Page 1 of 1

reply กระทู้หนึ่ง แต่คำตอบขึ้นอีกกระทู้

PostPosted: Thu Dec 16, 2010 10:34 am
by kritz
ฝากดูเรื่องกด reply กระทู้หนึ่ง แต่คำตอบไปขึ้นอีกกระทู้ครับ เข้าใจว่าไม่เกิดบ่อย ผมเจอมา ๒-๓ ครั้งแล้วครับ แต่เผอิญเมื่อกี้เจอเลยแจ้งให้ทราบครับ เข้าใจว่าน่าจะมีอะไรผิดปกติหรืออาจเป็นที่ session ของผมก็ได้

ขอบคุณครับ

:D :D :D :D :D :D :D

Re: reply กระทู้หนึ่ง แต่คำตอบขึ้นอีกกระทู้

PostPosted: Mon Apr 11, 2011 1:12 am
by skynet061
ถามแบบ เดียวกันอะคร๊าบบบบ