พ่อมองเห็นเราเสมอ

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

พ่อมองเห็นเราเสมอ

Postby chaobaan » Fri Aug 12, 2011 2:54 pm

User avatar
chaobaan
 
Posts: 288
Joined: Tue Aug 17, 2010 7:28 pm

Re: พ่อมองเห็นเราเสมอ

Postby militaryloveking » Tue Aug 16, 2011 8:42 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนทุกคน..และจะทรงหาวิธีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนั้นเสมอมา
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: พ่อมองเห็นเราเสมอ

Postby chaobaan » Fri Aug 19, 2011 11:08 am

http://www.youtube.com/watch?v=tHQdmvuj36g&feature=fvwrel
ดูแล้วคิดถึงพ่อมาก... แล้วคุณล่ะจะทำอย่างไรกับพ่อของคุณ?
User avatar
chaobaan
 
Posts: 288
Joined: Tue Aug 17, 2010 7:28 pm

Re: พ่อมองเห็นเราเสมอ

Postby เพียงดิน2889 » Fri Aug 19, 2011 5:56 pm

พ่อมองเห็นทุกคน พ่อให้โอกาสเรา พ่อเป็นผู้ให้ และเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเรายามเราเดือดร้อน มีความทุกข์ ก็สามารถช่วยเหลือเราได้ ยามสุขท่านก็ยินดีกับเรา พ่อของแผ่นดินทำเพื่อคนทุกคน เพื่อประชาชนจะได้อยู่อย่างเป็นสุข พอมี พอกิน ใช้ชีวิตตามวิถึชีวิตของตนเองได้อย่างราบรื่น
User avatar
เพียงดิน2889
 
Posts: 158
Joined: Mon Feb 07, 2011 5:39 pm

Re: พ่อมองเห็นเราเสมอ

Postby สมศรี422อาร์ » Sun Aug 21, 2011 3:35 pm

เราชาวไทยทุกคนควรตระหนักถึงความรักของพ่อที่มีต่อพวกเราและท่านก็ไม่หวังสิ่งตอบแทนเพราะท่านมีแต่ให้
User avatar
สมศรี422อาร์
 
Posts: 208
Joined: Sun Oct 17, 2010 1:27 pm

Re: พ่อมองเห็นเราเสมอ

Postby VEE99999 » Sun Aug 21, 2011 3:54 pm

ประเทศไทยเรานี้มีในหลวง
ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้
จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด
เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี
ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก
...ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี
ขอน้อมใจถวายความภักดี
เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
VEE99999
 
Posts: 378
Joined: Sat Aug 14, 2010 10:32 am

Re: พ่อมองเห็นเราเสมอ

Postby messie » Sun Aug 21, 2011 9:04 pm

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
messie
 
Posts: 96
Joined: Fri Jun 10, 2011 1:39 pm

Re: พ่อมองเห็นเราเสมอ

Postby kuron23 » Mon Aug 22, 2011 7:41 am

ในหลวงทรงเปรียบเสมือนพ่อของแผ่นดิน ซึ่งพระองค์ทรงงานตลอดแม้ขณะที่พระองค์ทรงพระประชวรและทรงประทับที่โรงพยาบาลศิริราช พระองค์ก็ยังทรงงานตลอดเวลา เห็นแล้วพระองค์ทรงเหนื่อยมามากแล้ว อยากให้คนไทยรักและสามัคคีกันเพื่อถวายแด่พ่อหลวง เพื่อให้พระองค์ทรงหายเหนื่อยและทรงมีความสุขที่เห็นคนไทยรักกัน
User avatar
kuron23
 
Posts: 407
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:34 am

Re: พ่อมองเห็นเราเสมอ

Postby sweet2011 » Mon Aug 22, 2011 8:15 pm

พระปฐมบรม ราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
User avatar
sweet2011
 
Posts: 179
Joined: Sat Feb 05, 2011 10:41 am

Re: พ่อมองเห็นเราเสมอ

Postby VEE99999 » Tue Aug 23, 2011 7:56 am

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น บังคมบรมราชเจ้า จอมนรินทร์ เอกอัครบดินทร์ ดิลกหล้า สมเด็จนวมินทร์ มหาราช อวยสุขทุกทั่วหน้า มนัสปลื้มเปรมกมล เฉลิมพระชนม์พรรษามหาราช อภิวาทปิติอภิสมัย วันมหามงคลของชาวไทย ต่างพร้อมใจแซ่ซ้องถวายพระพร
พระเอยพระโอบเอื้อ อารี พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ...
User avatar
VEE99999
 
Posts: 378
Joined: Sat Aug 14, 2010 10:32 am

Re: พ่อมองเห็นเราเสมอ

Postby น้ำตก » Tue Aug 23, 2011 12:14 pm

ท่านทรงติดตามข่าวดูความเดือดร้อนของประชาชนของท่านตลอด
เพื่อท่านจะได้ช่วยเหลือได้ ถ้าประชาชนของท่านมีข่าวที่น่า
ภาคภูมิใจท่านก็จะดีใจด้วย ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนของท่าน
ทุกเวลา
User avatar
น้ำตก
 
Posts: 370
Joined: Wed Sep 08, 2010 9:32 pm

Re: พ่อมองเห็นเราเสมอ

Postby ปลาบู่ทะเล » Wed Aug 24, 2011 3:02 pm

ท่านทรงรับรู้เรื่องทุกร้อนของประชาชนทุกครั้ง
ท่านก็คงไม่สบายใจทุกเรื่องท่านทรงคิดหาทาง
ช่วยเหลือตลอดไม่มีเรื่องไหนที่ท่านไม่เห็นทางคงเห็นทุกรเรื่อง
User avatar
ปลาบู่ทะเล
 
Posts: 208
Joined: Thu Jul 22, 2010 9:11 am

Re: พ่อมองเห็นเราเสมอ

Postby militaryloveking » Wed Oct 05, 2011 9:36 am

ไม่มีสิ่งอื่นใดในโลกจะเทียบเท่ากับพ่อหลวงของเรา
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติcron