...สืบ นาคะเสถียร เขาผู้นี้คือตำนาน...

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการแต่งบทกลอน

...สืบ นาคะเสถียร เขาผู้นี้คือตำนาน...

Postby คนริมคลอง » Thu Sep 01, 2011 3:59 pm

...เขาปกป้อง อนุรักษ์ พิทักษ์ป่า
สรรพสัตว์ นานา ให้อยู่ได้
ใช้ชีวิต อุทิศแด่ ป่าพงไพร
อุดมการณ์ ยิ่งใหญ่ ได้ยลยิน

คือตำนาน สาน สืบ นาคะเสถียร
เป็นบทเรียน จวบวัน ชีวีสิ้น
ร้อยภูผา กล้าหาญ สานแผ่นดิน
เอาชีวิน เป็นเดิมพัน ลั่นวาจา

หากป่ายัง กูจักอยู่ เพื่อดูช่วย
แม้นป่าม้วย กูจัก อารักขา
ขอถวาย แรงกาย แรงศรัทธา
เพื่อปกปักษ์ รักษา ป่าไม้ไทย

เสียงปืนดัง กลางป่า ในครานี้
เด็ดชีวี เขาสิ้นแล้ว หรือไฉน
เสียงระงม ขมขื่น จากพงไพร
จุดประกาย ป่าไม้ไทย ให้ตื่นตัว

สืบ นาคะเสถียร ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในเวลาเช้าตรู่ของวันที่
1 กันยายน ปี พ.ศ.2533 เพื่อเรียกร้องให้ผู้บังคับบัญชา
และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้หันมาสนใจปัญหาของการบุกรุกป่าไม้อย่างจริงจัง

ขออุทิศกลอนบทนี้ ให้กับทุกท่านผู้เสียสละ
เพื่อเป็นเกียรติกับวีระบุรุษของพวกเรา
...สืบ นาคะเสถียร..ตำนานของคนป่าไม้

User avatar
คนริมคลอง
 
Posts: 7
Joined: Wed Aug 31, 2011 4:50 pm

Return to ร้อยรักษ์กวีวรรณ