ตามรอยพ่ออยู่แบบพอเพียง

คุยกันสบายๆ ไม่ซีเรียส

ตามรอยพ่ออยู่แบบพอเพียง

Postby kolosa » Thu Aug 25, 2011 4:36 pm

มาตามรอยพ่อกับโอปอล์กันค่ะ กับหนังสั้น "แพรวาคืนถิ่น" http://www.youtube.com/watch?v=Zn2_J9N5tks
User avatar
kolosa
 
Posts: 10
Joined: Thu May 19, 2011 9:36 pm

Re: ตามรอยพ่ออยู่แบบพอเพียง

Postby รักเมืองไทย55 » Thu Oct 27, 2011 11:18 am

"เศรษฐกิจพอเพียง"หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am


Return to ชายคาพักใจcron