ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ จังหวัดอ่างทอง

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ จังหวัดอ่างทอง

Postby tarato13 » Mon Aug 15, 2011 10:51 am

ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ จังหวัดอ่างทอง
รังสรรค์ดินเหนียว สู่งานฝีมือชื่อเสียงระดับโลก
ชาวตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประสบความทุกข์ยากจากอุทกภัยสม่ำเสมอ จนวันที่ 28 เมษายน 2519 เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมราษฎร และทรงเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวมีดินที่เหมาะสมแก่การปั้นตุ๊กตาชาววัง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการตุ๊กตาชาววังขึ้น จนถึงวันนี้ ชาวบางเสด็จได้สานต่อโครงการจนทำให้ตุ๊กตาจากดินเหนียวของไทยเป็นที่ชื่นชอบไปทั่วโลก
ตุ๊กตาชาววังมีกำเนิดในช่วงปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเป็นการทำเป็นของเล่นเฉพาะในกลุ่มข้าหลวงชาววัง จนต่อมาคุณข้าหลวงบางคนที่ออกมาอาศัยกับครอบครัวนอกวังริเริ่มทำตุ๊กตาชาววังออกขาย จึงเริ่มเป็นที่รู้จักของประชาชน ... โครงการรื้อฟื้นวิชาการปั้นตุ๊กตาชาววังที่พระราชทานแก่ชาวบ้านบางเสด็จ ทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งผลิตตุ๊กตาชาววังที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงแพร่หลายขจรขจายไปไกลทั่วโลก สร้างอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ราษฎรที่นี่มาตั้งแต่ปี 2519 และการปั้นตุ๊กตาที่บ่งบอกถึงคุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี
ศูนย์กลางการผลิตตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ เป็นเรือนไทยทรงสูง ชื่อว่า “คุ้มสุวรรณภูมิ” ภายในวัดท่าสุทธาวาส ซึ่งจะมีการสาธิตการปั้นตุ๊กตาชาววัง ประดิษฐกรรมดินเหนียวอันสวยงาม ที่แสดงให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและวัฒนธรรมประเพณีไทยต่าง ๆ เช่น การละเล่นของเด็ก ไทย วงมโหรีปี่พาทย์ ชุดท่วงท่าฤาษีดัดตน หรือรูปผลไม้ไทยหลากหลายชนิด ซึ่งล้วนแต่สวยงามน่ารักอย่างยิ่ง
User avatar
tarato13
 
Posts: 368
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:47 am

Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติcron