ประกวดเรียงความชิงโล่รางวัลพระราชทาน

คุยกันสบายๆ ไม่ซีเรียส

ประกวดเรียงความชิงโล่รางวัลพระราชทาน

Postby pornchokchai » Mon Jul 05, 2010 1:02 pm

ประกวดเรียงความชิงโล่รางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

“ดอนเมือง: แนวทางการใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อชาติ”

มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยจัดประกวดเรียงความ ประจำปี 2553 เพื่อส่งเสริมความรู้และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวางแผนการใช้ที่ดินสนามบินดอนเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ระดับการประกวด
1. มัธยม (ตอนต้น ปลายและ ปวช.)
2. อุดมศึกษา (ปวส. ปริญญาตรี/โท)
3. ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดวุฒิ อายุ เพศ

ข้อกำหนด
1. ความยาวไม่น้อยกว่า 1,000 คำ 1,500 คำ และ 2,000 คำสำหรับระดับมัธยม อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป
2. ให้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับหัวข้อ
3. เกณฑ์การตัดสินขึ้นกับความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความคิดริเริ่ม เนื้อหา อักขรวิธี ความสละสลวย สื่อความหมายดี เป็นต้น
4. การเขียนเรียงความให้แจ้ง ชื่อ-สกุล ระบุประเภทเรียงความที่ส่งเข้าประกวดและสถานที่ที่สามารถติดต่อกลับได้ถูกต้อง
5. ส่งเรียงความได้คนละ 1 เรื่อง

รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ ระดับประชาชนทั่วไป อุดมศึกษาและมัธยมศึกษา จะได้รับโล่พระราชทานพร้อมเงินรางวัลละ 30,000, 25,000 บาท และ 20,000 บาท ตามลำดับ
2. รางวัลชมเชย ในทุกระดับๆ ละ 5 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท รวม 15 รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

เงื่อนไขการประกวด
1. เรียงความทุกเรื่องที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นสิทธิของมูลนิธิฯ เพื่อเผยแพร่ต่อสังคม
2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นอันยุติ

กำหนดการ
ส่งภายในอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553

คณะกรรมการตัดสิน
ศาสตราภิชาน กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.พัลลภ กฤตยานวัช ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการ บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

การส่งเรียงความ
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 10 ถ.นนทรี ยานนาวา กทม.10120

การติดต่อ
โทรศัพท์ 0.2295.3171
email: info@thaiappraisal.org

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม:
http://www.thaiappraisal.org/thai/essay ... _essay.php
คนเราต้องเปิดใจกว้างรับฟังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า ต้องอยู่กับปัจจุบัน อย่าไปมีอคติหรือความหลงแต่แรกว่าพวกเขา พวกเรา ไม่เช่นนั้น ก็ไม่เกิดการเรียนรู้ และที่สำคัญ เราควรมีความรัก ปรารถนาดีและเมตตาคู่สนทนาแม้จะไม่รู้จักกันมาก่อนก็ตาม นี่จึงเป็นกุศลแท้ครับ
User avatar
pornchokchai
 
Posts: 347
Joined: Wed Oct 15, 2008 6:04 am
Location: Bangkok

Re: ประกวดเรียงความชิงโล่รางวัลพระราชทาน

Postby pornchokchai » Sat Aug 14, 2010 9:58 am

เห็นเพื่อน ๆ ใน board นี้ชอบขีดเขียน
ผมเป็นประธานจัดงานประกวดเรียงความชิงโล่สมเด็จพระเทพฯ เองครับ
จัดมาแล้ว 2 ครั้ง ท่านใดสนใจก็เชิญนะครับ
ช่วยชาติกันหน่อยครับ
คนเราต้องเปิดใจกว้างรับฟังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า ต้องอยู่กับปัจจุบัน อย่าไปมีอคติหรือความหลงแต่แรกว่าพวกเขา พวกเรา ไม่เช่นนั้น ก็ไม่เกิดการเรียนรู้ และที่สำคัญ เราควรมีความรัก ปรารถนาดีและเมตตาคู่สนทนาแม้จะไม่รู้จักกันมาก่อนก็ตาม นี่จึงเป็นกุศลแท้ครับ
User avatar
pornchokchai
 
Posts: 347
Joined: Wed Oct 15, 2008 6:04 am
Location: Bangkok

Re: ประกวดเรียงความชิงโล่รางวัลพระราชทาน

Postby tarato13 » Mon Aug 16, 2010 10:09 am

เป็นโครงการที่ดีจริงๆ ขอชื่นชมและสนับสนุน คนชนะจะได้รับโล่ห์เกียรติยศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ด้วย ถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดในชีวิต
User avatar
tarato13
 
Posts: 368
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:47 am

Re: ประกวดเรียงความชิงโล่รางวัลพระราชทาน

Postby VEE99999 » Tue Aug 17, 2010 2:20 pm

เป็นโครงการที่ดีค่ะ ขอร่วมสนับสนุนด้วยคน
แต่น่าเสียดายที่ไม่ถนัดทางด้านนี้
User avatar
VEE99999
 
Posts: 378
Joined: Sat Aug 14, 2010 10:32 am

Re: ประกวดเรียงความชิงโล่รางวัลพระราชทาน

Postby pornchokchai » Sun Aug 22, 2010 11:16 am

ย้ำ ครับ ย้ำ

เห็นเพื่อน ๆ ใน board นี้ชอบขีดเขียน
ผมเป็นประธานจัดงานประกวดเรียงความชิงโล่สมเด็จพระเทพฯ เองครับ
จัดมาแล้ว 2 ครั้ง ท่านใดสนใจก็เชิญนะครับ
ช่วยชาติกันหน่อยครับ
คนเราต้องเปิดใจกว้างรับฟังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า ต้องอยู่กับปัจจุบัน อย่าไปมีอคติหรือความหลงแต่แรกว่าพวกเขา พวกเรา ไม่เช่นนั้น ก็ไม่เกิดการเรียนรู้ และที่สำคัญ เราควรมีความรัก ปรารถนาดีและเมตตาคู่สนทนาแม้จะไม่รู้จักกันมาก่อนก็ตาม นี่จึงเป็นกุศลแท้ครับ
User avatar
pornchokchai
 
Posts: 347
Joined: Wed Oct 15, 2008 6:04 am
Location: Bangkok

Re: ประกวดเรียงความชิงโล่รางวัลพระราชทาน

Postby pornchokchai » Sat Oct 02, 2010 11:28 pm

อย่าลืมนะครับ
คนเราต้องเปิดใจกว้างรับฟังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า ต้องอยู่กับปัจจุบัน อย่าไปมีอคติหรือความหลงแต่แรกว่าพวกเขา พวกเรา ไม่เช่นนั้น ก็ไม่เกิดการเรียนรู้ และที่สำคัญ เราควรมีความรัก ปรารถนาดีและเมตตาคู่สนทนาแม้จะไม่รู้จักกันมาก่อนก็ตาม นี่จึงเป็นกุศลแท้ครับ
User avatar
pornchokchai
 
Posts: 347
Joined: Wed Oct 15, 2008 6:04 am
Location: Bangkok


Return to ชายคาพักใจcron