Page 1 of 1

มันผู้ใด..

PostPosted: Sat Oct 10, 2009 11:36 am
by darkness_hero
มันผู้ใดบังอาจฆ่าประชาชน
ก็อย่าบ่นเมื่อผู้คนอยากจะฆ่า
มันผู้ใดบังอาจหมิ่นพระเดชา
ก็อย่ามาร่ำร้องขออภัย

มันผู้ใดคิดร้ายต่อประเทศชาติ
ก็ย่อมมิจักได้เห็นผลการใหญ่
มันผู้ใดบังอาจหมิ่นประเทศไทย
ก็อย่าอยู่ให้รกหนักแผ่นดิน

Re: มันผู้ใด..

PostPosted: Sat Oct 10, 2009 12:19 pm
by อธิฏฐาน

หญิงหรือชายมุ่งร้ายทำลายชาติ
จงพินาศย่อยยับสิ้นทรัพย์สิน
ใครก้าวล่วงพระราชาเป็นอาจิณ
จงดับดิ้นด้วยหอกดาบตราบนี้ไป

Re: มันผู้ใด..

PostPosted: Mon May 10, 2010 7:29 am
by love_samkha
มันผู้ใด บังอาจ ขายสมบัติชาติ
ไทยพินาศ มันโกงกิน ประเทศไทย
คนจนจน ถูกมันหลอก หลงเชื่อใจ
แล้วเป็นภัย แตกแยก ทั้งแผ่นดิน...มันต้องรับกรรม

หยุดขายสิทธิ์ ขายประชาธิปไตย หยุดทำลายสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ร่วมรณรงค์ หยุดขายเสียง ขายตัว รับใช้นักการเมืองชั่วโกงกินประเทศไทย
หยุดส่งเสริมคนไม่ดีคนอัปรีย์มาปกครองบ้านเมือง
หยุดเข่นฆ่าประชาชน ทหาร ตำรวจ อ้างว่าเพื่อประชาธิปไตย
หยุดปิดถนนเอาถนนเป็นสภาเพื่อทำลายเศรษฐกิจชาติให้ล่มจม
บ้านเมืองมีขื่อมีแปให้เคารพกฎหมาย อย่าเอากฎหมู่มาอยู่เหนือกฎหมาย
อย่าคิดเอาแต่ได้ เอาหลักของกู กฎของพวกกูบ้านเมืองมันก็ฉิบหาย สิ
หยุดเห็นแก่ตัว หยุดทำชั่ว หยุดทำผิดกฎหมาย
หยุดขายเสียง หยุดขายสิทธิ์ มันเหมือนขายชีวิต ขายชาติ
ทำลายศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ บ้านเมืองมันจึงวิบัติอย่างปัจจุบัน
หยุดส่งเสริมยกย่องคนโกงมาปกครองบ้านเมืองเถิดหนาคนไทย
หยุดขายสิทธิ์ หยุดระบอบคอรัปชั่นเถิดหนาปวงประชาชาวไทย
สังคมวิบัติเพราะคนชั่วป่วนเมือง อันตระพาล ครองเมือง
หยุดทำชั่ว หยุดขายสิทธิ์ หยุดคอรัปชั่นเถิดหนาปวงประชาชาวไทย
ทั้งพวกข้าราชการทุกกระทรวง นักวิชาเกิน
นักวิชาโกงและพระสงฆ์ที่ขาศีลธรรม
อย่าสามัคคีกันทำชั่ว ทำลายชาติ ทำลายศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์
หยุดแก่งแย่ง อำนาจ และผลประโยชน์เถิดนักการเมือง
ขอให้ลด ตัณหา มานะ ทิฐิ อคติ อวิชชา และรู้จักปล่อยวางเสียบ้าง
หยุดขายสิทธิ์ หยุดคอรัปชั่นเถิดปวงประชาชาวไทย เพื่ออนาคต
ลูกหลานไทยจะอยู่ดีกินดีไม่ใช่แค่ลูกนายทุน ที่หากินบนหลังประชาชนคนจน love_samkha

Re: มันผู้ใด..

PostPosted: Mon Sep 27, 2010 11:54 am
by wwe1111
Thank you ขอบคุณท่านที่มาแบ่งปันมากครับ

Re: มันผู้ใด..

PostPosted: Mon Oct 04, 2010 9:17 pm
by chanbaan
"มันผู้ใดเลือกคนชั่วเข้าสภา"

Re: มันผู้ใด..

PostPosted: Wed Oct 20, 2010 10:34 am
by babycat
มันผู้ใด บังอาจ ขายสมบัติชาติ
ไทยพินาศ มันโกงกิน ประเทศไทย
คนจนจน ถูกมันหลอก หลงเชื่อใจ
แล้วเป็นภัย แตกแยก ทั้งแผ่นดิน...มันต้องรับกรรม

หยุดขายสิทธิ์ ขายประชาธิปไตย หยุดทำลายสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ร่วมรณรงค์ หยุดขายเสียง ขายตัว รับใช้นักการเมืองชั่วโกงกินประเทศไทย
หยุดส่งเสริมคนไม่ดีคนอัปรีย์มาปกครองบ้านเมือง
หยุดเข่นฆ่าประชาชน ทหาร ตำรวจ อ้างว่าเพื่อประชาธิปไตย
หยุดปิดถนนเอาถนนเป็นสภาเพื่อทำลายเศรษฐกิจชาติให้ล่มจม
บ้านเมืองมีขื่อมีแปให้เคารพกฎหมาย อย่าเอากฎหมู่มาอยู่เหนือกฎหมาย
อย่าคิดเอาแต่ได้ เอาหลักของกู กฎของพวกกูบ้านเมืองมันก็ฉิบหาย สิ
หยุดเห็นแก่ตัว หยุดทำชั่ว หยุดทำผิดกฎหมาย
หยุดขายเสียง หยุดขายสิทธิ์ มันเหมือนขายชีวิต ขายชาติ
ทำลายศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ บ้านเมืองมันจึงวิบัติอย่างปัจจุบัน
หยุดส่งเสริมยกย่องคนโกงมาปกครองบ้านเมืองเถิดหนาคนไทย
หยุดขายสิทธิ์ หยุดระบอบคอรัปชั่นเถิดหนาปวงประชาชาวไทย
สังคมวิบัติเพราะคนชั่วป่วนเมือง อันตระพาล ครองเมือง
หยุดทำชั่ว หยุดขายสิทธิ์ หยุดคอรัปชั่นเถิดหนาปวงประชาชาวไทย
ทั้งพวกข้าราชการทุกกระทรวง นักวิชาเกิน
นักวิชาโกงและพระสงฆ์ที่ขาศีลธรรม
อย่าสามัคคีกันทำชั่ว ทำลายชาติ ทำลายศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์
หยุดแก่งแย่ง อำนาจ และผลประโยชน์เถิดนักการเมือง
ขอให้ลด ตัณหา มานะ ทิฐิ อคติ อวิชชา และรู้จักปล่อยวางเสียบ้าง
หยุดขายสิทธิ์ หยุดคอรัปชั่นเถิดปวงประชาชาวไทย เพื่ออนาคต
ลูกหลานไทยจะอยู่ดีกินดีไม่ใช่แค่ลูกนายทุน ที่หากินบนหลังประชาชนคนจน love_samkha

เมื่อใดคนชั่ว จะหมดจากโลก

Re: มันผู้ใด..

PostPosted: Sun Aug 28, 2011 11:47 pm
by monann
เกิดเป็นคนไทย ต้องอดทนนะครับ ยังไงก็ขอบคุณทุกๆท่านครับ