"ในหลวง...อย่าทิ้งประชาชนนะ"

คุยกันสบายๆ ไม่ซีเรียส

"ในหลวง...อย่าทิ้งประชาชนนะ"

Postby ผู้ ญ ธรรมดาฯ » Mon Feb 23, 2009 6:18 am

เคยได้ฟังเรื่องนี้บ้างคร่าวๆ

แต่ไม่เคยทราบเบื้องหลังเลยว่าคนพูดคำนี้พูดเพราะอะไร และในหลวงทรงรู้สึกอย่างไร

อ่านไปอ่านมาน้ำตามันไหลลงมาเอง

ประทับใจมากค่ะ

เอามาแบ่งปันเพื่อญาตมิตรท่านใดไม่เคยอ่านนะคะ :D


************************************************************************

"ในหลวง...อย่าทิ้งประชาชนนะ"

การสูญเสียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 ไปหยกๆ ทำให้ทุกคนพากันหวาดเสียวและห่วงใยไม่หาย แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ ไม่ทรงพระวิตก ทรงทราบดีว่าพระองค์ทรง "ปลอดภัยเสมอ" ตราบใดที่ได้ทรงอยู่ใกล้ชิดพสกนิกรเมือนดังที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เคยทรงสอนพระองค์ว่า

"พระเจ้าแผ่นดินไม่เป็นภัยต่อประชาชนและประชาชนก็ไม่เป็นภัยแก่พระเจ้าแผ่นดิน"

เดิมทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชหฤทัยไว้ว่า พระองค์จะทรงครองราชสมบัติเพียงชั่วระยะเวลาจัดงานพระบรมศพให้งดงามสมเกียรติ์เท่านั้นเพราะพระชนมายุเพียง 18 พรรษา ไม่ทำให้ทรงรู้สึกว่าจะมีกำลังพระทัยเป็นพระเจ้าแผ่นดินไปได้ตลอด

การสูญเสียสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชที่ทรงรักอย่างกระทันหัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ ไม่ทรงเตรียมพระราชหฤทัยและกำลังพระวรกายมาสำหรับรับหน้าที่นี้เลย

แต่เเล้วในวันเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศสวิส ขณะที่ประทับรถพระที่นั่งไปสู่สนามบินดอนเมือง ทรงได้ยินเสียงตะโกนดังๆว่า

"ในหลวง...อย่าทิ้งประชาชนนะ"

ทำให้ทรงนึกตอบบุคคลผู้นั้นในพระราชหฤทัยว่า

"ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนได้อย่างไร"


เป็นที่น่าประหลาดว่า...ต่อมาอีกประมาณ 20 ปี "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพบชายที่ร้องตะโกนทูลพระองค์ไม่ให้ทิ้งประชาชนนั้นเป็นพลทหาร และในปัจจุบันเขาออกไปทำนาอยู่ในต่างจังหวัด
...เขากราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ไม่ทรงทิ้งราษฏรและเขาทูลว่า

"ตอนที่ร้องไปนั้นเขารู้สึกว้าเหว่และใจหายที่เห็นพระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จไปจากเมืองไทย..
กลัวจะไม่เสด็จกลับมาอีก เพราะทรงเข็ดเมืองไทย เห็นเป็นเมืองที่น่าสยอง"

เขาดีใจมากที่ได้เข้าเฝ้าฯอีก พร้อม กราบบังคมทูลถามว่า

"ท่านคงจำผมไม่ได้ ผมเป็นคนร้องไม่ให้ท่านทิ้งประชาชน"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งถาม

"เราน่ะรึที่ร้อง?"

เขาตอบไปว่า

"ใช่ครับ ตอนนั้นเห็นหน้าท่านเศร้ามาก กลัวจะไม่กลับมา จึงร้องไปเหมือนคนบ้า"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตอบ

"นั่นแหละ ทำให้เรานึกถึงหน้าที่ จึงต้องกลับมา"

http://www.dek-d.com/board/view.php?id=1207299

*********************************************************************

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ไม่จำเป็นต้องสอนให้รักประชาธิปไตย
เพราะ...หากคนมีจริยธรรมแล้ว

ความรักประชาธิปไตยก็จะแบ่งบานในใจ และการกระทำของเขาเอง
______________________________________________
ผู้ ญ ธรรมดา ที่นางฟ้าอยากเป็น
http://www.oknation.net/blog/plzz
User avatar
ผู้ ญ ธรรมดาฯ
 
Posts: 509
Joined: Tue Oct 14, 2008 5:27 pm

Re: "ในหลวง...อย่าทิ้งประชาชนนะ"

Postby ผู้ ญ ธรรมดาฯ » Mon Feb 23, 2009 6:25 am

"มหาชนสมมุติ"

By รศ.ดร.ไชยยันต์ ไชยพร

จาก "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม" ถึง "ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนได้อย่างไร"


....ที่มา" ของผู้ปกครองจึงเกิดจากสภาวะพิพาทขัดแย้งที่เกิดขึ้นหลังจากการมีทรัพย์สินส่วนตัว แล้วจึงมีผู้ปกครองที่เกิดจากการได้รับมอบหมายหรือฉันทานุมัติจากคนทั้งปวง ที่เรียกว่า "มหาชนสมมุติ" ให้เป็นผู้ทำหน้าที่แก้ไขข้อพิพาทและดูแลคุ้มครองรักษาทรัพย์สินในสังคมดั้งเดิม โดยผู้ปกครองได้รับข้าวสาลีเป็นสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่

....นอกจากนี้ แม้ว่าในนัยหนึ่ง การที่ แนวคิดเกี่ยวกับผู้ปกครองตามคติพุทธอธิบายกำเนิดของผู้ปกครองโดยปราศจากเรื่องวรรณะกำเนิดหรืออวตารแห่งเทพ ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างแนว คิดผู้ปกครองตามคติพุทธและตามคติพราหมณ์-ฮินดู ก็ตาม แต่อีกนัย หนึ่ง คำอธิบาย "มหาชนสมมุติ" กลับมีส่วนช่วยทำให้ผู้เป็นผู้ปกครองรับรู้เข้าใจที่มาและความชอบธรรมของสถานะและอำนาจที่เหนือผู้คนของตน นั่นคือ อำนาจที่ตนมีนั้นหาได้มาจากวรรณะกำเนิดหรือเทพอวตารแต่อย่างใด แต่มาจากความยินยอมพร้อมใจและไว้วางใจจากมหาชนทั่วไป เป็นการช่วยให้ผู้ที่เป็นผู้ปกครองเกิดสติยับยั้งชั่งใจ และไม่ใช้อำนาจตามอำเภอใจ เพราะอำนาจความชอบธรรมที่ตนมีนั้นหาได้เป็นสิ่งที่ตนมีโดยธรรมชาติหรือได้รับประทานจากเทพเจ้า หากได้รับจากมหาชนทั่วไปต่างหาก ความเป็นผู้ปกครองของผู้ปกครองมาจากการกำหนดให้ของมหาชน เมื่อมหาชนกำหนดให้ผู้นั้นย่อมมีสิทธิ และหน้าที่ความรับผิดชอบต่อมหาชน

.... "อำนาจความชอบธรรมที่พระมหากษัตริย์มีนั้นหาได้เป็นสิ่งที่พระองค์มีโดยธรรมชาติหรือได้รับประทานจากเทพเจ้า หากได้รับจากมหาชนทั่วไปต่างหาก ความเป็นผู้ปกครองของผู้ปกครองมาจากการกำหนดให้ของมหาชน เมื่อมหาชนกำหนดให้ผู้นั้นย่อมมีสิทธิ และหน้าที่ความรับผิดชอบต่อมหาชน"

อ่านบทความทั้งหมดได้ที่ http://newsroom.bangkokbiznews.com/comm ... er=chaiyan
ไม่จำเป็นต้องสอนให้รักประชาธิปไตย
เพราะ...หากคนมีจริยธรรมแล้ว

ความรักประชาธิปไตยก็จะแบ่งบานในใจ และการกระทำของเขาเอง
______________________________________________
ผู้ ญ ธรรมดา ที่นางฟ้าอยากเป็น
http://www.oknation.net/blog/plzz
User avatar
ผู้ ญ ธรรมดาฯ
 
Posts: 509
Joined: Tue Oct 14, 2008 5:27 pm

Re: "ในหลวง...อย่าทิ้งประชาชนนะ"

Postby ppneer » Mon Feb 23, 2009 6:36 am

ได้ฟัง ได้เห็น ได้คิด

สงสารในหลวง

ท่านก็ไม่สบาย

ไอ้พวกจัญไร

ออกมาเย้วๆๆ

ประเทศชาติ กำลังวิกฤต

มันบอกที่ทำก็เพราะยากช่วยประเทศ

ถ้ายากช่วย ขอร้อง สีแดง ไปช่วยให้ตายไกล
ขวานทอง บรรพบุรุษ เป็นคนสร้างให้เราทุกวันนี้ ตัวกูจะปกปักรักษาเท่าชีวิตเพื่อ พ่อหลวง กูถวายชีวิต

ใอ้แม้ว ออกไปๆๆๆ กูเกลียดใอ้แม้ว
User avatar
ppneer
 
Posts: 3382
Joined: Mon Jan 19, 2009 2:59 pm

Re: "ในหลวง...อย่าทิ้งประชาชนนะ"

Postby คนไทยคนหนึ่ง » Mon Feb 23, 2009 7:46 am

ตอนนี้ต้องตะโกนว่า "ประชาชน...อย่าทิ้งในหลวงนะ" มากกว่าครับ
ตอนนี้ขบวนการล้มเจ้ารุกหนัก และทำกันอย่างมีแบบแผนที่ล้ำลึกมาก
ผู้มีหน้าทีรับผิดชอบก็ทำทองไม่รู้ร้อน เอาหูไปนาเอาตาไปไล่ ดีแต่พูดไม่จัดการอะไรซักที
ประชาธิปไตย คือการที่ฟังเสียงส่วนน้อย แต่ทำเพื่อคนส่วนใหญ่
ประชาธิปไตยต้องมีศีลธรรมเป็นรากฐาน ไม่อย่างนั้นจะเป็นประชาธิปไตยไม่ได้
เมื่อไม่มีศีลธรรมเป็นพื้นฐานแล้ว ระบบประชาธิปไตยนั่นแหละ จะเป็นระบบที่เลวร้ายที่สุด
User avatar
คนไทยคนหนึ่ง
 
Posts: 1884
Joined: Mon Oct 13, 2008 6:51 am

Re: "ในหลวง...อย่าทิ้งประชาชนนะ"

Postby แดง ขาว น้ำเงิน » Mon Feb 23, 2009 11:41 am

คนไทยคนหนึ่ง wrote:ตอนนี้ต้องตะโกนว่า "ประชาชน...อย่าทิ้งในหลวงนะ" มากกว่าครับ
ตอนนี้ขบวนการล้มเจ้ารุกหนัก และทำกันอย่างมีแบบแผนที่ล้ำลึกมาก
ผู้มีหน้าทีรับผิดชอบก็ทำทองไม่รู้ร้อน เอาหูไปนาเอาตาไปไล่ ดีแต่พูดไม่จัดการอะไรซักที


ใช่ครับ ในหลวงไม่ทิ้งประชาชน มา 60 กว่าปีแล้ว วันนี้เราจะต้องไม่ทอดทิ้งในหลวงครับ
"ผู้ที่ใช้สติปัญญาไม่เป็น คือคนโง่ ผู้ที่ไม่กล้าใช้สติปัญญา คือทาส" เพลโต้
User avatar
แดง ขาว น้ำเงิน
Moderator
 
Posts: 4943
Joined: Thu Feb 12, 2009 4:07 pm
Location: Earth

Re: "ในหลวง...อย่าทิ้งประชาชนนะ"

Postby TaMongKhon » Mon Feb 23, 2009 12:52 pm

แดง ขาว น้ำเงิน wrote:
คนไทยคนหนึ่ง wrote:ตอนนี้ต้องตะโกนว่า "ประชาชน...อย่าทิ้งในหลวงนะ" มากกว่าครับ
ตอนนี้ขบวนการล้มเจ้ารุกหนัก และทำกันอย่างมีแบบแผนที่ล้ำลึกมาก
ผู้มีหน้าทีรับผิดชอบก็ทำทองไม่รู้ร้อน เอาหูไปนาเอาตาไปไล่ ดีแต่พูดไม่จัดการอะไรซักที


ใช่ครับ ในหลวงไม่ทิ้งประชาชน มา 60 กว่าปีแล้ว วันนี้เราจะต้องไม่ทอดทิ้งในหลวงครับเห็นด้วยครับ :) :)
TaMongKhon
 
Posts: 926
Joined: Mon Nov 10, 2008 9:06 pm

Re: "ในหลวง...อย่าทิ้งประชาชนนะ"

Postby Matahari » Mon Feb 23, 2009 2:43 pm

เพราะว่าความดีของพระองค์ 60 ปีที่ท่านให้ประชาชน เราถึงต้องต่อสู้เพื่อพระองค์ท่าน ท่านคือพ่อของเรา เราต้องปกป้อง และสู้เพื่อท่าน องค์ในหลวงของเราที่ในโลกนี้มีมะพระมหากษัตริย์ เหมือนพระองค์ทรงเน็ดเหนื่อยและให้ พอพระองค์ไม่แข็งแรง และไม่สามารถออกไปพบประชาชน พวกล้มสถาบันก็คิดการณ์ ใหญ่ ล้มล้างสถาบัน
***********************************************************
User avatar
Matahari
 
Posts: 2405
Joined: Mon Oct 13, 2008 12:30 pm

Re: "ในหลวง...อย่าทิ้งประชาชนนะ"

Postby halfmoon » Mon Feb 23, 2009 3:09 pm

ประเทศเล็กๆมีประชาชนผู้ไร้เดียงสากับองค์พระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก นี่คือสิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกใบนี้! :D
  • อธิปัตย์ 5 : อิสรภาพ เสรีภาพ ภราดรภาพ มิตรภาพ สันติภาพ : คือแก่นแท้แห่งอำนาจประชาธิปไตย : ท่านมีหรือยัง ถ้าไม่ จงสร้างเอง
User avatar
halfmoon
 
Posts: 10731
Joined: Wed Nov 19, 2008 11:34 pm

Re: "ในหลวง...อย่าทิ้งประชาชนนะ"

Postby jojohba » Mon Feb 23, 2009 3:22 pm

อ่านแล้วน้ำตาคลอ
เสืออิ่มไม่ยอมกิน เสือเจ็บไม่ยอมร้อง
รวยแล้วไม่โกง แล้วถ้าผมไม่โกง..ผีที่ไหนจะกล้าโกง
User avatar
jojohba
 
Posts: 184
Joined: Fri Nov 28, 2008 4:02 pm

Re: "ในหลวง...อย่าทิ้งประชาชนนะ"

Postby egoman » Mon Feb 23, 2009 4:10 pm

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ไม่มีประเทศไหนในโลกที่มีในหลวงแบบประเทศเรา สมควรยิ่งที่จะเคารพเทิดทูนอยู่ในใจของไทยทุกคน

เราดีใจที่ได้เป็นพสกนิกรของพระองค์ท่าน
User avatar
egoman
 
Posts: 158
Joined: Mon Oct 13, 2008 12:40 am

Re: "ในหลวง...อย่าทิ้งประชาชนนะ"

Postby เช็คบิล » Mon Feb 23, 2009 4:40 pm

แดง ขาว น้ำเงิน wrote:
คนไทยคนหนึ่ง wrote:ตอนนี้ต้องตะโกนว่า "ประชาชน...อย่าทิ้งในหลวงนะ" มากกว่าครับ
ตอนนี้ขบวนการล้มเจ้ารุกหนัก และทำกันอย่างมีแบบแผนที่ล้ำลึกมาก
ผู้มีหน้าทีรับผิดชอบก็ทำทองไม่รู้ร้อน เอาหูไปนาเอาตาไปไล่ ดีแต่พูดไม่จัดการอะไรซักที


ใช่ครับ ในหลวงไม่ทิ้งประชาชน มา 60 กว่าปีแล้ว วันนี้เราจะต้องไม่ทอดทิ้งในหลวงครับ


ใช่ครับ เวลาสุกงอมเต็มทีแล้วล่ะ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมเฝ้าระวังภาคประชาชนในการตรวจสอบบทบาทของ NGOs แห่งประเทศไทย :mrgreen:
-------------->ไม่ต้อนรับ นายสมบัติ มูลนิธิกระจกไม่มีเงาหัว<---------------

http://img.ihere.org/uploads/1c3128b495.jpg<== เขมรดำเนิน
User avatar
เช็คบิล
 
Posts: 2711
Joined: Sat Nov 22, 2008 2:17 pm

Re: "ในหลวง...อย่าทิ้งประชาชนนะ"

Postby pygmy_hippo » Mon Feb 23, 2009 5:29 pm

ภาครัฐไม่รู้ทำไมยืดยาดกันนัก
สงสัยต้องพึ่งภาคเอกชน

รออีกแป๊บ
อาจจะมีความเคลืี่อนไหวออกมา
แต่การแจ้งความแล้วบอกให้คนที่หมิ่นทราบ
ก็แก้ปัญหาได้ชะงัก

เพื่อน ๆ ลองดูก็ได้คะ
เซฟแล้วส่งไปให้ protecttheking.net เซพหน้าที่แจ้งแล้วส่งไปให้มันดู
ปากอาจจะบอกว่าไม่กลัว

แต่อย่าลืมว่า คนพวกนี้ก็มีหน้าที่การงาน บางคนก็เรียนอยู่ ยังขอเงินที่บ้าน
ลองมีหมายเรียก หรือตำรวจไปเคาะประตูบ้าน ก็ป๊อดแล้ว
อยู่ในเวบ ฮึกเหิม มีคนช่วยสะกดจิต
แต่พออกไปข้างนอก ก็หามีใครไม่
สะกิดบอกไปด้วยว่า นางดา นางบุญยืน นายวรวุธ ระดับแกนนำ ยังเอาตัวไม่รอด
พวกปลาซิวปลาสร้อยอย่าเอาตัวไปแลก

อย่าไปเครียดมากค่ะ
ลองนึกย้อนไปซักสามสิบปี

ตอนนั้น ยิ่งกว่าตอนนี้ซะอีก
เรายังผ่านมาได้
ประชาชนจะเป็นเกราะปกป้องพระองค์ค่ะ
เบื่อพวก "ไม่เอาเจ้าจนคลั่ง"
User avatar
pygmy_hippo
 
Posts: 546
Joined: Sat Oct 25, 2008 9:41 am

Re: "ในหลวง...อย่าทิ้งประชาชนนะ"

Postby Three Legs » Mon Feb 23, 2009 6:00 pm

อ่านเรื่องเกี่ยวกับพระองค์ทีไรน้ำตาใหลทุกที ตัวเล็กๆอย่างเราจะทำอย่างไรได้ ถ้าคนตัวใหญ่ไม่ร่วมมือ
Hero-อาจจะไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งและรวดเร็วเสมอไป แต่.......
Hero-เป็นคนที่เข้มแข็งและเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องที่สุด
อภิสิทธ์ เวชชาชีวะ U R My Hero
User avatar
Three Legs
 
Posts: 282
Joined: Thu Jan 29, 2009 2:52 pm

Re: "ในหลวง...อย่าทิ้งประชาชนนะ"

Postby jojohba » Mon Feb 23, 2009 6:20 pm

พวกเวปหมิ่น(เวปใต้ดิน หาทางเข้ายาก อุบาทว์กว่าของบก.ลายจุด ร้อยเท่า)ผมเคยเข้าไปดูอยู่ช่วงนึงนานมาแล้ว มีสมาชิกเยอะพอสมควร พวกนี้อาการหนักมาก เสพเข้าไปทุกวันๆมันคงติดใจ ไอ้พวกตัวนำในนั้นมันก็เมคเรื่องเก่งมาก แถมวิธีเขียนยังมีเทคนิคให้คนอ่านแล้วรู้สึกสนุก ลี้ลับ น่าติดตาม
ผมเข้าไปอ่านอยู่พักนึง ไม่ไหว รับไม่ได้ทั้งเนื้อเรื่องและถ้อยคำ ต้องรีบออกมาเลย แถมแจ้งไอซีทีไปให้อีกดอก
เสืออิ่มไม่ยอมกิน เสือเจ็บไม่ยอมร้อง
รวยแล้วไม่โกง แล้วถ้าผมไม่โกง..ผีที่ไหนจะกล้าโกง
User avatar
jojohba
 
Posts: 184
Joined: Fri Nov 28, 2008 4:02 pm

Re: "ในหลวง...อย่าทิ้งประชาชนนะ"

Postby chiggaboom » Mon Feb 23, 2009 6:24 pm

ทรงพระเจริญ

คนในชาติรักกัน สาธุ

:D :D :D :D
Last edited by chiggaboom on Sun Jan 17, 2010 4:37 pm, edited 1 time in total.
ไม่ว่าขวาหรือซ้าย ขาดข้างใดไปข้างหนึ่ง ก็พิการ

สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ
อัพพะยาปัชฌา โหนตุ
อะนีฆา โหนตุ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
User avatar
chiggaboom
 
Posts: 223
Joined: Mon Oct 13, 2008 4:13 pm

Re: "ในหลวง...อย่าทิ้งประชาชนนะ"

Postby Bookmarks » Mon Feb 23, 2009 7:59 pm

ผมไม่เข้าใจว่าเสื้อแดงคิดอะไรอยู่ ปกติผมจะเข้าไปในเวป topix ซึ่งจะมีคนไทยในอเมริกามาว่าท่านเป็นประจำ และก็พยายามจะโน้มน้าวผม ในเรื่องต่างๆ แต่ผมไม่สนหรอกครับ ว่าท่านจะเชื้อชาติใด ผมเชื่อในสิ่งที่ผมเห็นและผมเชื่อว่าท่านเป็นคนดีจริงๆ
User avatar
Bookmarks
 
Posts: 8298
Joined: Sun Feb 22, 2009 5:15 pm

Re: "ในหลวง...อย่าทิ้งประชาชนนะ"

Postby แดง ขาว น้ำเงิน » Mon Feb 23, 2009 8:07 pm

กระทู้ปลอดพวก...ที่คุณก็รู้ว่าใคร
"ผู้ที่ใช้สติปัญญาไม่เป็น คือคนโง่ ผู้ที่ไม่กล้าใช้สติปัญญา คือทาส" เพลโต้
User avatar
แดง ขาว น้ำเงิน
Moderator
 
Posts: 4943
Joined: Thu Feb 12, 2009 4:07 pm
Location: Earth

Re: "ในหลวง...อย่าทิ้งประชาชนนะ"

Postby halfmoon » Mon Feb 23, 2009 8:14 pm

Bookmarks wrote:ผมไม่เข้าใจว่าเสื้อแดงคิดอะไรอยู่ ปกติผมจะเข้าไปในเวป topix ซึ่งจะมีคนไทยในอเมริกามาว่าท่านเป็นประจำ และก็พยายามจะโน้มน้าวผม ในเรื่องต่างๆ แต่ผมไม่สนหรอกครับ ว่าท่านจะเชื้อชาติใด ผมเชื่อในสิ่งที่ผมเห็นและผมเชื่อว่าท่านเป็นคนดีจริงๆ

Bookmarks อย่าว่าผมยังงั้นยังงี้นะ ผมเห็นคุณใช้ชื่อนี้แล้วก็เออ ชอบใจ ผมยังแอบคิดเลยว่าหากตนเองคิดได้และใช้ชื่อ Bookmarks
ผมจะทำหน้าที่ไล่เก็บข้อมูลอัพเดทตามเว็บบอร์ดต่างๆทุกวัน เป็นจดหมายเหตุ หรือจดหมายแจ้งเหตุของแต่ละเว็บ เอากระแสแนวคิด
แต่ละเว็บ แต่ละวันมาแจ้งให้นักเล่นเว็บบอร์ดทราบ แม้เว็บนั้นๆไม่เกี่ยวข้องกันเลย อย่างเว็บการศึกษาโพส์ตมาเว็บการเมือง น่าจะดีนะ!
เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง คล้ายๆผู้ส่งข่าว ส่งจดหมาย แบบ the postman ถ้าเป็นอย่างนั้นวันๆใครๆก็รอข่าวจาก Bookmarks เข้าท่าดี
  • อธิปัตย์ 5 : อิสรภาพ เสรีภาพ ภราดรภาพ มิตรภาพ สันติภาพ : คือแก่นแท้แห่งอำนาจประชาธิปไตย : ท่านมีหรือยัง ถ้าไม่ จงสร้างเอง
User avatar
halfmoon
 
Posts: 10731
Joined: Wed Nov 19, 2008 11:34 pm

Re: "ในหลวง...อย่าทิ้งประชาชนนะ"

Postby Bookmarks » Mon Feb 23, 2009 8:28 pm

halfmoon wrote:
Bookmarks wrote:ผมไม่เข้าใจว่าเสื้อแดงคิดอะไรอยู่ ปกติผมจะเข้าไปในเวป topix ซึ่งจะมีคนไทยในอเมริกามาว่าท่านเป็นประจำ และก็พยายามจะโน้มน้าวผม ในเรื่องต่างๆ แต่ผมไม่สนหรอกครับ ว่าท่านจะเชื้อชาติใด ผมเชื่อในสิ่งที่ผมเห็นและผมเชื่อว่าท่านเป็นคนดีจริงๆ

Bookmarks อย่าว่าผมยังงั้นยังงี้นะ ผมเห็นคุณใช้ชื่อนี้แล้วก็เออ ชอบใจ ผมยังแอบคิดเลยว่าหากตนเองคิดได้และใช้ชื่อ Bookmarks
ผมจะทำหน้าที่ไล่เก็บข้อมูลอัพเดทตามเว็บบอร์ดต่างๆทุกวัน เป็นจดหมายเหตุ หรือจดหมายแจ้งเหตุของแต่ละเว็บ เอากระแสแนวคิด
แต่ละเว็บ แต่ละวันมาแจ้งให้นักเล่นเว็บบอร์ดทราบ แม้เว็บนั้นๆไม่เกี่ยวข้องกันเลย อย่างเว็บการศึกษาโพส์ตมาเว็บการเมือง น่าจะดีนะ!
เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง คล้ายๆผู้ส่งข่าว ส่งจดหมาย แบบ the postman ถ้าเป็นอย่างนั้นวันๆใครๆก็รอข่าวจาก Bookmarks เข้าท่าดี

งั้นผมยกชื่อผมให้คุณเลย เพราะเป็นงานยากสำหรับผมจริงๆ :shock: :)
User avatar
Bookmarks
 
Posts: 8298
Joined: Sun Feb 22, 2009 5:15 pm

Re: "ในหลวง...อย่าทิ้งประชาชนนะ"

Postby Sweet Chin Music » Mon Feb 23, 2009 8:30 pm

สถาบันกษัตริย์มีคุณค่าต่อประเทศไทยสูงมากจนหาที่เปรียบมิได้จริงๆ
ทำดีได้ทำดี ทำชั่วได้ทำชั่ว
User avatar
Sweet Chin Music
Moderator
 
Posts: 3892
Joined: Mon Oct 13, 2008 1:40 pm

Re: "ในหลวง...อย่าทิ้งประชาชนนะ"

Postby Ammika » Mon Feb 23, 2009 10:29 pm

chiggaboom wrote:ทรงพระเจริญ

และขอให้มาตรา 112 ยังคงอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา ตราบนานเท่านาน
เอาความสงบร่มเย็นของเรากลับคืนมา
User avatar
Ammika
 
Posts: 625
Joined: Mon Oct 13, 2008 6:11 pm
Location: KhonKaen

Re: "ในหลวง...อย่าทิ้งประชาชนนะ"

Postby เสือยิ้มยาก » Tue Feb 24, 2009 4:50 am

แค่ผมเห็นในหลวงทรงแย้มพระสรวล ตอนที่ทอดพระเนตรการแข่งเรือยาวที่ประจวบฯ ผมก็น้ำตาคลอแล้วล่ะครับ :D

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
เสือยิ้มยาก
 
Posts: 3340
Joined: Sat Oct 18, 2008 2:33 am

Re: "ในหลวง...อย่าทิ้งประชาชนนะ"

Postby มัจฉาร่วมข้อง » Tue Feb 24, 2009 11:05 am

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพเจ้า ขอถวายชีวิตนี้

เพื่อปกป้อง พระองค์
User avatar
มัจฉาร่วมข้อง
 
Posts: 235
Joined: Tue Dec 02, 2008 9:38 am

Re: "ในหลวง...อย่าทิ้งประชาชนนะ"

Postby dahlia » Fri Jan 08, 2010 10:25 am

ได้เห็นความรักของเสรีไทยชนต่อพระเจ้าอยู๋หัว
ผมเป็นแฟนคลับ แคนไท , ริดกุน , nontee , eAT , Moon , tonythebest , -3- , amplepoor , เด็กปากดี
User avatar
dahlia
 
Posts: 1375
Joined: Mon Oct 12, 2009 2:35 pm

Re: "ในหลวง...อย่าทิ้งประชาชนนะ"

Postby นู๋เจ๋ง » Fri Jan 08, 2010 10:40 am

รักในหลวง...และจะทำหน้าที่เต็มกำลัง ความสามารถ เพื่อชาติ
จะปกป้อง จะส่งเสริมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระองค์ต่อชาวโลกเท่าที่ความสามารถคนไทยคนหนึ่งจะทำได้

จะเป็นคนดีของสังคมเพื่อให้ในหลวงมีความสบายพระทัยและมีความสุข
เมื่อรู้ว่าอะไรชั่วแล้วยังทำ..คนนั้นก็จะต้องรับกรรม..เราเชื่อว่ากรรมนั้นมีอยู่จริง...คนไม่เห็น เทวดาย่อมเห็น
User avatar
นู๋เจ๋ง
 
Posts: 962
Joined: Mon Oct 13, 2008 6:24 am


Return to ชายคาพักใจ