Page 1 of 1

ข้อคิดใช้ชีวิต

PostPosted: Sun Aug 08, 2010 5:36 pm
by ragmae
สามัคคีคือพลัง
ที่ยิ่งใหญ่ ความฝันจะสำเร็จ ต้อลงมือทำ

http://futurestar-jong.blogspot.com/

Re: ข้อคิดใช้ชีวิต

PostPosted: Mon Aug 16, 2010 10:05 am
by tarato13
รู้รักสามัคคี รักชาติ รักศาสนา รักพระมหากษัตริย์

Re: ข้อคิดใช้ชีวิต

PostPosted: Fri Sep 10, 2010 9:23 am
by เฮียล้าน
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

ก่อนที่เราจะหันหน้าไปพึ่งใคร ควรจะพึ่งตนเองก่อน ถ้าตนเองทำไม่ได้จริงๆ แล้วค่อยพึ่งพาคนอื่น

Re: ข้อคิดใช้ชีวิต

PostPosted: Fri Sep 10, 2010 1:53 pm
by คนไกล
ความสบายใจของคนเป็นของที่หายาก คนเราต้องมีความสบายใจจึงจะมีชีวิตที่ราบรื่นได้
  ..........จาก หนังสือคำพ่อสอน............

  Re: ข้อคิดใช้ชีวิต

  PostPosted: Mon Sep 20, 2010 3:50 pm
  by รักเมืองไทย55
  ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
  ทุกอย่างจะประสบความสำเร็จ ต้องลงมือทำ

  Re: ข้อคิดใช้ชีวิต

  PostPosted: Tue Sep 21, 2010 11:41 am
  by NUBO
  ทำชีวิตให้มีความสุขและรักษาตัวเองให้พ้นจากโรคภัยและไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็เพียงพอแล้ว

  Re: ข้อคิดใช้ชีวิต

  PostPosted: Tue Sep 21, 2010 12:19 pm
  by ปลาบู่ทะเล
  ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็พอแล้วนี่ซิจริงบางคนพูดเอาดีเข้าตัวคนอื่นร้ายหมดหยุดเถอะ

  Re: ข้อคิดใช้ชีวิต

  PostPosted: Wed Sep 22, 2010 2:53 pm
  by VEE99999
  คนเรามีดีอยู่กับตัว ก็ปฏิบัติเอา ทำเอาอย่าสำคัญว่าตัวเองเก่งกาจ
  สามารถรอบรู้ จนถึงกับสร้างความชั่ว ทับถมตัวเอง
  จนไม่สามารถแก้ไขได้ เมื่อมีผู้เตือนสติ ควรยึดมาเป็นธรรม
  คำสอนจะได้อยู่ในขอบเขต เป็นคนมีเหตุมีผลไม่ทำตามความอยาก
  ก็จะประสบผลคือ เกิดความสุขขึ้นในปัจจุบัน ถึงแม้จะไม่ได้เป็นเจ้าของเงินล้าน

  Re: ข้อคิดใช้ชีวิต

  PostPosted: Wed Sep 22, 2010 3:20 pm
  by รักเมืองไทย55
  การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ

  Re: ข้อคิดใช้ชีวิต

  PostPosted: Wed Sep 22, 2010 4:02 pm
  by Jseventh
  ส่วนตัวแล้ว ข้อคิดใช้ชีวิตก็คงจะเป็นเหมือนกับเพลงนี้  เนื้อเพลง: ลีฟ แอนด์ เลิร์น (Live and Learn)

  เมื่อวันที่ชีวิต เดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยน จนบางครั้งคนเราไม่ทันได้ตระเตรียมหัวใจ
  ความสุขความทุกข์ ไม่มีใครรู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ จะยอมรับความจริงที่เจอได้แค่ไหน

  เพราะชีวิตคือชีวิต เมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไป
  มีสุขสมมีผิดหวัง หัวเราะหรือหวั่นไหว เกิดขึ้นได้ทุกวัน

  อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน ตามความคิดสติเราให้ทัน
  อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด

  สุขก็เตรียมไว้ ว่าความทุกข์คงตามมาอีกไม่ไกล จะได้รับความจริงเมื่อต้องเจ็บปวดไหว

  เพราะชีวิตคือชีวิต เมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไป
  มีสุขสมมีผิดหวัง หัวเราะหรือหวั่นไหว เกิดขึ้นได้ทุกวัน

  อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน ตามความคิดสติเราให้ทัน
  อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด

  อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน ตามความคิดสติเราให้ทัน
  อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด

  อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน ตามความคิดสติเราให้ทัน
  อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด

  อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด

  เครดิตเนื้อเพลง www.siamzone.com

  Re: ข้อคิดใช้ชีวิต

  PostPosted: Thu Sep 23, 2010 9:24 am
  by VEE99999
  สิ่งที่ต้องทำ คือ ความดี

  สิ่งที่ต้องมี คือ คุณธรรม

  สิ่งที่ต้องจำ คือ ผู้มีพระคุณ

  ดีชั่ว อยู่ที่ ตัวทำ

  สูงต่ำ อยู่ที่ ทำตัว

  คนขาดธรรม เหมือนสระขาดน้ำ

  Re: ข้อคิดใช้ชีวิต

  PostPosted: Mon Sep 27, 2010 11:47 am
  by wwe1111
  Thank you ขอบคุณท่านที่มาแบ่งปันมากครับ