ในหลวงในดวงใจ

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

ในหลวงในดวงใจ

Postby kuron23 » Tue Aug 16, 2011 1:23 pm

มาร่วมแสดงพลังความรักของคนไทย
ให้โลกได้รับรู้ว่าเรารักในหลวงของเราขนาดไหน
และเราจะทำอะไรให้พระองค์ท่านทรงมีความสุขขึ้นได้บ้าง
มันน้อยนิดเดียว
เมื่อเทียบกับสิ่งที่พระองค์ได้
พระราชทานให้กับเรามาโดยตลอด
User avatar
kuron23
 
Posts: 407
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:34 am

Re: ในหลวงในดวงใจ

Postby เพียงดิน2889 » Tue Aug 16, 2011 5:26 pm

ท่านทรงอยู่ในดวงใจของคนไทยทุกคน เพราะพระองค์ท่านทรงพระราชกรณียกิจเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย ทรงห่วงใยความเดือดร้อนที่เกิดจากภัยพิบัติ ต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง พระองค์ทรงพระราชทานความช่วยเหลือเช่น ของพระราชทาน หน่วยแพทย์ให้การรักษา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซมถนน ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่
User avatar
เพียงดิน2889
 
Posts: 158
Joined: Mon Feb 07, 2011 5:39 pm

Re: ในหลวงในดวงใจ

Postby militaryloveking » Wed Aug 17, 2011 8:53 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโดยแท้จริง
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: ในหลวงในดวงใจ

Postby ae_mon » Wed Aug 17, 2011 10:56 am

ในหลวงทรงครองใจคนไทยทั้งแผ่นดิน
ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นของพระองค์
ทรงงานหนัก พระราชดำริโครงการต่าง ๆ
ล้วนเพื่อให้คนไทยทุกคนอยู่ดีมีสุข
User avatar
ae_mon
 
Posts: 365
Joined: Mon Jul 26, 2010 11:24 am

Re: ในหลวงในดวงใจ

Postby militaryloveking » Wed Aug 17, 2011 11:32 am

ทำดีเพื่อถวายในหลวง
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: ในหลวงในดวงใจ

Postby militaryloveking » Wed Aug 17, 2011 11:34 am

ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: ในหลวงในดวงใจ

Postby militaryloveking » Wed Aug 17, 2011 11:36 am

เราต้องรักชาติเราต้องบำรุงชาติเราต้องสละชีพเพื่อชาติ
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: ในหลวงในดวงใจ

Postby militaryloveking » Wed Aug 17, 2011 11:38 am

ขอให้พ่อหลวง อายุยืนนาน อยู่คู่บ้านเมืองไทยตลอดไป
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: ในหลวงในดวงใจ

Postby tarato13 » Thu Aug 18, 2011 1:45 pm

เราก็เป็นหนึ่งพลังที่รักในหลวง พระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อให้พสกนิกรชาวไทย อยู่ดี มีความสุข ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
User avatar
tarato13
 
Posts: 368
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:47 am

Re: ในหลวงในดวงใจ

Postby militaryloveking » Fri Aug 19, 2011 8:50 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโดยแท้จริง
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: ในหลวงในดวงใจ

Postby เพียงดิน2889 » Fri Aug 19, 2011 6:03 pm

คนไทยทุกคน มีในหลวงในดวงใจ ทรงเป็นดวงใจของคนไทยทุกคน ทรงงานต่าง ๆ มากมาย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน พระองค์ทรงทำเพื่อคนไทยอย่างแท้จริง เราคนไทยควรทำประโยชน์ ทำความดีเพื่อพระองค์ท่านด้วยกัน ด้วยการประกอบอาชีพสุจริต ด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์และอดทน เพื่อตนเอง ครอบครัว เพื่อแผ่นดิน และเพื่อในหลวงของเราทุกคน
User avatar
เพียงดิน2889
 
Posts: 158
Joined: Mon Feb 07, 2011 5:39 pm

Re: ในหลวงในดวงใจ

Postby น้ำตก » Tue Aug 23, 2011 12:46 pm

หนึ่งในดวงใจของพวกเราชาวไทยก็คือพระองค์ท่านนั่นเอง
ผู้เป็นที่สถิตในดวงใจคนทั้งชาติ ไม่ว่าที่ไหนที่มีความเดือดร้อน
ท่านจะทรงช่วยเหลือทุกคนไม่เลือก
User avatar
น้ำตก
 
Posts: 370
Joined: Wed Sep 08, 2010 9:32 pm

Re: ในหลวงในดวงใจ

Postby ปลาบู่ทะเล » Wed Aug 24, 2011 3:09 pm

ครอบครังเรารักในหลวงมีในหลวงในดวงใจเสมอ
เรารักในหลวง
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
ปลาบู่ทะเล
 
Posts: 208
Joined: Thu Jul 22, 2010 9:11 am

Re: ในหลวงในดวงใจ

Postby สมศรี422อาร์ » Fri Aug 26, 2011 12:25 pm

ในหลวงท่านทรงปกครองประเทศด้วยหัวใจอย่างแท้จริง
ทรงห่วงใยทุกข์สุขของราษฎรไทยเสมอ
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
สมศรี422อาร์
 
Posts: 208
Joined: Sun Oct 17, 2010 1:27 pm

Re: ในหลวงในดวงใจ

Postby militaryloveking » Tue Oct 04, 2011 9:56 am

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติ