***เริ่มใหม่แล้วลืมเลือน***

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการแต่งบทกลอน

***เริ่มใหม่แล้วลืมเลือน***

Postby ดอกฟ้ากับหมาวัด » Fri Feb 27, 2009 12:12 am

จะมีใครสักกี่คน
จะดั้นด้นและค้นหา
ความจริงที่เป็นมา
แล้วละเลยให้ผ่านไป

ความจริงคือความจริง
หากทนนิ่งทำเบื้อใบ้
เลยแล้วละลืมไป
มาเริ่มใหม่เพื่อลืมเลือน

สังคมก็เน่าหนอน
มันไชชอนให้แปดเปื้อน
แก้ไขใช่กลบเกลื่อน
สมานฉันท์ สมานเธอ

หากเธอใช่ผู้กล้า
เสนอหน้าเพราะเผลอเรอ
หลีกหนีไม่กล้าเจอ
เพราะหวั่นกลัวในความจริง
มวลมาร แม้นหมูหมา มองเมิน
จาบจ้วง คอยล่วงเกิน ดั่งไพร่
โดดเดียว ไร้ที่พัก พำนักใจ
หางด้วน ไร้ที่พัก พำนักพิง


User avatar
ดอกฟ้ากับหมาวัด
 
Posts: 1817
Joined: Mon Oct 13, 2008 2:56 pm

Re: ***เริ่มใหม่แล้วลืมเลือน***

Postby ดอกฟ้ากับหมาวัด » Fri Feb 27, 2009 1:45 am

สังคมก็เสื่อมทราม
คนต่างถามเป็นเพราะใคร
คำตอบใช่ใกล้ไกล
เราเปลี่ยนได้ด้วยใจเรา

กี่วันและกี่เดือน
ก็คล้อยเคลื่อนจะคอยเฝ้า
ฝ่าฟันแม้ฝันเอา
จะรอคอยดั่งเพ้อฝัน

หลับตาไม่เคยลง
พะว้าพะวงด้วยจิตอัน-
แน่วแน่ไม่แปรผัน
จะมุ่งมั่นจะต่อเติม

น้ำตาก็ไหลเอ่อ
ฉันและเธออยากส่งเสริม
ดอกไม้ที่บานเพิ่ม
จะส่งเสริมประชาธิปไตย
มวลมาร แม้นหมูหมา มองเมิน
จาบจ้วง คอยล่วงเกิน ดั่งไพร่
โดดเดียว ไร้ที่พัก พำนักใจ
หางด้วน ไร้ที่พัก พำนักพิง


User avatar
ดอกฟ้ากับหมาวัด
 
Posts: 1817
Joined: Mon Oct 13, 2008 2:56 pm


Return to ร้อยรักษ์กวีวรรณ