ในหลวงพระราชทานถุงยังชีพช่วยชาวพิษณุโลก

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

ในหลวงพระราชทานถุงยังชีพช่วยชาวพิษณุโลก

Postby sareesri_39 » Fri Sep 02, 2011 7:28 am

ในหลวงพระราชทานถุงยังชีพช่วยชาวพิษณุโลก

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ นำสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ที่หอประชุมเทศบาลตำบลพรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายประสงค์ พิทูรกิจจา เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน "นกเตน" ที่ได้เกิดบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน เข้าสู่ประเทศลาว และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ตั้งแต่ 25 ก.ค. 2554 จนถึงปัจจุบันส่งผลกระทบแก่ราษฎรท้องที่จังหวัดต่างๆ
มากมาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน จึงได้พระราชทานถุงยังชีพเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบให้แก่ราษฎรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนใน 7 ตำบลของ อ.พรหมพิราม ประกอบด้วย ต.พรหมพิราม หนองแขม มะตูม มะต้อง ตลุกเทียม ศรีภิรมย์ วังวน จำนวน 1,000 ครอบครัว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป

Link : http://www.innnews.co.th/ในหลวงพระราชทานถุงยังชีพช่วยชาวพิษณุโลก--304716_22.html
User avatar
sareesri_39
 
Posts: 306
Joined: Mon Oct 11, 2010 10:03 am

Re: ในหลวงพระราชทานถุงยังชีพช่วยชาวพิษณุโลก

Postby militaryloveking » Tue Sep 06, 2011 8:19 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเสมอ
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติcron