พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผบ.สสท.ทรัพยากรน้ำ

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผบ.สสท.ทรัพยากรน้ำ

Postby redfrog53 » Tue Sep 06, 2011 3:54 am

ในหลวงทรงตรัสศก พอเพียงประเทศอยู่ได้ช่วยชีวิตก้าวหน้าจริงจัง@050954
http://www.youtube.com/watch?v=8ZR0uoEN ... detailpageImage

คนไทยรักในหลวง
‎( 5 ก.ย. 54 ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันฯ และรับพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันฯ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาช่วยเหลือราษฎรต่อไป

เวลา 17.58 น.วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯออก ณ ห้องประชุม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร นำคณะผู้บริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร องค์การมหาชน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของสถาบัน และรับพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบัน

ในปีนี้ ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยอย่างหนักในหลายพื้นที่ เนื่องจากฝนที่มาเร็วกว่าปกติ ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา และตกต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนใกล้เต็มความจุ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่กำลังประสบภัยดังกล่าว จึงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้บริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตรและผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานพระราชดำริ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาช่วยเหลือราษฎรต่อไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริด้านงานวิจัย ระบบโทรมาตร และแบบจำลองลมให้สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร องค์การมหาชน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาเทคโนโลยีโทรมาตรตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำด้วยคลื่นเรดาร์ พร้อมกันนี้ สถาบันได้ร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดทำแบบจำลองลม และแบบจำลองสภาพอากาศ ที่สามารถคาดการณ์ลม และสภาพอากาศล่วงหน้าได้ 7 วัน เพื่อส่งข้อมูลให้แก่หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ในการป้องกัน และบรรเทาปัญหาอุทกภัย ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับประโยชน์ของเศรษฐกิจพอเพียง “... แบบจริงจัง แต่ว่า ที่ย้ำว่ามีประโยชน์ เพราะว่า โดยมาก เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ก็มาเป็นแบบเล่นๆ แบบเล่นๆ เกินไป เป็นการ คำว่า เศรษฐกิจ และก็พอเพียง ก็บางทีไม่ค่อยเข้าใจ ว่า พอเพียงอะไร แต่ตามความคิดของตัว พอเพียงก็แปลว่า ทำอะไร ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ฟุ้งซ่าน และทำให้ได้ผล พอดีผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจะต้องพยายามที่จะอธิบายว่า เป็นเศรษฐกิจ และความพอเพียง ก็คือ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ทำอะไรให้มันเกินไป พอทำอะไรให้ เมื่อทำแล้วได้ผล ในการทำ และถ้าได้ผลก็หมายความว่า ประหยัด สำหรับชาวบ้าน คนที่ที่ทำเศรษฐกิจนี้เอง สำหรับผู้ที่เป็นนักทฤษฎีหรือผู้ที่เป็นผู้เจรจาก็ต้องหาเหตุผลของเศรษฐกิจพอเพียง ถ้าหาเหตุผลได้ก็เชื่อว่าเหตุผลนี้ก็จะได้ประโยชน์ เมื่อได้ประโยชน์ชาวบ้านในประเทศก็จะได้ประโยชน์ เมื่อได้ประโยชน์แล้วเขาจะมีความร่ำรวยขึ้นโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมาย ถ้าทำได้แล้วจะเป็นการช่วยประเทศชาติให้อยู่ได้ ถ้าไม่เอาใจใส่ในความคิดเหล่านี้ ก็งานทั้งหลายที่เราทำก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย”

Lekponnipa Klakrop wrote:ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญแด่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
Wallapa Buranawijarn wrote:พระมหากรุณาธิคุณสุดจะประมาณได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
Pitipat Wongprasith wrote:ผมว่าเกษตรกร หลายต่อหลายคน ที่ทำเกษตร แบบ "พอเพียง" ตามแนวพระราชดำริ ล้วนพึ่งพาตัวเองได้ และ มีความสุขทุกข์คน คนไทยโชคดีที่มีในหลวงครับ "ขอให้พระองค์ จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน"
Sankwankeaw Chatchai wrote:ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
Tina Voranij รักในหลวง wrote:รักในหลวงคะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาสุภัทชา wrote:อยากให้พ่อวางใจ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพพระพุทธเจ้า
Nibbuta wrote:ขอพระองค์ทรงพระเจริญ....
รู้สึกตื้นตันในน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ของพ่อหลวงที่ทรงห่วงใยในพสกนิกรของพระองค์ท่าน
User avatar
redfrog53
 
Posts: 4456
Joined: Wed Aug 04, 2010 7:02 am

Re: พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผบ.สสท.ทรัพยากรน้ำ

Postby militaryloveking » Tue Sep 06, 2011 8:16 am

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นมงคลยิ่งสมควรน้อมนำเอาไปปฏิบัติ
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติcron