบัดทุกข์ และ ทรงบำรุงสุข ให้กับประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติ