Page 1 of 1

จะหาซื้อ พอลิเมอร์ ที่ใช้ในงานเจาะเสาเข็มได้ที่ไหนบ้างครับ

PostPosted: Wed Mar 31, 2010 2:45 pm
by as8801
ผมจะหาซื้อ พอลิเมอร์ ที่ใช้ในงานเจาะเสาเข็มได้ที่ไหนบ้างครับ
ในประเทศไทยนี้
อยากใช้พอลิเมอร์แทน เบนโทไนท์ครับ
ขอชื่อร้าน เบอร์ติดต่อ
สั่งซื้อ หรือ เวป ด้วย ครับ จักเป็นพระคุณอย่างมาก
ขอ ขอบพระคุณอย่างยิ่ง ครับ
หรือส่งรายละเอียดที่ as8801@hotmail.com