Page 1 of 1

๑๓๗๑ สงกรานต์เลือด

PostPosted: Sun Apr 12, 2009 8:49 pm
by วฤก
Image

Re: ๑๓๗๑ สงกรานต์เลือด

PostPosted: Tue Jun 16, 2009 8:42 am
by Unnamable
ว่าไปไอ้บอทโฆษณานี้ก็ดีเหมือนกัน ไม่งั้นผมคงตกกระทู้นี้ :D

Re: ๑๓๗๑ สงกรานต์เลือด

PostPosted: Tue Jun 16, 2009 10:47 am
by loginofu
อืม จริงด้วย

Re: ๑๓๗๑ สงกรานต์เลือด

PostPosted: Mon May 03, 2010 2:23 pm
by love_samkha
สงกรานต์เลือด เลือดแลกเลือก ทำเพื่อชาติ
ไทยพินาศ เพราะรักชาติ รักประชา
สงสัยหนา รักชาติ หรือเงินตรา
อำนาจหนา ข้าก็รัก ใครชอบธรรม

ใช้เงินตรา ซื้ออำนาจ ประชาชน
ซื้อคนจน ผู้ยากไร้ เลวระยำ
พวกหลงตน ว่าชอบธรรม เป็นผู้นำ
แล้วกระทำ อ้างสงคราม เพื่อมวลชน

หยุดขายตัวเพื่อรับใช้นักการเมืองโกงชาติ
หยุดใช้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมาย
หยุดทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
หยุดพวกนายทุนขายชาติ นักวิชาโกง และนักวิชาเกิน
หากินบนความยากจนและอ่อนแอของประชาชน
แล้วอ้างว่านี้คือประชาธิปไตยจริง ๆ

Re: ๑๓๗๑ สงกรานต์เลือด

PostPosted: Sat Sep 03, 2011 11:05 am
by freelife11
ขอบคุณนะครับ ได้แง่คิดดีๆ