ธ สถิตย์ในดวงใจ

คุยกันสบายๆ ไม่ซีเรียส

ธ สถิตย์ในดวงใจ

Postby swc2009 » Thu Mar 11, 2010 8:59 am

พระบรมราโชวาท ปีพุทธศักราช ๒๕๓๒
เมื่อทำงาน ต้องมุ่งถึงจุดหมายที่แท้ของงาน งานจึงจะสำเร็จได้รับประโยชน์ครบถ้วน ทั้งประโยชน์ของงานและประโยชน์ของผู้ทำ ถ้าทำงานเพื่อจุดมุ่งหมายอื่นๆ เช่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัว แม้จะได้ผลมากมายเพียงใด งานก็ไม่สำเร็จ แต่ทำให้เสียทั้งงานเสียทั้งคน.
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
วันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๒
User avatar
swc2009
 
Posts: 178
Joined: Thu Jan 29, 2009 9:32 am

Return to ชายคาพักใจcron