Page 1 of 1

โพสต์รูปได้ยังไง

PostPosted: Tue Sep 13, 2011 6:16 pm
by อิสระชน
รบกวนขอความรู้ว่า ถ้าเราอยากใส่รูปในกระทู้ที่เราตั้ง ต้องทำยังไงอ่ะถึงจะโพสต์รูปได้ รบกวนผู้รู้ให้คำตอบดด้วยจ้า
ขอบคุณจ้า