ศิลาจารึก..หลวงพระบาง..ย้อนรอยประวัติศาสตร์..อักษรไท (Tai)

คุยกันสบายๆ ไม่ซีเรียส

ศิลาจารึก..หลวงพระบาง..ย้อนรอยประวัติศาสตร์..อักษรไท (Tai)

Postby Laos KBS » Sat Dec 18, 2010 9:28 am

Image


"Imagination is more important than knowledge"

ประวัติศาสตร์..การประดิษฐ์ตัวอักษรนั้น
เกิดจากการย่อ..ภาพ (Image)..มาเป็น..สัญญลักษณ์ (Symbol)
และจาก..สัญญลักษณ์ (Symbol)..ก็ย่อลงมาเป็นตัวอักษร (Alphabet)


มนุษย์ในยุคโบราณนั้น..เริ่มจดบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยภาพ (Image)
พอเริ่มมีความชำนาญขึ้น..ก็พัฒนาขึ้นเป็นการจดบันทึก..ด้วยสัญญลักษณ์ (Symbol)
หลังจากนั้นจึงเกิดจินตนาการ (Imagination)..ของการประดิษฐ์ตัวอักษร (Alphabet)


ภาพ..สัญญลักษณ์..ตัวอักษร..การย่อส่วนคือ..พัฒนาการนั่นเอง


ImageImage

ชนชาวธิเบต..เผ่าคำ (Khams)..กับชนเผ่าอ้ายลาว (Tai) นั้น
มีความผูกพัน..เกี่ยวโยงทางประเพณี..และวัฒนธรรม..มาแต่โบราณ
ในบริเวณต้นน้ำแยงซีเกียง..และความสัมพันธ์ที่น่าสนใจคือ..ตัวอักษร

ตารางการออกเสียง..ทั้งพยัญชนะ..และสระของชาวธิเบต..กับไท (Tai) นั้น
มีโครงสร้างและรูปแบบ..ที่มีความคล้ายกัน..เหมือนกับมีรากเหง้าเดียวกัน
การออกเสียง..พยัญชนะ..กะ ขะ คะ งะ..และสระ..อะ อา อิ อี อยู่บนพื้นฐานเดียวกัน

มีที่มาเหมือนกัน..คือเขียนจากภาพของสัตว์..และสิ่งของที่อยู่รอบตัว..ในชีวิตประจำวัน
จะแตกต่างกันเพียง..รูปแบบการเขียน..ที่มีเอกลักษณ์..เป็นของตนเองเท่านั้น


ที่สังเกตุได้ง่ายนั้น..คือ ซ. ซ้าง..เป็นรูปของช้าง..ภาษาไทโบราณของเราก็เป็นรูปของช้าง
น. นก..ก็เป็นรูปของนก..ภาษาไทโบราณของเรา..ก็เป็นรูปนก (ไม่ใช่ น. หนู)
ม. ม้า..ก็เป็นรูปของม้า..ภาษาไทโบราณของเรา..ก็เป็นรูปของม้า
บ. ใบไม้ ล. ลิง และ ส. เสือ นั้น..เหมือนกับภาษไทโบราณ..ของเราเลย

ภาษาธิเบต..มีตัวอักษร 30 ตัว..อักษรไทโบราณ..อาจมีประมาณ 24 ตัวเท่านั้น
ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลง..ในภายหลัง..ที่มีพัฒนาการ..ที่ต่างกัน


การตามหาที่มา..ของอักษรไท (Tai) นั้น..

เริ่มต้นได้จากตารางพยัญชนะ..แล้วมองหาความสัมพันธ์กับ..สิ่งที่มีอยู่รอบตัวเรา


Image


ศิลาจารึก..วัดวิชุนนะลาด..หลวงพระบาง..ปี พ.ศ. 1713 (840 ปี)

ในโลกนี้..มีชนชาติที่มีตัวอัษร..เป็นของตนเอง..ไม่มากนัก
และหนึ่งในนั้นคือ..บรรพบุรุษของชนชาวไท (Tai)..แห่งอาณาจักรอ้ายลาว


หลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้น..สามารถค้นคว้าได้มากมาย
ทั้งจากชาวไทอาหม (Ahom)..ที่มีบันทึกการอพยพ..จากอาณาจักรอ้ายลาว ในปี พ.ศ. 1215
บันทึกของชาวไทเหนือ (Tai Nua..หรือ Tai Dehong)..ที่อยู่ตอนบนของ..สิบสองพันนา

บันทึกของชนชาวไท..สิบสองพันนา..และชนชาวไทล้านนา
บันทึกของชาวไทใหญ่..ซึ่งมีลักษณะของชนชั้นปกครองเดิม..ของอาณาจักรไทเมือง

หลักฐานทั้งหมด..อาจนำไปสู่ดินแดน..ที่เป็นรากเหง้า..เป็นที่มาของอักษรไท (Tai)
ที่มีพัฒนาการ..ทางด้านภาษา..และวัฒนธรรม..ควบคู่มากับชนชาวธิเบตเผ่าคำ (Khams)


และดินแดนนั้นก็คือ..บรรพบุรุษของ..อาณาจักรอ้ายลาว..นั่นเอง

Image
User avatar
Laos KBS
 
Posts: 6
Joined: Sun Oct 24, 2010 4:54 pm

Re: ศิลาจารึก..หลวงพระบาง..ย้อนรอยประวัติศาสตร์..อักษรไท (Tai)

Postby smon19 » Mon Jan 17, 2011 7:35 am

ขอบคุณครับ ที่ได้ให้ความรู้ครับ
User avatar
smon19
 
Posts: 4
Joined: Thu Dec 30, 2010 2:13 pm


Return to ชายคาพักใจ