ขอความกรุณาในการตอบแบบสอบถามเพื่อการศึกษา เรื่องประสบการณ์ที

คุยกันสบายๆ ไม่ซีเรียส

ขอความกรุณาในการตอบแบบสอบถามเพื่อการศึกษา เรื่องประสบการณ์ที

Postby siamsurvey » Fri Aug 05, 2011 12:27 pm

สวัสดีค่ะ

ขอความร่วมมือผู้ที่เคยมีประสบการณ์ที่ไม่พึงพอใจจากการใช้บริการประกัน ภัยรถยนต์ทุกประเภท
รบกวนตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความไม่พึงพอใจ อันนำไปสู่การเปลี่ยนบริษัทประกันภัยนถยนต์
โดยจะใช้เวลาในการทำประมาณ 10 นาทีค่ะ

ทั้งในการตอบแบบสอบถาม ขอให้ท่านนึกถึง "บริษัทประกันภัยรถยนต์ที่ท่านไม่พึงพอใจ"
และ
1.) ท่านได้เลิกใช้ไปแล้ว หรือ
2.) ท่านกำลังใช้อยู่ แต่มีแนวโน้มว่าจะเลิกใช้เมื่อครบกำหนดกรมธรรม์

http://www.siamsurvey.com/th/questionna ... tisfactory

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการแบบบูรณาการ)
และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปประมวลผลทางสถิติ
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการของบริษัทประกันภัยรถยนต์
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการประกันภัยรถยนต์ทุกท่าน
ในการได้รับบริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น

หากจะช่วยส่งลิงค์นี้ต่อไปยังเพื่อนๆ ของท่านด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง
ขอบคุณค่ะ
User avatar
siamsurvey
 
Posts: 8
Joined: Thu Dec 23, 2010 3:31 pm

Return to ชายคาพักใจcron