"ในหลวง" ทรงแนะเดินหน้าแนวทางพระราชดำริ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

"ในหลวง" ทรงแนะเดินหน้าแนวทางพระราชดำริ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ

Postby sareesri_39 » Fri Sep 02, 2011 7:20 am

"ในหลวง"ทรงแนะเดินหน้าแนวทางพระราชดำริ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้องคมนตรี นำคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านไฟฟ้าพลังน้ำและการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ โอกาสนี้ทรงพระราชทานพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

วันจันทร์ ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จออก ณ ห้องประชุม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี นำคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านไฟฟ้าพลังน้ำและการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ เลขที่ ๒๙๑๖๒ และสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์โครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ เลขที่ ๒๙๑๖๓ ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวให้ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และรับพระราชทานพระราชดำริ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ที่คณะทำงานศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านไฟฟ้าพลังน้ำและการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายครั้งนี้ สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้คณะทำงานฯ ดำเนินงานศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของคลองลัดโพธิ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ซึ่งคณะทำงานฯ ได้สนองพระราชดำริจนประสบความสำเร็จในการประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ ทั้งแบบหมุนตามแนวแกนตั้งและแบบหมุนขวางการไหล พร้อมโครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ โดยเริ่มทดลองเดินกังหันพลังน้ำต้นแบบทั้ง ๒ แบบ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ต่อมาในเดือนเมษายน ๒๕๕๓ ได้ทดลองประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบหมุนตามแนวแกนตั้งนำไปติดตั้งที่ประตูระบายน้ำบรมธาตุ จังหวัดชัยนาท และจะประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพิ่มเติม เพื่อติดตั้งที่ประตูระบายน้ำช่องแค จังหวัดนครสวรรค์ ต่อไป

การนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ในพระปรมาภิไธย โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ออกสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ให้ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๔๔๓ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อสิ่งประดิษฐ์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ และชุดสำเร็จเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ ว่า "อุทกพลวัต" (อุ-ทก-พน-ละ-วัด) มีความหมายว่า กังหันผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำไหล

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป
User avatar
sareesri_39
 
Posts: 306
Joined: Mon Oct 11, 2010 10:03 am

Re: "ในหลวง" ทรงแนะเดินหน้าแนวทางพระราชดำริ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ

Postby militaryloveking » Wed Sep 07, 2011 8:53 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำต่างๆของไทยมาโดยตลอด
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: "ในหลวง" ทรงแนะเดินหน้าแนวทางพระราชดำริ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ

Postby kuron23 » Mon Sep 12, 2011 12:24 pm

ในหลวงทรงนำประโยชน์การระบายน้ำจากคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นระยะน้ำได้เร็วขึ้นและยังย่นระยะทางระบายน้ำออกได้อีกหลายกิโลเมตร และยังนำน้ำที่ระบายออกมาทำประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของในหลวงอย่างแท้จริง
User avatar
kuron23
 
Posts: 407
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:34 am

Re: "ในหลวง" ทรงแนะเดินหน้าแนวทางพระราชดำริ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ

Postby militaryloveking » Fri Sep 23, 2011 9:15 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอด
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: "ในหลวง" ทรงแนะเดินหน้าแนวทางพระราชดำริ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ

Postby Braveheart » Thu Sep 29, 2011 5:32 pm

ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อพวกเรามามากแล้ว อยากเห็นคนไทยรักและเอื้ออาทรกันมากกว่านี้ พระองค์จะได้สบายพระทัยและหายเหนื่อย
User avatar
Braveheart
 
Posts: 92
Joined: Mon Jun 06, 2011 3:22 pm

Re: "ในหลวง" ทรงแนะเดินหน้าแนวทางพระราชดำริ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ

Postby militaryloveking » Wed Oct 05, 2011 8:59 am

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไป เป็นมิ่งขวัญเป็นร่มโพธิ์ร่นไทรของชาวไทยสืบไป
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติcron