"ในหลวง" มีพระราชดำรัสขยายวิธีการ ศก.พอเพียง

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

"ในหลวง" มีพระราชดำรัสขยายวิธีการ ศก.พอเพียง

Postby sareesri_39 » Wed Sep 07, 2011 7:11 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชดำรัสให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยชาวบ้านในการทำเศรษฐกิจพอเพียง และขยายวิธีการด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้ามากขึ้น

วันนี้ ๖ กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯออก ณ ห้องประชุม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร นำคณะผู้บริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร องค์การมหาชน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงาน และรับพระราชทานพระราชดำรัสถึงแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงว่า

"ผู้ที่เชี่ยวชาญ ผู้ที่มีความรู้ไปช่วยชาวบ้านทำเศรษฐกิจพอเพียง และถ้าทำได้แล้ว ชาวบ้านจะสามารถจะทำอะไรที่ก้าวหน้ามากขึ้นกว่าที่มีในปัจจุบัน ที่ถามและที่ตั้งปัญหาว่า เศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์จริงๆ หรือไม่ ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ต้องขยายความของคำ เศรษฐกิจพอเพียงนี้ และค่อยทำเพิ่มเติม ถ้าเห็นว่า บกพร่องก็ต้องแก้ไข ซึ่งยังมีที่บกพร่อง ที่ต้องแก้ไขอีกมาก ไม่น้อย และถ้าทำได้ ขยายวิธีการในด้านเศรษฐกิจที่เรียกว่าพอเพียงนี้ บ้านเมืองจะมีความเจริญขึ้นมาอย่างมหัศจรรย์ จึงต้องฝากให้ท่านไปพิจารณาว่า คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ มีความดีแค่ไหนแท้ๆ ที่เศรษฐกิจพอเพียงนี้อาจจะมีความดีเพียงนิดเดียว แต่ถ้าเพียงนิดเดียวนี้ขยายความขึ้นไป จะสามารถช่วยให้ชาวบ้านมีความสบายความดี และเขาจะขยายไปได้ในส่วนตัวของชาวนาเอง พยายามที่จะอธิบายแก่ผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญ ว่าจะขยายความของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไร"
User avatar
sareesri_39
 
Posts: 306
Joined: Mon Oct 11, 2010 10:03 am

Re: "ในหลวง" มีพระราชดำรัสขยายวิธีการ ศก.พอเพียง

Postby militaryloveking » Mon Sep 12, 2011 8:41 am

พระราชดำรัสของประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งประเสริฐยิ่งสมควรน้อมนำเอาไปปฏิบัติ
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: "ในหลวง" มีพระราชดำรัสขยายวิธีการ ศก.พอเพียง

Postby kuron23 » Mon Sep 12, 2011 12:03 pm

แนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางที่ในหลวง ได้ทรงหาหนทางในการสร้างอาชีพให้กับราษฎรและรายได้ เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
User avatar
kuron23
 
Posts: 407
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:34 am

Re: "ในหลวง" มีพระราชดำรัสขยายวิธีการ ศก.พอเพียง

Postby militaryloveking » Thu Sep 22, 2011 7:30 am

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยนำพาให้ประเทศของเรารอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆ
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: "ในหลวง" มีพระราชดำรัสขยายวิธีการ ศก.พอเพียง

Postby สมศรี422อาร์ » Thu Sep 29, 2011 3:52 pm

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่เหมาะจะนำมาใช้กับคนทุกคน
เพราะเป็นแนวคิดที่ทำให้เราพอใจในสิ่งที่มี ไม่ขวนขวายในสิ่งที่เกินตัว
ซึ่งหากเราปฏิบัติตามแนวคิดนี้ของท่านได้ ชีวิตก็จะพบแต่ความสงบสุข
User avatar
สมศรี422อาร์
 
Posts: 208
Joined: Sun Oct 17, 2010 1:27 pm

Re: "ในหลวง" มีพระราชดำรัสขยายวิธีการ ศก.พอเพียง

Postby militaryloveking » Wed Oct 05, 2011 9:04 am

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติcron