Page 1 of 1

ขอเชิญร่วมโพสต์ข้อความส่งเสริมสถาบัน ฯ

PostPosted: Wed Aug 24, 2011 12:24 pm
by ฝยก.กรม ทพ.๔๖
ที่ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศไทยอยู่ทุกวันนี้
ก็เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์พระองค์ทรงเป็น
จุดศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกคน
ไม่ว่า บ้านเมืองจะวุ่นวายและสับสนเพียงไดก็ยังคงมีสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ที่เป็นจุดศูนย์รวมของคนไทยและคอยแก้ปัญหา
อยู่ความเป็นอยู่และทุกข์สุข เสมอมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Re: ขอเชิญร่วมโพสต์ข้อความส่งเสริมสถาบัน ฯ

PostPosted: Wed Oct 05, 2011 9:41 am
by militaryloveking
" กษัตริย์นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม " น้ำพระทัย รดรินหลั่ง ดั่งสายฝน ทรงคิดค้น ป่าสาธิต ให้ศึกษาน้ำใสด้วย กังหันชัย พัฒนา อนุรักษ์ พรรณนานา ฟื้นป่าคืน

Re: ขอเชิญร่วมโพสต์ข้อความส่งเสริมสถาบัน ฯ

PostPosted: Wed Oct 05, 2011 11:15 am
by messie
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยชาวบ้านในการทำเศรษฐกิจพอเพียง และขยายวิธีการด้านเศรษฐกิจพอเพียง

"ผู้ที่เชี่ยวชาญ ผู้ที่มีความรู้ไปช่วยชาวบ้านทำเศรษฐกิจพอเพียง และถ้าทำได้แล้ว ชาวบ้านเป็นส่วนรวมจะสามารถจะทำอะไรที่ก้าวหน้ามากขึ้นกว่าที่มีอยู่ปัจจุบัน ที่ถามและที่ตั้งปัญหาว่า เศรษฐกิจพอเพียงนี้มีประโยชน์จริงๆ หรือไม่ ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ต้องขยายความของคำ เศรษฐกิจพอเพียงนี้ และค่อยทำเพิ่มเติม ถ้าเห็นว่า บกพร่องก็ต้องแก้ไข ซึ่งยังมีที่บกพร่อง ที่ต้องแก้ไขอีกมาก ไม่น้อย และถ้าทำได้ ขยายวิธีการในด้านเศรษฐกิจที่เรียกว่าพอเพียงนี้ บ้านเมืองจะมีความเจริญขึ้นมาอย่างมหัศจรรย์มหาศาล จึงต้องฝากให้ท่านไปพิจารณาว่า คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ มีความดีแค่ไหนแท้ๆ ที่เศรษฐกิจพอเพียงนี้อาจจะมีความดีเพียงนิดเดียว แต่ถ้าเพียงนิดเดียวนี้ขยายความขึ้นไป จะสามารถช่วยให้ชาวบ้านมีความสบายความดี และเขาจะขยายไปได้ในส่วนตัวของชาวบ้านเอง พยายามที่จะอธิบายแก่ผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญ ว่าจะขยายความของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไร นี่คือที่เดิมของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียง มีประโยชน์แค่ไหนบางเวลาอาจจะนึกว่าเล่นๆ พูดเล่นๆ แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องทำเรียกว่าเล่นไม่ใช่ทำอะไรให้ยุ่งยากเกินไป เป็นทั้งนั้นที่เขาทำเอง เป็นส่วนของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างที่ว่าและเก็บน้ำแต่ก่อนนี้อาจจะไม่ลึกเก็บน้ำ น้ำเอามาก็คือสิ่งที่น่ารำคาญเปียก น้ำเปียก น้ำไม่สบาย ก็อาจให้เข้าใจว่าน้ำลงมาแล้วก็เก็บไว้เพื่อประโยชน์ในด้านทุกด้าน ในด้านเศรษฐกิจ ในด้านการทำให้ชีวิตดี ความก้าวหน้า ก็มีประโยชน์ทั้งนั้น"

Re: ขอเชิญร่วมโพสต์ข้อความส่งเสริมสถาบัน ฯ

PostPosted: Thu Oct 06, 2011 8:03 am
by militaryloveking
สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา ด้อยโอกาส...ขาดสิ่งใด...แม้ภัยมา พระ เมตตา...โครงการหลวงช่วยปวงชน สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล น้อมใจภักดิ์ นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ