บทเพลงแด่ทหาร Hero - Mariah Carey

คุยกันสบายๆ ไม่ซีเรียส

บทเพลงแด่ทหาร Hero - Mariah Carey

Postby BlueDragonExp » Thu Apr 29, 2010 1:36 am

User avatar
BlueDragonExp
 
Posts: 1022
Joined: Mon Nov 09, 2009 10:39 pm

Re: บทเพลงแด่ทหาร Hero - Mariah Carey

Postby love_samkha » Thu Apr 29, 2010 6:29 pm

ขอให้กำลังใจทหาร ท่านเสียสละแม้ชีวิต ยอมสละชีพเพื่อชาติ ผมขอแสดงการคารวะทหารกล้า ขอมอบเพลง ความฝันอันสูงสุด ขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหว
และขอมอบเพลง สมภารเซ้งโบสถ์ ของคาราบาว ให้กลุ่มควายแดง และหัวหน้ากลุ่มควายแดง แดงและชั่วไปทั้งแผ่นดิน
User avatar
love_samkha
 
Posts: 370
Joined: Thu Apr 22, 2010 1:48 pm

Re: บทเพลงแด่ทหาร Hero - Mariah Carey

Postby love_samkha » Thu Apr 29, 2010 6:42 pm

ร่วมรณรงค์ หยุดการขายสิทธิ์ หยุดเชิดชูคนโกง

ปัญหาการเมืองไทยเกิดจากการขายสิทธิ์ และเข้าไปกอบโกยในรูปแบบต่าง ๆ ขอให้คนไทยช่วยกันรณรงค์ ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง และการคอรัปชั่น หยุดขายตัวรับใช้นักการเมืองโคตรโกง เถิดพี่น้องไทย การเมืองไทยจะพัฒนาเหมือนอารยะประเทศ อนาคตลูกหลานไทยจะพัฒนามั่นคง หยุดเป็นทาสรับใช้นายทุนการเมือง
ขายเสียง ขายสิทธิ์ เหมือนขายชีวิต ขายชาติ ขายศาสนา ขายพระมหากษัตริย์ ภัยพิบัติและกลียุคจะตามมา อย่างยุคปัจจุบัน
คนดีไม่ขายสิทธิ์ คนสุจริตไม่ซื้อเสียง
ช่วยรณรงค์ หยุดขายตัว ขายชาติ เถิดนะพี่เหวง
User avatar
love_samkha
 
Posts: 370
Joined: Thu Apr 22, 2010 1:48 pm

Re: บทเพลงแด่ทหาร Hero - Mariah Carey

Postby BlueDragonExp » Thu Apr 29, 2010 9:27 pm

love_samkha wrote:ขอให้กำลังใจทหาร ท่านเสียสละแม้ชีวิต ยอมสละชีพเพื่อชาติ ผมขอแสดงการคารวะทหารกล้า ขอมอบเพลง ความฝันอันสูงสุด ขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหว
และขอมอบเพลง สมภารเซ้งโบสถ์ ของคาราบาว ให้กลุ่มควายแดง และหัวหน้ากลุ่มควายแดง แดงและชั่วไปทั้งแผ่นดิน

จัดให้ตามคำขอครับ

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด บรรเลงด้วยเสียงขลุ่ยของ อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี แด่ทหารกล้าสมภารเซ้งโบสถ์ ของคาราบาว ให้กลุ่มควายแดงคนโลภ ของคาราบาว ให้กลุ่มควายแดง

User avatar
BlueDragonExp
 
Posts: 1022
Joined: Mon Nov 09, 2009 10:39 pm


Return to ชายคาพักใจcron