มาร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน..... เพื่อในหลวงของเรา

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

มาร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน..... เพื่อในหลวงของเรา

Postby เพียงดิน2889 » Fri Aug 19, 2011 6:10 pm

มาร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน..... เพื่อในหลวงของเรา พลังงานไม่ว่าจะเป็น พลังงานน้ำ พลังงานจากน้ำมัน พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ พลังงานจากพืช และพลังงานมูลสัตว์ เราควรอนุรักษ์ไว้ เพื่อจะได้มีพลังงานไว้ใช้ในวันข้างหน้า และควรหาแหล่งพลังงานทดแทน เพื่อเป็นการสะสมพลังงานไว้ในยามที่ขาดแคลน หรือจำเป็นจริง ๆ พลังงานทดแทนที่ในหลวงของเรา ทรงคิดค้น ก็เช่น พลังงานจากการใช้พืช สัตว์ มาเป็นพลังงาน ดังเช่น ไบโอดีเซล ก๊าซชีวภาพ เป็นต้น
User avatar
เพียงดิน2889
 
Posts: 158
Joined: Mon Feb 07, 2011 5:39 pm

Re: มาร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน..... เพื่อในหลวงของเรา

Postby VEE99999 » Sun Aug 21, 2011 3:37 pm

ปัจจุบันนี้ประเทศไทยเราเกิดภัยต่าง ๆ ขึ้นมากมาย
อันเป็นผลมาจากการที่มนุษย์เราไม่ช่วยกันบำรุงรักษาธรรมชาติ
ถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยทุกคนต้องช่วยกัน
ปกป้อง บำรุง รักษาธรรมชาติของประเทศไว้ เพื่อลูกหลานในวันหน้า
ดังจะเห็นได้ว่าในหลวงท่านทรงริเริ่มโครงการต่าง ๆ มากมายเพื่อรักษาธรรมชาติไว้
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
VEE99999
 
Posts: 378
Joined: Sat Aug 14, 2010 10:32 am

Re: มาร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน..... เพื่อในหลวงของเรา

Postby militaryloveking » Thu Oct 06, 2011 8:14 am

น้ำท่วมพัดพาอะไรไป น้ำพระทัยจะพัดพาความสงบสุขกลับมา
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติcron