เอากลอนกำเมืองมาฝาก ตุ๊ก 50 ประก๋าร (ทุกข์ 50 ประการ)

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการแต่งบทกลอน

เอากลอนกำเมืองมาฝาก ตุ๊ก 50 ประก๋าร (ทุกข์ 50 ประการ)

Postby pygmy_hippo » Thu Jan 22, 2009 12:30 pm

ตุ๊กขนาด จะไปหื้อปะ มอบฮื้อสมาชิกเสรีไทยกู้ผู้กู้คน

1.ก้างปักเหงียก

2.เกียกขบตี๋น

3.จิ้นขำเขี้ยว

4.ไค่เยี่ยวบนรถ

5.มดขบต๋า

6.ขาเป็นตะคริว

7.สิวออกในฮุดัง

8.คันหลังเก๋าบ่สุด

9.มุดฮั้วลวดหนาม

10.จ๋ามในห้องแอร์

11.เหม็นขี้แฮ้ในลิฟท์

12.รูดซิบติดหำ

13.ยกจ๋ำขึ้นบะได้

14.ไค่ให้ไค่หุย

15.โดนหละกุยยอกแก่นต๋า

16.เซาะหาผัวบะเจอ

17.เมียเผลอเซาะมีกิ๊ก

18.ต๋ำน้ำพริกปอบะแหลว

19.อู้หยั่งแม้วหยั่งกับยาง

20.ขางผัวอยู่ตึงวัน

21.อันนั้นสั้นล้ำไป

22.มีไข่แก่นเดียว

23.บ่าเสียวมีเซ็กซ์

24.ต๋าเก๊กสองข้าง

25.ป๋ายกางเป๋นฝี

26.ป๋าย...เป๋นตุ่ม

27.ตุ้ยอุ้มลุ้มอุ้บ่าฉ๊ะ

28.เมียละผัวหนี

29.ทีวีโดนลัก

30.ผีตั๊กต๋อนค่ำ

31.มดง่ามขบจู๋

32.หูเป๋นน้ำหนวก

33.เมียสวกตบหงีบ

34.ผัวถีบตกรถ

35.เก็บกดแม่เมียด่า

36.ขี้หมาติ๊ดเกิบ

37.ต่าวอวบเติ๊บเปิ๊บก๋างห้าง

38.อารมณ์ค้างผัวเสร็จเวอย

39.เม่อยไข้ทับระดู

40.ฮู บ่กระชับ

41.โดนยับใบขับขี่

42.ไค่ขี้ต๋อนกิ๋นเข้า

43.ฮักเมาแม่เฮือนหนุ่ม

44.ไอ่ลุ่มบ่อไค่แข็งแรง

45.เหม็นแมงแกงติดหัว

46.ผัวบะนอนตวย

47.ซื้อหวยก่อบะถูก

48.ขี้มูกกาฮุดัง

49.เป๋นสังคังติดเก๊าขา

50.สาบขี้หมาในรถ
เบื่อพวก "ไม่เอาเจ้าจนคลั่ง"
User avatar
pygmy_hippo
 
Posts: 546
Joined: Sat Oct 25, 2008 9:41 am

Return to ร้อยรักษ์กวีวรรณcron