Page 1 of 1

ประเทศจะอยู่ได้ เพราะเราสร้างความดี

PostPosted: Tue Aug 30, 2011 7:11 am
by VEE99999
“ความดีสร้างกำลังใจ เป็นเหมือนการฉีดยาป้องกันโรค”

...เราต้องทำในสิ่งที่ดีที่ชอบตลอดไปเป็นเวลานานอาจน่าเบื่อ แต่แม้กระนั้นอย่างเพิ่งท้อใจ แม้กระนั้น บางทีเราทำตลอดชีวิตแล้วก็ยังไม่พอ แต่ทำไมเมืองไทยอยู่ได้ก็เพราะว่าบรรพบุรุษของเราทำมาเป็นแรมปีเป็นร้อยๆ ปีทำมาด้วยความสุจริตใจ…

...ประเทศไทยนี่ทำไมอยู่ได้ ก็เพราะพวกเราทุกคน ถ้าเราสร้างความดีคือทำปฏิบัติในสิ่งที่บริสุทธิ์ใจที่สุจริต ที่ตั้งใจดีมันอาจมีผิดพลาดบ้าง แต่ว่าไม่ได้ตั้งใจผิดพลาด...

...ตั้งใจทำดี ก็เป็นการสร้างกำลังของบ้านเมือง ทำให้เป็นเหมือนฉีดยาป้องกันโรค ซึ่งถ้าเราฉีดยาป้องกันโรควันนี้ พรุ่งนี้ไม่ใช่ไม่ได้ผล หมอก็ทราบดี ถ้าเราฉีดยา ต้องได้ครบโดสถึงจะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้...

...การป้องกันให้ครบโดส เราต้องทำในสิ่งที่ดีที่ชอบตลอดไปเป็นเวลานานอาจน่าเบื่อ แต่แม้กระนั้นอย่างเพิ่งท้อใจ แม้กระนั้น บางทีเราทำตลอดชีวิตแล้ว ก็ยังไม่พอ...

...แต่ทำไมเมืองไทยอยู่ได้ ก็เพราะว่าบรรพบุรุษของเราทำมาเป็นแรมปีเป็นร้อยๆ ปีทำมาด้วยความสุจริตใจ...

ที่มา :
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หนังสือคำพ่อสอน ในโครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้วยความรักและความดี 60 ปี 60 ล้านความดีถวายในหลวง น้อมเกล้าถวายในหลวง

Re: ประเทศจะอยู่ได้ เพราะเราสร้างความดี

PostPosted: Wed Aug 31, 2011 7:54 am
by kuron23
ประเทศชาติของเราในปัจจุบัน ต้องการความรักและความสามัคคีของคนในชาติ เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองให้เทียมเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว เพราะประเทศชาติของเราได้รับผลกระทบมามากแล้ว ถึงเวลาที่พวกเราคนไทยต้องร่วมมือกันสร้างความดีได้แล้ว

Re: ประเทศจะอยู่ได้ เพราะเราสร้างความดี

PostPosted: Wed Aug 31, 2011 8:42 am
by militaryloveking
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพื่อพวกเราคนไทยมาโดยตลอด

Re: ประเทศจะอยู่ได้ เพราะเราสร้างความดี

PostPosted: Wed Aug 31, 2011 11:08 am
by ae_mon
ร่วมใจกันคิดดี ทำดี
เพื่อให้ประเทศชาติของเราเจริญรุ่งเรือง
ก้าวหน้าเทียบทันกับอารยประเทศ

Re: ประเทศจะอยู่ได้ เพราะเราสร้างความดี

PostPosted: Thu Sep 01, 2011 8:13 am
by militaryloveking
พวกเราจงร่วมใจกันสร้างความดีเพื่อถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Re: ประเทศจะอยู่ได้ เพราะเราสร้างความดี

PostPosted: Thu Sep 29, 2011 4:35 pm
by สมศรี422อาร์
ความดีนั้นไม่เพียงแต่จะทำให้ประเทศอยู่ได้
แต่ยังทำให้โลกนี้อยู่ต่อไปได้อีกยาวนานด้วย
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

Re: ประเทศจะอยู่ได้ เพราะเราสร้างความดี

PostPosted: Tue Oct 04, 2011 9:49 am
by militaryloveking
เป็นที่พึ่งเพราะพระบารมี ให้การอยู่ดีกินดีทั่วพารา

Re: ประเทศจะอยู่ได้ เพราะเราสร้างความดี

PostPosted: Tue Oct 04, 2011 1:41 pm
by SmartBlackCat
ร่วมใจช่วยเหลือคนไทยที่ถูกน้ำท่วม เพื่อลดความกังวลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว..พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อพวกเรามามากแล้ว..

Re: ประเทศจะอยู่ได้ เพราะเราสร้างความดี

PostPosted: Wed Oct 05, 2011 8:58 am
by militaryloveking
ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญให้กับปวงประชาทั่วราช ตลอดไป ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เทอญ

Re: ประเทศจะอยู่ได้ เพราะเราสร้างความดี

PostPosted: Sun Oct 16, 2011 8:13 am
by รักเมืองไทย55
ขอทำดีเพื่อถวายองค์พ่อของแผ่นดิน ผู้ทรงมากล้นไปด้วยความเมตตากรุณเสด็จไปทุกถิ่นที่ เพื่อพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีสุขขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานา

Re: ประเทศจะอยู่ได้ เพราะเราสร้างความดี

PostPosted: Tue Oct 18, 2011 8:49 am
by militaryloveking
ขอเชิญชวนชาวไทย ทำความดีเพื่อในหลวงของเรา