Page 1 of 1

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบสิ่งของพระราชทาน

PostPosted: Thu Aug 11, 2011 2:03 pm
by network1974
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน จ.สุโขทัย

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน จ.สุโขทัย
วันนี้ (5 ส.ค.54) นายดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,000 ชุดให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดชัยสิทธิ์ ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น ซึ่งจังหวัดสุโขทัยมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 9 อำเภอ 53 ตำบล 397 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 56,100 คน หรือกว่า 18,800 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 136,600 ไร่ มีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในครั้งนี้ จำนวน 2 ราย ซึ่งทางจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ได้เข้าให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้ว

http://thainews.prd.go.th

Re: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบสิ่งของพระราชทาน

PostPosted: Fri Aug 12, 2011 8:43 am
by militaryloveking
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วงประชาชนเมื่อได้รับความเดือดร้อนตลอดมา