Page 1 of 1

ทำไมแนบไฟล์รูปแล้วมันไม่โชว์ล่ะค่ะ

PostPosted: Fri May 14, 2010 11:27 am
by itbeauty
พอแนบไฟล์แล้วมันขึ้น download not yet อ่ะค่ะ ผู้รู้ช่วยแจ้งทีค่ะ งงค่ะทุกทีเคยทำได้นะคะ