Page 1 of 1

คราวเคราะห์กรรมของเจ้าจำปี

PostPosted: Fri Mar 13, 2009 7:34 pm
by วฤก
Image

Re: คราวเคราะห์กรรมของเจ้าจำปี

PostPosted: Fri Mar 13, 2009 10:33 pm
by ดอกฟ้ากับหมาวัด
ผลประโยชน์ เคยเกื้อ เอื้อให้เจ้า
ทั้งพวกเรา มิตรสนิท ต่างสนอง
ผลประโยชน์ มากมี เคยต่อรอง
เราพวกพ้อง น้องพี่ แสนดีเหลือ

ก็"สันติ "ไงนั้น มันริเริ่ม
"โสภณ"เติม "ศรีสุข" มาปูเสื่อ
"สุริยะ" เจ้าพ่อ คอยจุนเจือ
จะกอบเกื้อ "ภูมิใจไทย" ได้กลืนกิน