ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

คุยกันสบายๆ ไม่ซีเรียส

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby swc2009 » Mon Mar 15, 2010 10:29 am

พระบรมราโชวาท ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓
ในการปฏิบัติงานนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มาก. ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง.
พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓
User avatar
swc2009
 
Posts: 178
Joined: Thu Jan 29, 2009 9:32 am

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby yimsiam » Fri Apr 23, 2010 10:07 pm

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เอ็งกินเหล้าเมายา มิว่าดอก

แต่อย่าออกนอกทางไปให้เสียผล
เอ็งอย่ากินสินบาทคาดสินบน

เรามันคนชนชั้นปัญญา ตุลาการ
User avatar
yimsiam
 
Posts: 129
Joined: Mon Apr 19, 2010 6:21 pm


Return to ชายคาพักใจcron