แด่... ทหารหาญผู้เสียสละ 10 เมษายน 2553

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการแต่งบทกลอน

แด่... ทหารหาญผู้เสียสละ 10 เมษายน 2553

Postby Understanding » Sun May 02, 2010 12:56 pm

แด่... ทหารหาญผู้เสียสละ 10 เมษายน 2553


สดุดี... “วีรชน”... เหล่าคนกล้า...
ขอวิญญา... สถิตสู่... สรวงสวรรค์...
เหล่าบุรุษ... ผู้สละ... แม้ชีวัน...
หวังเพียงให้... ผองไทยนั้น... หลับสบาย...

แม้เลือดกล้า... แห่งประชา... จะรินไหล...
หากหัวใจ... นักรบไทย... ไม่สลาย...
จะยืนหยัด... ขออยู่... จนชีพวาย...
แม้ตัวตาย... ไม่ทำร้าย... “ประชาชน”...

จักสาปแช่ง... คนเบื้องหลัง... หวังสิ้นชาติ...
จักอาฆาต... ผองพวกมัน... ทุกแห่งหน...
มันผู้ใด... ได้กล้ำกราย... วีรชน...
ขอมันจง... ทุกข์ทน... จนชั่วกัลป์...

ขอทุกดวงวิญญาญแห่งทหารหาญผู้เสียสละทุกท่าน... โปรดเดินทางสู่สรวงสวรรค์...
ด้วยจิตเคารพสูงสุด
User avatar
Understanding
 
Posts: 1
Joined: Sun May 02, 2010 12:28 pm

Re: แด่... ทหารหาญผู้เสียสละ 10 เมษายน 2553

Postby love_samkha » Sun May 02, 2010 4:25 pm

ขอสดุดี วีรชน ทหารกล้า
ทหารประชา รักชาติ ศาสน์กษัตริย์
ด้วยหน้าที่ ปกป้อง ประเทศไทย
สู้ด้วยใจ สละได้ แม้ชาติพลี

จาก....กลุ่มรักผลประโยชน์ รักชีพ และรักรัฐไทใหม่
User avatar
love_samkha
 
Posts: 370
Joined: Thu Apr 22, 2010 1:48 pm


Return to ร้อยรักษ์กวีวรรณcron