มันผู้ใด..

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการแต่งบทกลอน

มันผู้ใด..

Postby darkness_hero » Sat Oct 10, 2009 11:36 am

มันผู้ใดบังอาจฆ่าประชาชน
ก็อย่าบ่นเมื่อผู้คนอยากจะฆ่า
มันผู้ใดบังอาจหมิ่นพระเดชา
ก็อย่ามาร่ำร้องขออภัย

มันผู้ใดคิดร้ายต่อประเทศชาติ
ก็ย่อมมิจักได้เห็นผลการใหญ่
มันผู้ใดบังอาจหมิ่นประเทศไทย
ก็อย่าอยู่ให้รกหนักแผ่นดิน
"หากโลกนี้ไร้ความมืด มนุษย์ย่อมไม่รู้ค่าของแสงสว่าง"

มองมันตรงๆ คิดมันตรงๆ และ พิมพ์มันตรงๆ
http://www.darknesshero.co.cc
User avatar
darkness_hero
 
Posts: 283
Joined: Mon May 25, 2009 10:20 am
Location: ประเทศไทย

Re: มันผู้ใด..

Postby อธิฏฐาน » Sat Oct 10, 2009 12:19 pm


หญิงหรือชายมุ่งร้ายทำลายชาติ
จงพินาศย่อยยับสิ้นทรัพย์สิน
ใครก้าวล่วงพระราชาเป็นอาจิณ
จงดับดิ้นด้วยหอกดาบตราบนี้ไป
User avatar
อธิฏฐาน
 
Posts: 3001
Joined: Mon Oct 13, 2008 1:18 pm

Re: มันผู้ใด..

Postby love_samkha » Mon May 10, 2010 7:29 am

มันผู้ใด บังอาจ ขายสมบัติชาติ
ไทยพินาศ มันโกงกิน ประเทศไทย
คนจนจน ถูกมันหลอก หลงเชื่อใจ
แล้วเป็นภัย แตกแยก ทั้งแผ่นดิน...มันต้องรับกรรม

หยุดขายสิทธิ์ ขายประชาธิปไตย หยุดทำลายสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ร่วมรณรงค์ หยุดขายเสียง ขายตัว รับใช้นักการเมืองชั่วโกงกินประเทศไทย
หยุดส่งเสริมคนไม่ดีคนอัปรีย์มาปกครองบ้านเมือง
หยุดเข่นฆ่าประชาชน ทหาร ตำรวจ อ้างว่าเพื่อประชาธิปไตย
หยุดปิดถนนเอาถนนเป็นสภาเพื่อทำลายเศรษฐกิจชาติให้ล่มจม
บ้านเมืองมีขื่อมีแปให้เคารพกฎหมาย อย่าเอากฎหมู่มาอยู่เหนือกฎหมาย
อย่าคิดเอาแต่ได้ เอาหลักของกู กฎของพวกกูบ้านเมืองมันก็ฉิบหาย สิ
หยุดเห็นแก่ตัว หยุดทำชั่ว หยุดทำผิดกฎหมาย
หยุดขายเสียง หยุดขายสิทธิ์ มันเหมือนขายชีวิต ขายชาติ
ทำลายศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ บ้านเมืองมันจึงวิบัติอย่างปัจจุบัน
หยุดส่งเสริมยกย่องคนโกงมาปกครองบ้านเมืองเถิดหนาคนไทย
หยุดขายสิทธิ์ หยุดระบอบคอรัปชั่นเถิดหนาปวงประชาชาวไทย
สังคมวิบัติเพราะคนชั่วป่วนเมือง อันตระพาล ครองเมือง
หยุดทำชั่ว หยุดขายสิทธิ์ หยุดคอรัปชั่นเถิดหนาปวงประชาชาวไทย
ทั้งพวกข้าราชการทุกกระทรวง นักวิชาเกิน
นักวิชาโกงและพระสงฆ์ที่ขาศีลธรรม
อย่าสามัคคีกันทำชั่ว ทำลายชาติ ทำลายศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์
หยุดแก่งแย่ง อำนาจ และผลประโยชน์เถิดนักการเมือง
ขอให้ลด ตัณหา มานะ ทิฐิ อคติ อวิชชา และรู้จักปล่อยวางเสียบ้าง
หยุดขายสิทธิ์ หยุดคอรัปชั่นเถิดปวงประชาชาวไทย เพื่ออนาคต
ลูกหลานไทยจะอยู่ดีกินดีไม่ใช่แค่ลูกนายทุน ที่หากินบนหลังประชาชนคนจน love_samkha
User avatar
love_samkha
 
Posts: 370
Joined: Thu Apr 22, 2010 1:48 pm

Re: มันผู้ใด..

Postby wwe1111 » Mon Sep 27, 2010 11:54 am

Thank you ขอบคุณท่านที่มาแบ่งปันมากครับ
User avatar
wwe1111
 
Posts: 25
Joined: Mon Sep 27, 2010 11:37 am

Re: มันผู้ใด..

Postby chanbaan » Mon Oct 04, 2010 9:17 pm

"มันผู้ใดเลือกคนชั่วเข้าสภา"
อุดมการณ์ไม่ใช่คลิก แต่ต้องคิด คิดไปเรื่อยเลยวุ่ย
พุทธเจ้านำทาง ธรรมประคองใจ จิตใจวุ่นวาย ผิดพลาดพลั่งเผลอ มันเป็นสัจจะธรรมของคนที่ยังคน(เราเอง)
"เกลียดปฏิวัติไทยคม ชื่นชมปฏิวัติสีขาว เกลียดนักการเมืองขี้ฉอ ชื่นชอบนักการเมืองยึดมั่นอุดมการณ์"
User avatar
chanbaan
 
Posts: 2001
Joined: Wed Aug 19, 2009 9:25 am

Re: มันผู้ใด..

Postby babycat » Wed Oct 20, 2010 10:34 am

มันผู้ใด บังอาจ ขายสมบัติชาติ
ไทยพินาศ มันโกงกิน ประเทศไทย
คนจนจน ถูกมันหลอก หลงเชื่อใจ
แล้วเป็นภัย แตกแยก ทั้งแผ่นดิน...มันต้องรับกรรม

หยุดขายสิทธิ์ ขายประชาธิปไตย หยุดทำลายสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ร่วมรณรงค์ หยุดขายเสียง ขายตัว รับใช้นักการเมืองชั่วโกงกินประเทศไทย
หยุดส่งเสริมคนไม่ดีคนอัปรีย์มาปกครองบ้านเมือง
หยุดเข่นฆ่าประชาชน ทหาร ตำรวจ อ้างว่าเพื่อประชาธิปไตย
หยุดปิดถนนเอาถนนเป็นสภาเพื่อทำลายเศรษฐกิจชาติให้ล่มจม
บ้านเมืองมีขื่อมีแปให้เคารพกฎหมาย อย่าเอากฎหมู่มาอยู่เหนือกฎหมาย
อย่าคิดเอาแต่ได้ เอาหลักของกู กฎของพวกกูบ้านเมืองมันก็ฉิบหาย สิ
หยุดเห็นแก่ตัว หยุดทำชั่ว หยุดทำผิดกฎหมาย
หยุดขายเสียง หยุดขายสิทธิ์ มันเหมือนขายชีวิต ขายชาติ
ทำลายศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ บ้านเมืองมันจึงวิบัติอย่างปัจจุบัน
หยุดส่งเสริมยกย่องคนโกงมาปกครองบ้านเมืองเถิดหนาคนไทย
หยุดขายสิทธิ์ หยุดระบอบคอรัปชั่นเถิดหนาปวงประชาชาวไทย
สังคมวิบัติเพราะคนชั่วป่วนเมือง อันตระพาล ครองเมือง
หยุดทำชั่ว หยุดขายสิทธิ์ หยุดคอรัปชั่นเถิดหนาปวงประชาชาวไทย
ทั้งพวกข้าราชการทุกกระทรวง นักวิชาเกิน
นักวิชาโกงและพระสงฆ์ที่ขาศีลธรรม
อย่าสามัคคีกันทำชั่ว ทำลายชาติ ทำลายศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์
หยุดแก่งแย่ง อำนาจ และผลประโยชน์เถิดนักการเมือง
ขอให้ลด ตัณหา มานะ ทิฐิ อคติ อวิชชา และรู้จักปล่อยวางเสียบ้าง
หยุดขายสิทธิ์ หยุดคอรัปชั่นเถิดปวงประชาชาวไทย เพื่ออนาคต
ลูกหลานไทยจะอยู่ดีกินดีไม่ใช่แค่ลูกนายทุน ที่หากินบนหลังประชาชนคนจน love_samkha

เมื่อใดคนชั่ว จะหมดจากโลก
User avatar
babycat
 
Posts: 266
Joined: Wed Aug 11, 2010 2:01 pm

Re: มันผู้ใด..

Postby monann » Sun Aug 28, 2011 11:47 pm

เกิดเป็นคนไทย ต้องอดทนนะครับ ยังไงก็ขอบคุณทุกๆท่านครับ
User avatar
monann
 
Posts: 8
Joined: Mon Aug 22, 2011 3:22 am
Location: ปราจีนบุรี


Return to ร้อยรักษ์กวีวรรณcron