พระราชกรณียกิจ

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

พระราชกรณียกิจ

Postby รักเมืองไทย55 » Tue Sep 13, 2011 7:50 am

วันที่ 12 กย 2554 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำตุลาการศาลทหารสูงสุด ตุลาการศาลทหารกลาง และตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารชั้นต้น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ โอกาสนี้ นายทหารสัญญาบัตร ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการยึดถือคำปฏิญาณในการรักษาความยุติธรรมอย่างเคร่งครัด เพื่อประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุข
http://www.ch7.com/news/news_royal_deta ... 1&d=157234
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: พระราชกรณียกิจ

Postby SmartBlackCat » Fri Sep 16, 2011 9:29 am

หากทุกหน่วยงาน น้อมรับพระบรมราโชวาทไปปฏิบัติ ประเทศคงไม่วุ่นวายอย่างทุกวันนี้ :mrgreen:
User avatar
SmartBlackCat
 
Posts: 59
Joined: Wed Jun 15, 2011 1:58 pm

Re: พระราชกรณียกิจ

Postby militaryloveking » Sat Sep 17, 2011 1:23 pm

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: พระราชกรณียกิจ

Postby militaryloveking » Sat Sep 17, 2011 1:27 pm

พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: พระราชกรณียกิจ

Postby militaryloveking » Sat Sep 17, 2011 1:29 pm

พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: พระราชกรณียกิจ

Postby militaryloveking » Sat Sep 17, 2011 1:32 pm

พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: พระราชกรณียกิจ

Postby militaryloveking » Sat Sep 17, 2011 1:40 pm

ทรงลำบากเพื่อประชาชนของท่าน และดำริโครงการมากมายเพื่อประชาชน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: พระราชกรณียกิจ

Postby militaryloveking » Sun Sep 18, 2011 1:51 pm

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: พระราชกรณียกิจ

Postby militaryloveking » Sun Sep 18, 2011 1:53 pm

ภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระมหากษัตริย์ไทย
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: พระราชกรณียกิจ

Postby militaryloveking » Sun Sep 18, 2011 1:54 pm

เราจะขอปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่เหนือหัวตลอดไป
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: พระราชกรณียกิจ

Postby militaryloveking » Sun Sep 18, 2011 2:24 pm

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามเสมอ
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: พระราชกรณียกิจ

Postby militaryloveking » Sun Sep 18, 2011 2:25 pm

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ทั้งปัญหาน้ำขาดแคลน ปัญหาน้ำท่วมและปัญหาน้ำเสีย
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: พระราชกรณียกิจ

Postby สมศรี422อาร์ » Thu Sep 29, 2011 4:12 pm

พระราชกรณีกิจของท่านล้วนแต่พัฒนาประเทศไทยให้ไปในทางที่ดีขึ้น
และช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยดีขึ้นเช่นกัน
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
สมศรี422อาร์
 
Posts: 208
Joined: Sun Oct 17, 2010 1:27 pm

Re: พระราชกรณียกิจ

Postby militaryloveking » Tue Oct 04, 2011 9:52 am

ในหลวงอยู่ในดวงใจของคนทั้งโลก
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: พระราชกรณียกิจ

Postby messie » Tue Oct 04, 2011 2:12 pm

ขอให้ในหลวงทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
messie
 
Posts: 96
Joined: Fri Jun 10, 2011 1:39 pm

Re: พระราชกรณียกิจ

Postby militaryloveking » Wed Oct 05, 2011 8:57 am

กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกชั้นฟ้า อภิบาลปกปักรักษาคุ้มครององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตราบนานเท่านาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติ