Page 1 of 1

เพลงนี้แด่ สาวกไชยบูลย์

PostPosted: Thu Jan 01, 2009 9:18 am
by ลูกอลัชชีหลานอีแร้ง
" ตื่น ฟังไชยบูลย์ :mrgreen:

เที่ยง ฟังไชยบูลย์ :mrgreen:

ถึงตอนเย็นก็ฟังไชยบูลย์ :mrgreen:

กลางคืน ฟังไชยบูลย์ ฟังแต่ไชยบูลย์ :mrgreen:

วันยันค่ำก็ฟังแต่ไชยบูลย์ :mrgreen: "

วิถีชีวิต ของสาวกสำนักจานบิน ที่ฟังเปิดแต่ดีเอ็มซวยอย่างเดียวคือแรงบันดาลใจ ให้ผมแต่งเพลงนี้

(เดี๋ยวผมมาแต่งต่อครับ หาเนื้อเพลงต้นฉบับก่อนครับ ใครอยากจะแต่งต่อจากผมก็ได้นะครับ)