ไปเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์มอญสยามที่บ้านโป่งค่ะ

คุยกันสบายๆ ไม่ซีเรียส

ไปเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์มอญสยามที่บ้านโป่งค่ะ

Postby siri » Fri Apr 02, 2010 1:05 pm

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่มอญสยาม ลุ่มน้ำแม่กลอง ๒๕๕๓

ชาว ชุมชนมอญสยาม ลุ่มน้ำแม่กลอง ในตำบลคุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง
ขอเชิญ ท่านเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์มอญสยาม ลุ่มน้ำแม่กลอง
ณ ลานวัฒนธรรม วัดโพธิโสภาราม (วัดโพธิมอญ)
ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ใน วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๓

เชิญไปเที่ยวชม ทำบุญ ไหว้พระ สืบชะตา เสริมบารมี
ชมนิทรรศการและร่วมสนุกกับกิจกรรมประเพณีทางวัฒนธรรมต่างๆ มากมายในวันงาน

รายละเอียด เปิดดูได้จากเวบไซท์ ของกลุ่มมอญสยาม ลุ่มน้ำแม่กลอง
http://www.monsiam.net/sonkran

ยังต้องการผู้ สนับสนุนการจัดงานนะค่ะ พี่เค้าจะมีของที่ระลึกสำหรับผู้สนับสนุนด้วยนะค่ะ
สนใจ ช่วยสนับสนุนการจัดงานได้ที่
http://monsiam.net/sonkran/supportus.html


ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง
http://www.fernsiam.net/forumII/viewtop ... =10&t=2996
http://www.fernsiam.net/forumII/viewtop ... 014&hilit=
User avatar
siri
 
Posts: 38
Joined: Thu Apr 02, 2009 10:18 pm

Re: ไปเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์มอญสยามที่บ้านโป่งค่ะ

Postby siri » Fri Apr 02, 2010 1:06 pm

จาก http://www.monsiam.net/sonkran/schedule.html
กำหนด การจัดงานสงกรานต์มอญสยาม ลุ่มน้ำแม่กลอง บ้านโป่ง
qvkjqcj[k.nj mnjeqo ‘IemkLocj ‘>njep>cj

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๓

ณ ลานวัฒนธรรม วัดโพธิโสภาราม (วัดโพธิมอญ)
ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ. ราชบุรี

๘:๐๐ - ๙:๐๐ น. ริ้วขบวนแห่ข้าวสง กรานต์ ณ ถนนสายวัฒนธรรม กล่องดานกวานโม่น goLcj/.njkW.njmnj สู่ลานวัฒนธรรม วัดโพธิมอญ กิจกรรมยาม เช้า ณ ลานวัฒนธรรม วัดโพธิมอญ
- “รำ มอญต้อนรับสงกรานต์” และเพลงบรรเลงวงปี่พาทย์มอญ โดยคณะนักเรียน ร.ร. วัดม่วง
- “ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง : บ้านเราในอดีต” โดยผู้อาวุโสในชุมชน
- การแสดงดนตรีทแยมอญ คณะศิลปินบางกระดี
๙:๐๐ - ๙:๑๕ น. พิธีเปิดงาน “สงกรานต์มอญสยาม ลุ่มน้ำแม่กลอง บ้านโป่ง”
๙:๑๕ - ๙:๓๐ น. “รำมอญอวยพรปีใหม่” และเพลงบรรเลงวงปี่พาทย์มอญ โดยคณะนักเรียน ร.ร. วัดม่วง
๙:๓๐ - ๑๐:๓๐ น. “สะบ้า” สาธิตประเพณีการละเล่น จัดโดย ท่านผู้ใหญ่สอางค์ พรหมอินทร์ และชุมชนวัดม่วง
๑๐:๓๐ - ๑๑:๐๐ น.“ผีกระด้ง” แสดงการละเล่นพื้นบ้าน โดย ชุมชนวัดโพธิมอญและวัดมะขาม
๑๑:๐๐ - ๑๒:๓๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างเมรุและศาลาประกอบพิธี
๑๒:๓๐ - ๑๓:๐๐ น. “การละเล่นของเด็ก มอญเมื่อวันวาน” สาธิตโดยคณะนักเรียน ร.ร. วัดตาลปากลัด
๑๓:๐๐ - ๑๔:๐๐ น. “ลูกช่วง” สาธิตประเพณีการละเล่น โดย ชุมชนวัดโพธิมอญและวัดมะขาม
๑๔:๐๐ - ๑๔:๓๐ น.“ผีสุ่ม” แสดงการละเล่นพื้นบ้าน โดย ชุมชนวัดโพธิมอญและวัดมะขาม
๑๔:๓๐ - ๑๕:๐๐ น. พิธีมอบรางวัล ผู้แต่งกายมอญโดดเด่น และรางวัลเยาวชนมอญสยามดีเด่น
๑๕:๐๐ – ๑๗:๐๐ น. เวที เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม โดยนักวิชาการของชุมชนและผู้สนใจ
User avatar
siri
 
Posts: 38
Joined: Thu Apr 02, 2009 10:18 pm

Re: ไปเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์มอญสยามที่บ้านโป่งค่ะ

Postby siri » Fri Apr 02, 2010 1:10 pm

จาก http://www.monsiam.net/sonkran/schedule.html

นิทรรศการเชิงวิชาการและกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม
นิทรรศการเชิง วิชาการ และ กิจกรรม ประเพณีวัฒนธรรม ณ บริเวณโดยรอบลานวัฒนธรรม ได้แก่

๑. นิทรรศการด้านประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนชาวมอญสยาม
๒. นิทรรศการด้านภาษาและวรรณกรรมภาษามอญ ผลงานโดยนักวิชาการของชาวชุมชนมอญสยาม
๓. นิทรรศการด้านปรัชญาและคติคำสอนจากปราชญ์บรรพชนมอญ
๔. นิทรรศการสาธิตประเพณีการตั้งศาลต้อนรับนางสงกรานต์และการบูชานางสงกรานต์
๕. นิทรรศการวัฒนธรรมการแต่งกายเอกลักษณ์ชาวมอญสยาม ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
๖. นิทรรศการอาหารเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและสาธิตการทำอาหารโบราณที่หาชิมหาชมได้ ยากในปัจจุบัน ดูราย ละเอียดเพิ่มเติม
๗. นิทรรศการ ผลิตภัณฑ์และงานหัตถกรรมของชุมชนและจัดจำหน่าย
๘. เวทีเยาวชนมอญสยามสืบสานวัฒธรรม ชมผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์และงานศิลปะที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์มอญ โดยฝีมือนักเรียนเยาวชนมอญสยาม
๙. กิจกรรม ทำบุญ สืบชะตาและบทสวดเสริมบารมี ได้แก่ ไหว้พระ สรงน้ำพระพุทธรูป ค้ำโพ โรยทราย ทอดผ้าป่าสามัคคี ฯลฯ ดูรายละเอียดเพิ่ม เติม

ตื่นตาตื่น ใจกับการแต่งกายด้วยผ้าทอพื้นบ้านในชุดเอกลักษณ์ของชาวชุมชนมอญสยาม ชมภูมิปัญญาการเก็บรักษาคัมภีร์โบราณในหอไตรกลางน้ำ ซาบซึ้งธรรม ฟังพระเทศน์สวดมนต์สำเนียงมอญ เพลิดเพลินเที่ยวชม ๙ วัด ๙ ชุมชนมอญสยาม สองฝั่งริมน้ำแม่กลอง ตลอดสาย กล่องดานกวานโม่น goLcj/.njkW.njmnj ชมและเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ งานหัตถกรรมและงานฝีมือของชาวชุมชนและของเยาวชนมอญสยาม
หมายเหตุ : กำหนดการและรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
User avatar
siri
 
Posts: 38
Joined: Thu Apr 02, 2009 10:18 pm


Return to ชายคาพักใจcron