Page 1 of 1

ถ้ามีคนถามคุณ มีวิธีฆ่าตัวตายบ้างไหม จะตอบว่าอย่างไรดี

PostPosted: Tue Jan 04, 2011 9:05 pm
by Mark_R11
ถ้ามีคนถามคุณ มีวิธีฆ่าตัวตายบ้างไหม จะตอบว่าอย่างไรดี :shock:

Re: ถ้ามีคนถามคุณ มีวิธีฆ่าตัวตายบ้างไหม จะตอบว่าอย่างไรดี

PostPosted: Wed Jan 05, 2011 5:52 pm
by คนไกล
เพิ่งดูหนังเรื่อง THE CLASSIC มาป่าวค่ะ :)

Re: ถ้ามีคนถามคุณ มีวิธีฆ่าตัวตายบ้างไหม จะตอบว่าอย่างไรดี

PostPosted: Sun Jan 09, 2011 5:12 pm
by ragmae
หวา....
มีงี้ด้วยเหรอ
คนที่คิดฆ่าตัวตาย
คือคนที่ไม่มีที่ไป
หรือเรียกง่ายๆว่า
stupid นั่นเองล่ะคร้าบ