Page 1 of 1

อยากได้ระบบ owner control ครับ

PostPosted: Wed Jan 14, 2009 12:05 pm
by Argus
owner control นี่ผม ตั้งชื่อขึ้นเอง
หมายถึง เจ้าของกระทู้สามารถควบคุมดูแลกระทู้ตัวเองได้เหมือนเป็น mod คนหนึ่ง
เพียงแต่ ดูแล กระทู้ตัวเอง
อยากทำ คดีตัวอย่าง คือ ตัด เนื้อหาที่ ไม่เกี่ยวข้องในประเด็นออกไป รวมถึงการ ป่วนด่า เพื่อให้สังคมน่าอยู่ขึ้น
เราปฏิเสธ ไม่ได้ว่า ปัจจุบัน สมาชิกเพิ่มขึ้นมาก

มากคนย่อมมากความ เป็นเรื่องปกติ หากใช้ระบบมี mod อาจจะมีปัญหา ตำหนิ mod ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

หากเป็นกระทู้ตนเองที่ตั้งขึ้นมาเพื่อ ถามข้อมูล หรือชี้แจงประเด็น ก็จะสามารถจัดการกับ คนที่ พูดคุยนอกประเด็นไปได้.

Re: อยากได้ระบบ owner control ครับ

PostPosted: Wed Jan 14, 2009 12:12 pm
by loginofu
ระบบมีส่วนนี้ให้ทำได้อยู่แล้วครับ คาดว่าคุณ ridkun คงปิดไว้
เพราะหากเปิดจะมีปัญหา กลายเป็นเรื่องบานปลายได้
ลองคิดดูซิครับ กระทู้ไหนก็เลือกเอาแต่คนที่อยากให้มีความเห็นที่ตัวเองต้องการ
ทั้งบอร์ดก็กลายเป็นบอร์ดเรื่องส่วนตัวกันหมด
การทำงานแบบนี้เหมาะกับบอร์ดประเภทอื่นมากกว่าบอร์ดการเมือง
จริงๆผมว่าให้มี mod แล้วลบความเห็นที่ผิดกฎ หรือ ป่วน เท่านั้นก็พอแล้ว

Re: อยากได้ระบบ owner control ครับ

PostPosted: Wed Jan 14, 2009 1:40 pm
by Argus
อาจจะต้องมีการคัดเลือก ผมไม่ได้อยาก mod แต่ผมคิดว่า ผมคงควบคุมบางอย่างได้ดี เพราะถ้ามีพฤติกรรมที่ มีแต่เรื่องส่วนตัว ก็จะมีคน บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานว่าผมลบ เนื้อหาในเรื่องการเอาชนะ
อย่างเนื้อหายที่บานปลายกลายเป็นเรื่องอื่นไม่ตรงประเด็น.
เพราะโดนป่วน เราขาดการ ควบคุม มันไป เหตุใดเสื้อเหลืองไม่ไปราชดำเนิน
1. เราโดน ป่วน ด้วยข้อความดูหมิ่น แต่ตอบโต้ในเนื้อหาเดียวกันแต่กลับโดนแถออกไปเรื่องอื่นคุยไม่จบแน่
2. เนื้อหาที่เจ้าของกระทู้โดนต้อนจนมุม แต่ดัน ขยับไปเรื่องอื่นเนื่องจากมีลูกคู่มาร้องรับ