เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการแต่งบทกลอน

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby pattana1 » Tue Apr 21, 2009 10:22 am

เราพี่น้อง ผองไทย ภูมิใจยิ่ง
พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่
ลูกขอกราบ แทบบาทด้วย อวยพรชัย
เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา
ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา
ไร้โรคา ภยันตราย และไกลเศร้า
อายุยืน หมื่นปี ที่นานเนาว์
ทุกค่ำเช้า เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ
User avatar
pattana1
 
Posts: 7
Joined: Mon Mar 02, 2009 12:42 pm

Return to ร้อยรักษ์กวีวรรณcron