Page 1 of 1

อยากทราบเกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติ ของชาวเม็กซิโกในปัจจุบัน

PostPosted: Thu Jun 24, 2010 9:09 pm
by Huligan
ส่วนใหญ่มักจะเป็นพวกไหนครับ?
เป็นเมสติโซ(เลือดผสมระหว่างชาวสเปนกับอินเดียนแดงดั้งเดิม) หรือเป็นพวกสเปนเก่าแท้ๆ หรือเป็นชนพื้นเมืองแท้ๆ?
แต่จากที่สังเกต ในทีมชาติฟุตบอล ดูจากหน้าตาแล้ว หลายๆคนน่าจะเป็นพวกเลือดผสมนะครับ?
:geek:

มีใครพอจะมีข้อมูลบ้าง?