Page 1 of 1

ไม่เคยเข้าห้องนี้เลยครับ จะพักอะไรดี

PostPosted: Sat Aug 20, 2011 10:34 pm
by kennn
พี่น้องครับ อยากคุยสบายๆ ด้วยการแนะนำตัว

ชื่อเคนครับ

ยินดีรู้จักพี่น้องทุกท่านครับ