ความสามรถกับฝีมือ ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย

คุยกันสบายๆ ไม่ซีเรียส

ความสามรถกับฝีมือ ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย

Postby paradon » Mon Mar 22, 2010 11:06 pm

One Man Band
[youtube]<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-PTh509wFOo&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-PTh509wFOo&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>[/youtube]

Vadrum - Rondo alla Turca
[youtube]<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1zI2-obHP8s&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1zI2-obHP8s&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>[/youtube]
Last edited by paradon on Mon Mar 29, 2010 9:46 pm, edited 1 time in total.
" Corruption is the cause of poverty "
User avatar
paradon
 
Posts: 1347
Joined: Mon Mar 23, 2009 4:09 pm

Re: แบบ...เบาๆ แต่เนียน

Postby paradon » Tue Mar 23, 2010 12:01 am

Dal Farra

[youtube]<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iy3V2Tl4g3s&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iy3V2Tl4g3s&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/youtube]


guitar drifting

[youtube]<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ddn4MGaS3N4&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Ddn4MGaS3N4&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/youtube]
" Corruption is the cause of poverty "
User avatar
paradon
 
Posts: 1347
Joined: Mon Mar 23, 2009 4:09 pm

Re: แบบ...เบาๆ แต่เนียน

Postby paradon » Tue Mar 23, 2010 12:07 am

One-Man-Band Street
[youtube]<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uXMuWi0dUBc&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/uXMuWi0dUBc&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/youtube]

Thai Bamboo Guitar
[youtube]<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZqEfa9hAAMo&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZqEfa9hAAMo&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/youtube]
" Corruption is the cause of poverty "
User avatar
paradon
 
Posts: 1347
Joined: Mon Mar 23, 2009 4:09 pm

Re: แบบ...เบาๆ แต่เนียน

Postby paradon » Tue Mar 23, 2010 12:15 am

REMI GAILLARD 2007

[youtube]<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SFsHPFhtEYQ&rel=0&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/SFsHPFhtEYQ&rel=0&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="385"></embed></object>[/youtube]

2009

[youtube]<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Y3LRf2DqwZA&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Y3LRf2DqwZA&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>[/youtube]
" Corruption is the cause of poverty "
User avatar
paradon
 
Posts: 1347
Joined: Mon Mar 23, 2009 4:09 pm


Return to ชายคาพักใจcron